Merhaba

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Reklam Alanı

Gönderen Konu: Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi Hazırlama Esasları  (Okunma sayısı 18808 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

edAL!

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 28
 • Cinsiyet: Bayan
 • Okul: Milas Sıtkı Koçman M.Y.O.
Restorasyon Projesi Hazırlama

I.RÖLÖVE
 I.I.  Rölöve Çizimleri

a)1/500 veya 1/200 vaziyet planı (Mevcut Durumun Belgelenmesi)

 Parselde yer alan yapının mimari öğeleri (avlu, bahçe duvarları, kuyu, fırın, tandır, çeşme, müştemilat vb.) ve doğal öğeler (ağaç, bitki türleri, ekili-dikili alan vb.) yapı-avlu-bahçe girişleri, yapının kendi parselindeki oturumu ve köşe kotları, yol yapı ilişkisini tanımlayan kotlar gösterilecektir. Vaziyet planında sokak-bina ilişkisini gösterir aynı ölçekte kesit bulunacaktır.
b-) Kat Planları, (1/50 ölçeğinde kesit ve görünüşleri ölçülü ve ölçüsüz olmak üzere hazırlanacaktır.)
c-) Çatı Planı (1/50 ölçeğinde kesit ve görünüşleri ölçülü ve ölçüsüz olmak üzere hazırlanacaktır.)
d-)Cepheler (1/50 ölçeğinde kesit ve görünüşleri ölçülü ve ölçüsüz olmak üzere hazırlanacaktır.)
e-) Döşeme ve tavan planları (1/50 ölçeğinde kesit ve görünüşleri ölçülü ve ölçüsüz olmak üzere hazırlanacaktır.)
f-) En az iki kesit (Kurulun gerekli görmesi halinde ikiden fazla 1/50 ölçeğinde uygulama projesi çizim tekniğinde)    Birbirine dik, bir tanesi merdivenden geçecektir.
g-) En az iki (Kurulun gerekli görmesi halinde ikiden fazla 1/50 ölçeğinde uygulama projesi çizim tekniğinde)   sistem detayı (Cephe 1/20, Plan 1/20, Kesit, 1/20)
h-) Pencere, kapı, tavan eteği, ocak, dolap, niş, saçak, taşıyıcı sistem, süsleme elemanları vb. yapı öğelerinden tipik olanlarına ilişkin sistem ve nokta mimari detaylar (Ölçekler 1/10, 1/5 ve 1/1 dir.)
I.II. Vaziyet Planı Raporu: Yapının ve bulunduğu parsele bitişik komşu yapıların pafta, ada, parsel, envanter ve kapı numarası, mülkiyet sınırları (Kadastral) mülkiyet durumları, son durum sahiplilik sicil kayıtlarına yer verilecektir.
I.III. Alt Yapıya İlişkin Şematik Gösterimler: Yapının mevcut halihazırdaki varsa özgün pis su tesisatının, yeni elektrik, su, havagazı, telefon tesisatı gösterilecektir.
I.IV. Fotoğraf albümü:  
Binayı, çevresini ve sokağı kültür varlığının, çekim yönlerinin kroki üzerinde gösterildiği, çekim tarihi ve çekim yapan kişinin adının belirtildiği yeteri kadar iç ve dıştan çekilmiş fotoğrafları içeren (10x15 cm ebadında) A4 normunda albüm, (Kurulun gerekli görmesi durumunda aynı yerden çekilecek saydamlar set halinde çerçevelenerek üzerine çekim tarihi ve yeri belirtilerek teslim edilecektir.
I.V. Rölöve Analiz Raporu
A-     Tanımlar
a-) Yapının oluşumunu sağlayan ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihi etkenler
b-) Yapının mimari tanımı (Her proje için yapının çevresi ile ilişkisi konumu, açık ve kapalı mekanların mimari tanımı, işlev tanımı, mimari elemanları vb.)
c-) Yapım tekniği ve malzeme kullanımı, temel yatay ve düşey taşıyıcı elemanlar, dolgu elemanları, yatay ve düşey kaplama elemanları, örtü malzemeleri ve tekniği, süsleme elemanlarına ilişkin mevcut durum tanımları
d-) Yapıda yaşayan nüfus ve sosyo kültürel, ekonomik yapısına ilişkin bilgiler
e-) Yapıların oluşumunu sağlayan ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihi etkenler ile özgün kullanımına ilişkin ulaşılabilen belgeler, kaynaklar (fotoğraf, resim, tapu kaydı, vb.)
B-     Sorunlar ( Mevcut Fiziki Durum Değerlendirmesi)
a-) Yapısal bozulmalar, deformasyonlar ve dağılımları, temel sorunları, yatay ve düşey yönde taşıyıcı sistem sorunları, dolgu malzemesinin sorunları, cephe elemanları sorunları, cephe kaplama ve üst örtü malzemesine ait sorunlar, cephe mimari süslemelere ve yapı malzemesine ait sorunların tespiti, nedenleri, çözüm önerileri.
b-) Kullanım (Aşırı yüklenme, terk edilme vb.) sonucu oluşan bozulmalar ve dağılımları,
c) Dış fiziksel etkenler (rüzgar, kar, yağmur, güneş, don, yeraltı suyu vb.) sonucu oluşan bozulmalar ve dağılımları,
d) Malzeme sorunları; Yapıdaki mevcut malzemelerin durumu ile korumaya yönelik müdahale yönteminin belirlenmesi ve yeni önerilecek malzemenin tespiti için yapılması gerekli olan malzeme laboratuar analizlerinin verilmesi,
C- Rölöve Müdahale Paftaları
Belirlenen (sistem ve yapı öğelerine ait detaylar hariç) ölçüsüz rölöve çizimleri üzerinde şu hususlar işlenecektir.
a)      Yapıya çeşitli dönemlerde yapılan müdahaleler ve bunların dönemlerine göre gruplandırılması,
b)      Yapıda bugün mevcut olmayan elemanlara ilişkin olarak yapıdan elde edilebilen bilgiler, izler,
c)      Dönem eklerinin, korunması gerekli nitelikte olup olmadıklarının belirlenmesi,
d)      Rölöve analiz raporu ve Rölöve Müdahale paftalarında belirtilen malzeme, bozulmalar ve muhdeslerin tanımları ölçüsüz rölöve paftaları üzerinde işlenecek ve raporla gerekli referans ilişkisi kurularak öneriler ve kararlar getirilecektir.

II. RESTİTÜSYON PROJESİ
II. I. Restitüsyon Projesi Çizimleri

a)      Kat Planları (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)
b)      Çatı Planları (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)
c)      Cepheler (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)
d)      En az iki kesit (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)
e)      Detaylar (1/10, 1/5, 1/1 ölçeğinde hazırlanacaktır.)
II.II. Restitüsyon Raporu  
•         Yapının geçirdiği dönemlere ait değişmişliklerin (ekler, yok olan mimari elemanlar, kapatılan-açılan kapılar, pencereler, izler vb.) siyah-beyaz grafik veya renkli anlatımla ifade edilmesi
•         Yapının geçirdiği değişikliklerin (ekler, yok olan mimari elemanlar vb.) her döneme göre ayrı ayrı çizimler üzerinde restitüsyon dayanakları (yapıdan gelen izler, karşılaştırmalı çalışma, benzer yapı, eski fotoğraf, resim, sözlü kaynak, mimari gereklilik vb.) da belirtilerek siyah-beyaz grafik veya renkli anlatımla ifade edilmesi

III. RESTORASYON PROJESİ
III.I. Restorasyon Projesi Çizimleri

a) Kat Planları (1/50 ölçeğinde uygulama projesi çizim tekniğinde hazırlanacaktır.)
b) Çatı Planı (1/50 ölçeğinde uygulama projesi çizim tekniğinde hazırlanacaktır.)
c) Cepheler (1/50 ölçeğinde uygulama projesi çizim tekniğinde hazırlanacaktır.)
d) En az iki kesit (1/50 ölçeğinde uygulama projesi çizim tekniğinde hazırlanacaktır.)
e) En az iki (Kurulun gerekli görmesi halinde
ikiden fazla yerden geçirilen ve yapısal sistem ile malzemeyi tanımlamayı amaçlayan) sistem detayı (1/20 ölçeğinde hazırlanacaktır.)
Bu çalışmalara yönelik sistem detayları plan, kesit ve görünüşleri ölçülü ve malzeme tanımlı olarak 1/20 ölçekte hazırlanacaktır.
f) Detaylar (1/10, 1/5, ve 1/1 ölçekte nokta detayları verilecektir.
Özgün niteliğine göre yenilenmeleri zorunlu veya muhdes olan mimari elemanlar yerine, yeni getirilen öneri mimari elemanlara ilişkin 1/10, 1/5, 1/1 ölçekte detaylar mutlaka üretilecektir.
III.II. Restorasyon Raporu
Restorasyon raporundaki saptamalar ve değerlendirmeler sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:
a)      Yapıda müdahale türleri saptanırken özgün
yapının korunması açısından kullanım önerileri ile tarihi çevre bağlantılarının irdelenmesi,
b)      Restorasyona yönelik  teknik imkanlarla, özgün malzeme temin edilmesi ve kullanımı durumunda;
•    Yapının korunmasına yönelik müdahaleler ile özgün yapı aksamlarının irdelenmesi,
•    Özgün malzemenin yeni kullanımda değerlendirilmesi
•    Yeni malzemelerin özgün malzemelerle birlikte kullanımında oluşacak kimyasal/görsel uyum ve uyumsuzluklar,
•    Malzemelerin nasıl ve nereden temin edileceği,
c)  Yapılacak müdahalelerde;
•    Restorasyonda koruma ve yenileme ağırlıklı müdahalelerde gereksinimler, ilkeler ve biçimleri
•    Yenilenmeler,
•    Konservasyonlar,
•    Tamamlamalar,
•    Deformasyonların düzeltilmesi,
•    Yapının yabancı elemanlardan ayıklanması
•    Yapının bakımını kolaylaştırıcı önlemler,
•    Yangın önlemleri,
•    Bozulmayı geciktirici önlemler,
•    Nem sorununun giderilmesi,
•    Vejetasyonun (Bitkilenme) giderilmesi,
d)   Onarım Aşamalarında,
•    Yapının mevcut fiziki durumunun tespitine bağlı olarak, korumaya yönelik ilk müdahalelerin neler olabileceğinin saptanması, onarım aşamalarının belirlenmesi,
•    Askılama ve safhaları,
•    Dolgunun boşaltılması,
•    Sökümler, hafriyatın yapılması,
•    Üst örtünün onarımı ve yenilenmesi,
•    Deformasyonların düzeltilmesi,
•    Taşıyıcı sistem müdahaleleri,
Belirtilerek hazırlanacaktır.
« Son Düzenleme: 27 Kasım 2009, 16:15:02 Gönderen: istanbuL »

rest..

 • Restorasyon Forum
 • ***
 • İleti: 152
 • Cinsiyet: Bayan
EMEĞİNİZE SAĞLIK...ARKADAŞLAR eDA! ARKADAŞIMIZIN YUKARIDA YAZMIŞ OLDUĞU BİLGİLERE ZEYNEP AHUNBAY´IN RESTORASYON ADLI KİTABINDAN DA ULAŞABİLİRSİNİZ.KİTAPDA DAHA AYRINTILI ANLATILIYOR..

vecih

 • Restorasyon Forum
 • ****
 • İleti: 363
 • Cinsiyet: Bay
 • Okul: MSGSÜ
Paylaşım için teşekkürler...
Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkilaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır.”   M.KEMAL ATATÜRK

yahya altunsoy
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 22
 • Cinsiyet: Bay
tesekkurler eda paylasımın icin

BurhanGuvenkaya

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 13
 • Cinsiyet: Bay
"Zeynep Nayır Ahunbay" 1980 li yıllarda hocam olmuştu ... bu vesile ile :

1946 yılında Ünye'de doğan Prof. Dr. Zeynep (Nayır) Ahunbay ilköğrenimini Zara (Sivas) ve Giresun'da, ortaöğrenimini Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde tamamladı. İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden 1970'te yüksek mühendis mimar olarak mezun olan Zeynep Ahunbay, 1971 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü'ne asistan oldu. Prof. Doğan Kuban yönetiminde yaptığı "Osmanlı Mimarlığında Sultan Ahmed Külliyesi ve Sonrası, 1609-1690" konulu doktora çalışmasını 1975'te tamamladı. 1977-78 öğretim yılında İngiltere'nin York Üniversitesi'ne bağlı Institute of Advanced Architectural Studies'de koruma konusunda yüksek lisans eğitimi gördü. "Archaeology and Conservation in the Ancient City of Side" konulu tez çalışmasıyla "Diploma in Conservation Studies" aldı. Kasım 1980'de "İstanbul Medreseleri - Koruma ve Yeniden Kullanım Açısından Bir Değerlendirme" konulu çalışmasıyla doçent oldu. Halen İTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Ahunbay, lisans öğretiminde Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul'da Tarihi Doku Araştırmaları, Rölöve ve Restorasyon Stüdyosu, "Conservation of a World Heritage Site - İstanbul" derslerini vermektedir.

http://www.tarihvakfi.org.tr/icerik.asp?IcerikId=80

böylece Eda'nın paylaşımı bir dip not kazanmış oldu  ;)

Kitabın edinilebileceği adres :

http://www.kitapciniz.net/kitap/tarihi-cevre-koruma-ve-restorasyon-p311412.html

umarım "link" verme konusuna "YASAK" çı bakmıyorsunuz sevgili adminler !

edAL!

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 28
 • Cinsiyet: Bayan
 • Okul: Milas Sıtkı Koçman M.Y.O.
Rica ederim.. yardımcı olabildiysek ne mutlu..  ;)

 

* Bizi Takip Edin

Son Mesajlar

Ynt: Freelance iş arıyorum Gönderen: lügnos
[Dün, 18:36:59]


Ynt: RÖLÖVE ALIMI VE KURUL PROJELERİ ÇİZİMİ Gönderen: Fatih Akdana
[Dün, 11:51:11]


İş Arıyorum Sanat Eserleri Restorasyonu Gönderen: Fatma Zehra Süme
[Dün, 04:08:33]


Stajyer öğrencilere duyuru Gönderen: feride
[21 Ekim 2020, 16:44:14]


Restoratör Gönderen: sevdazakli
[21 Ekim 2020, 15:25:20]


Ynt: Mimar,İnşaat mühendisi,Arkeoluk ve Sanat Tarihi Şantiyemizde Çalışmak Üzere Aran Gönderen: HarunTaskinoglu
[20 Ekim 2020, 20:55:32]

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal