Gönderen Konu: Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Röleve ve Anıtlar Müdürlük..  (Okunma sayısı 8381 defa)

RestorasyonForum

  • Yönetici
  • Restorasyon Forum
  • *****
  • İleti: 652
  • Cinsiyet: Bay
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Röleve ve Anıtlar Müdürlüklerinin Çalışmaları Hakkında Yönerge

BÖLÜM 1

Amaç, Kapsam ve Kısaltmalar

Madde 1-Amaç ve Kapsam

Bu yönergenin amacı, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile müzelerin bakım, onarım, inşaat, restorasyon, restütisyon, çevre düzenleme ve teşhir-tanzimi işlerinin yürütülmesine ait her türlü etüt, proje ve uygulama hizmetlerinin usul ve esaslarını kapsar.
Madde 2- Dayanak
Müdürlüklerin sağlıklı, uyumlu, düzenli ve hizmette bütünlüğün sağlanması için hazırlanmıştır.
Madde 3-Kısaltmalar ve tanımlar
Bakanlık; Kültür Bakanlığını,

Genel Müdürlük; Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,

Müdürlük; Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Diyarbakır, Adana, Erzurum, Antalya, Bursa, Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerini
ifade eder.

BÖLÜM 2

Görev Alanları ve Görevleri
Madde 4-Görev Alanları


1- Ankara Müdürlüğünün Görev Alanlarına Giren iller;
Ankara, Amasya, Bolu. Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Nevşehir, Niğde (11 İl)
2- İstanbul Müdürlüğünün Görev Alanlarına Giren iller;
İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya (7 İl)
3-İzmir Müdürlüğünün Görev Alanlarına Giren iller;
İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla (6 İl)
4-Konya Müdürlüğünün Görev Alanlarına Giren iller;
Konya, Afyon, Aksaray, Karaman (4 İl)
5-Kayseri Müdürlüğünün Görev Alanlarına Giren iller;
Kayseri, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Tokat, Malatya (6 İl)
6-Diyarbakır Müdürlüğünün Görev Alanlarına Giren iller;
Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Şanlıurfa, hakkari, Muş, Batman, Şırnak (11 İl)
7-Adana Müdürlüğünün Görev Alanlarına Giren iller;
Adana, Adıyaman, Antakya, Gaziantep, İçel, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye (8 İl)
8-Erzurum Müdürlüğünün Görev Alanlarına Giren iller;
Erzurum, Erzincan, ağrı, Kars, ardahan, Tunceli, Bayburt, Iğdır, Gümüşhane, Van (10 İl)
9-Antalya Müdürlüğünün Görev Alanlarına Giren iller;
Antalya, Burdur, Isparta (3 İl)
10-Bursa Müdürlüğünün Görev Alanlarına Giren iller;
Bursa, Bilecik, Balıkesir, Yalova, Kütahya, Karabük, Eskişehir (7 İl)
11-Trabzon Müdürlüğünün Görev Alanlarına Giren iller;
Samsun, Sinop, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin (7 İl)
Genel Müdürlük; müdürlüklerdeki personel durumunu da dikkate alarak görev alanları ile ilgili değişiklik yapar.
Madde 5-Görevleri

1-Bakanlığa tahsisli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile müzelerin bakım, onarım, inşaat, restorasyon, restütisyon, çevre düzenleme ve teşhir-tanzimi işlerinin yürütülmesine ait her türlü etüt, proje ve uygulama hizmetlerini yapmak ve/veya yaptırmak,
2-Bakanlıkça onaylanmış yatırım programındaki işlerin ihale dosyalarını düzenleyerek Genel Müdürlüğün onayına sunmak, onayı alınan işlerin ihalelerini yapmak, yapılan ihaleleri (Emanet İşleri Genel Müdürlüğün , emanet sınırını aşan işlerin Bakanlığın) onayına sunmak, kontrollük hizmetlerini yürütmek, nakliyeler, keşif özetlerini düzenlemek ve onaylamak, geçici ve kesin kabul heyetlerini oluşturmak, kabul raporlarını düzenlemek ve onaylamak. Sözleşme dosyasına göre iş başında bulundurulması gereken teknik eleman bildirileri ile iş programlarını incelemek ve onaylamak. Özel imalat ve nakliyelerle ilgili yeni fiyat tutanaklarını ve hakedişleri düzenlemek ve onaylamak üzere Genel Müdürlüğe sunmak.
İhale edilerek yaptırılan işler ile emanet usulüne göre yaptırılan işerin yılı içinde müteahhit ve taşeronlara ait kıymetlendirme raporlarını Genel Müdürlüğe göndermek.
Genel müdürlükçe verilecek iş bitirme ve iş denetleme belgelerine esas olacak bilgi ve belgelerde kontrollük hizmetlerini içeren listeleri düzenleyerek Genel Müdürlüğün onayıona sunmak.
3-Görev alanları içine giren hizmetlerle ilgili harcamalara ilişkin idari ve mali işleri yürütmek, mahsup ve tahakkuklara ilişkin Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde İta Amiri görevini yapmak.
4-Görev alanına giren illerle ilgili bir sonraki yılın yatırım programı tekliflerini düzenleyerek Nisan ve Mayıs ayları içinde Genel Müdürlüğe sunmak.
5-Her mali yıl içinde yapılan çalışmaları mali yılın bitiminde detaylı olarak düzenleyip Genel Müdürlüğe sunmak.
6-Bakanlık ve Genel Müdürlükçe verilen emirler doğrultusunda diğer hizmetleri yapmak.
BÖLÜM 3

Müdürlük Organları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 6-Müdürlük Organları

Müdür ve Müdür Yardımcısı

Madde 7-
Müdürlüğün görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müdürlüğün genel çalışma düzenini, çalışmalarda verim ve koordinasyonu 5 inci maddedeki görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili hizmetleri sağlar. Genel Müdürlüğe bilgi vermek kaydıyla 4. maddede yazılı görev alanlarındaki hizmetleri mahallen izler, görevlerinden dolayı Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.
Madde 8- Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1-Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olur. Müdürün verdiği yetki çerçevesinde görev yapar. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürlüğe vekalet eder. Görevlerinden dolayı Müdüre karşı sorumludur.
Madde 9-Müdürlüğe bağlı birimler

a)Planlama-Proje Birimi

b)İnşaat, Onarım, Restorasyon Birimi

c)İnceleme ve Kesin Hesap Birimi

d)İdari ve Mali İşler Birimi
Madde 10-Müdürlüğe Bağlı Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Bu Yönergenin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı hizmetleri yapar.
Madde 11-Yönergeyi Genel Müdürlüklere bağlı Müdürlükler yürütür.
Geçici Madde- Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışacaktır.
Bu Konuyu Paylaş Digg  Facebook  SlashDot  Delicious  Technorati  Twitter  Google  Yahoo
Bu Foruma yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz için öncelikle Kayıt olmalısınız. Üye olmayanlar Forumumuzda. Konu açamaz, Eklenti indiremez. Forumumuzu tam anlamıyla kullanmak için Üye olabilirsiniz..


 


Son Konular

Bizi Takip Edin

Son Mesajlar