Restorasyon Forum

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Restorasyon Forum - Reklam Alanı

Gönderen Konu: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ- ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEK OKULU  (Okunma sayısı 12877 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

nazım

  • Restorasyon Forum
  • ****
  • İleti: 255
  • Cinsiyet: Bay
  • Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz
RESTORASYON PROGRAMI
2008 - 2009 AKADEMİK YILI
DERS İÇERİKLERİ
I. YIL / I. DÖNEM


Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I


Türk Dili - I    

Yabancı Dil - I
 
Beden Eğitimi - I / Güzel Sanatlar - I


Bilgisayar - I
 
Meslek Resmi  - I

Çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması, standart kâğıt boyutları ve pafta düzeni, yazı ve rakamlar, çizgi türleri ve çizgi kalınlıkları, kurşun kalem ve çini mürekkebi tekniğinde uygulamalar, ölçek kavramı, geometrik çizimler, çizimlerde tasarı geometri kurallarının uygulanması ve genel kurallar, izdüşüm ve plan, kesit, görünüş kavramları, şematik çizimler ve semboller, yapı elemanlarının çizimle ifade edilişi ve çeşitli ölçeklerde çizimleri, basit perspektif kuralları, ölçülendirme teknikleri ve rölöve projelerinin ölçülendirilmesi işlenir ve çeşitli uygulamalar yapılır.

Geleneksel Yapı Türleri
Bizans, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemleri’ne ait geleneksel yapı türlerinin tanıtılması, mekân örgütleme ilkeleri, plan, kütle ve cephe özellikleri ve tiplendirilmeleri, askeri, dini ve sosyal amaçlı yapılar; su, eğitim ve ticaret yapıları, saraylar, köşkler, kasırlar ele alınır ve gezilerle örnekler incelenir.

Geleneksel Yapı Elemanları
Geleneksel yapı, yapı elemanları kavramlarının tanımlanması ve sınıflandırılması, antik dönemden başlayarak temelden örtüye, geleneksel yapılarda kullanılan tüm taşıyıcı veya taşıyıcı olmayan elemanların ve bileşenlerin tanıtılması, işlev, gereç ve biçim özelliklerine göre tiplendirmeler, temeller ve duvarlar, ayak, sütun ve dikmeler, atkı ve kemerler, döşeme ve tavanlar, çatı, kubbe, tonoz gibi geçiş elemanları, merdivenler, çıkmalar, kapı ve pencereler çalışılır ve gezilerle örnekler incelenir.

Koruma Kavramları
Korumanın amaçları, tarihsel gelişimi, korunması gereken değerler ve saptanmasındaki temel ilkeler, koruma anlayışının evrimi ve IX. yüzyıl kuramları ile çağdaş bilimsel kuramlar, koruma ile ilgili kurumlar ve kuruluşlar, bir bütün olarak çevre ve sit koruma, Türkiye’de tarihsel çevreyi oluşturan mimari mirasın kronolojik değerlendirilmesi, korunması gerekli kültürel ve doğal değerlerin sınıflandırılması, koruma ve restorasyonun uygulama terminolojisi ve yöntemleri, anıt kavramı, anıt ve yapı grupları, anıtları tehdit eden etkenler, tarihsel merkez ve kent ölçeğindeki mevcut mekânsal değerlere müdahalenin ilkeleri ve yöntemleri, bu konu ile ilgili ülkemizdeki sorunları, kuram ve uygulama bağlantısı üzerinde durulur.

Fotoğrafla Belgeleme
Çekim için gereken araçlar, makine tipleri ve özelliklerinin tanıtımı, kullanımları ile ilgili genel bilgiler, enstantane - diyafram ilişkisi, dia çekimler, karanlık oda bilgileri, fotoğraf kullanım alanları, fotoğraf tarihinden örnekler, bir belgeleme yöntemi olarak fotoğrafın önemi, mimari fotoğraf genel ilkeleri, tarihi eserlerin envanterini çıkarmada ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma yöntemleri, mimari örneklemeler öğretilir ve belgesel nitelikli fotoğraf çekimi konusunda uygulamalar yapılır.

Konservasyon - I
Konservasyon ve restorasyon konusunda genel bilgiler, tarihçe, maddi kültür varlığı olarak korunması gerekli taşınır - taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin tanımlar, koruma konusunda ulusal ve uluslararası idari yapılaşma ve işleyişi, korumanın uygulanması konusunda genel bilgiler, temel ilkeler, taşınabilir eserlerin konservasyon ve restorasyonunda uygulanacak ilke ve yöntemler, konservasyon ve restorasyonda dokümantasyon, “nasıl bir koruma“ konusunda genel değerlendirme konuları ele alınır.

Metal - Alçı
Geleneksel yapılarda alçı ve metalin kullanım teknolojisi, Anadolu mimarisinde kullanımına ilişkin genel bilgiler, demir, bakır, tunç, pirinç, gümüş, çinko, kalay, civa, altın, kurşun gibi metal ve alaşımların fiziksel - kimyasal özellikleri ve elde edilmesi, geleneksel mimaride kullanım yerleri, geleneksel yöntemlerle kurşun tahtası döküm ve döşenmesi, kurşun dökümü ve döşenmesi ile ilgili metraja esas olmak üzere problem çözümü, alçının fiziksel ve kimyasal özellikleri, yapı ve bezeme elemanı olarak mimaride kullanım yerleri ve biçimleri, alçı öğelerinin üretim teknolojisi, metal malzemenin onarılması ve koruma sorunları işlenmektedir.

Genel ve Teknik İletişim

İletişimin tarifi ve çeşitleri; sözlü, yazılı, grafik, teknolojik araçlarla ve meslek hayatında iletişim konularını içermektedir.

 I.YIL / II. DÖNEM
   
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II


Türk Dili - II

Yabancı Dil - II

Beden Eğitimi - II / Güzel Sanatlar - II


Bilgisayar - II

Meslek Resmi - II

Çeşitli yapı ve bezeme elemanlarının yine çeşitli ölçeklerde (1/50, 1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1) uygulamaları, plan, kesit, iç - dış görünüş çizimleri, basit perspektiflerle ifade teknikleri, ölçülendirilmeleri, çeşitli uygulamalar; silme, kemer ve merdiven çizimleri, cami penceresi, kapı ve sütun çizimi, bir revak modülü çizimi, kubbe çizim tekniği, mihrap çizimi, minare çizimi konuları çalışılır.


Geleneksel El Sanatları ve Uygulama - I
Mesleki bilgilerin pratik yönden arttırılmasını amaçlayan atölye çalışmalarının yapıldığı derstir.
 
Ahşap: Geleneksel yapılarda uygulanmış olan ahşap yapım tekniklerinin atölyede uygulamalı olarak tanıtımı, ahşap işlerinde kullanılan alet ve makinelerin tanıtılması, ahşap yapım teknikleri ve uygulamaları, markalama, kesme, oyma, kakma, marküteri, dekupe teknikleri, çizim ve uygulamaları, bezeme teknikleri, çizim ve uygulamaları, ahşap temizleme teknikleri, cilalama, boya ve yaldız uygulama yöntemleri, mesleki bilgi ve becerilerin arttırılması için öğretilen geleneksel tekniklerle yeni yapıtlar üretilmesi, yöntemlerin açıklanması ve uygulanması.

Alçı - Vitray: Geleneksel yapılarda uygulanmış olan alçı - vitray yapım tekniklerinin atölyede uygulamalı olarak tanıtımı, alçı malzeme hakkında genel bilgiler, silikon, kauçuk, lateks, polyester gibi kalıp ve döküm malzemeleri ile ilgili bilgileri, alçı ile kalıplama ve döküm teknikleri, alçı - vitray yapım tekniği ve uygulaması, alçı boyama teknikleri, geleneksel yapılarda alçı elemanlarının onarılması veya yeniden yapılması ile ilgili yöntemler, genel prensipler, uygulamalar, mesleki bilgi ve becerilerin arttırılması için öğretilen geleneksel tekniklerle yeni yapıtlar üretilmesi, yöntemlerin açıklanması ve uygulanması.

Türk Motifi: Geleneksel yapılarda uygulanmış olan duvar resmi, kalem işi, fresk, hat ve çinilerdeki Türk motiflerinin atölyede uygulamalı olarak tanıtımı, Türk motiflerinin kurgu, yöntem ve gereçleri hakkında genel bilgi, Türk süsleme sanatının kısa tarihçesi, Türk süslemesinde kullanılan başlıca üsluplar, süslemedeki ana motiflerin çizimi ve uygulamalar, basit desen kompozisyonlarının çizilmesi, bitkisel ve geometrik motiflerin çizimi, boyanması, taş, ahşap, çini ve seramik üzerindeki bezemelerin çizilmesi ve uygulaması, mesleki bilgi ve becerilerin arttırılması için öğretilen geleneksel tekniklerle yeni yapıtlar üretilmesi, yöntemlerin açıklanması ve uygulanması.

Konservasyon - II
Taşınabilir eserlerin müzelerde korunması, müzelerin tanıtımı, kuruluş amaçları, müzecilik, Türkiye’de müzecilik hareketleri, müzelerde sergilenen ve depolanan eserlerin özellikleri, genel olarak eserlerin bozulma nedenleri, eserleri etkileyen faktörler, nem, bağıl nem, ışık, hava kirliliği, biyolojik etkinlik, bunların hasarlarının gözlem, ölçüm ve denetimi için alınacak önlemler anlatılır ve konu ile ilgili terminoloji verilir.

Sanat Tarihi - I
Sanat tarihi kavramları, Anadolu’da tarih öncesi çağlar, ilk yerleşmelerde yapılanma eylemlerinin gelişim süreci, Hatti, Hitit, Frig, Urartu sanatları, Anadolu’da ilk uygarlıklara ait yapılar, yapı malzemeleri, yapım sistemleri, yapı tipleri, üslup özellikleri; Anadolu’da Yunan, Roma ve Bizans dönemi yapıları, yapı malzemeleri, yapım sistemleri, yapı tipleri, üslup özellikleri, yapılanma eylemlerinin gelişim süreci üzerinde durulur.

Rölöve
Öğrencilere geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının tasarım ve yapısal yönden analizlerinin yapılmasını sağlayan rölövelerinin çıkarılması, ve yine onların mevcut durumunun saptanması; çevre ilişkileri, geçirdiği evreler ve değişiklikler, tahribatlar ve restorasyonuna temel oluşturacak tüm bilgilerin elde edilerek belgelenmesi için uygulanan yöntemler, ölçme teknikleri, fotoğraf, video, fotogrametri, kopya alma, röportaj, gözleme dayalı makroskopik analizler yoluyla belgeleme ve analitik rölöve çıkartılması yöntemleri, küçük boyutta kagir bir yapının veya yapı elemanının rölövesinin çıkarılması ve yapı ve çevre ilişkilerinin belirlenmesi öğretilir.

Kâgir Yapılarda Bozulma ve Nedenleri
Kâgir yapılarda gereçlerin bünyesel özellikleri ve fiziksel çevreleri, kâgir yapılarda genel hasar nedenleri, detay yanlışlıkları, bunların kullanıma bağlı bozulma nedenleri, nem nedenleri, hasarları ve korunması; temelden çatıya sistem detayı ile sorunların analizi, strüktürel koruma, kuvvetlendirme yöntemleri, taş hastalıkları, taşların temizliği, korunması ve sağlamlaştırılması, çürütmeler, patina, taş seçimleri, imitasyonlar; harç ve sıvaların özellikleri ve bunların bozulma nedenleri; restorasyon yöntemleri ve anastiloz konuları işlenmektedir.

Kâgir Malzeme ve Yapı Teknolojisi
Bu dersin başlıca konuları şunlardır: kâgir yapı kavramı ve temel öğeleri, taşıyıcı sistem kavramı ve oluşumu, kâgir yapım teknikleri, kâgir yapı birim malzemeleri (doğal taşlar, pişmiş toprak malzemeler) ve bağlayıcıların tanıtımı, fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri, tuğla ve harçların üretim yöntemleri, duvar işçiliğinde kullanılan araç - gereçler, duvar yapım teknikleri, devirlere göre duvar özellikleri, ilave duvarlar, ekleme sistemleri, gömleklemeler, istinat duvarları, kemer, kubbe, tonoz, tromp ve pandantifin yapım teknikleri, geleneksel kâgir yapılarda takviye ve destekler, yeni sistem entegrasyonu, yöntemler, sorunlar, temel çözümler, tarihsel süreklilik ve bölgesel farklılıklar içinde kâgir yapılardan örneklemeler.

II. YIL / I. DÖNEM
 
Geleneksel El Sanatları ve Uygulama - II
Mesleki bilgilerin pratik yönden arttırılmasını amaçlayan atölye çalışmalarının yapıldığı derstir (ders içeriği için Geleneksel El Sanatları ve Uygulama - I’e bakınız).

Sanat Tarihi - II

İslamiyet öncesi Türk Sanatı, ilk dönem İslam mimarlığı, Asya Türk İslam Devletleri’nden Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklu devri mimarileri, yapı malzemeleri, yapım sistemleri, yapı tipleri, dönem üslubu ve Anadolu Türk mimarisine yansıması; Anadolu Selçuklu dönemi mimarisi, yapı malzemesi ve yapım sistemleri, yapı tipleri, üslup özellikleri, Beylikler dönemi mimarisi, dönem yapılarına ilişkin üslup özellikleri ve Beylikler dönemi mimarisinin Osmanlı Mimarisi’ne katkısı ele alınır.

Konservasyon - III
Anadolu arkeolojisi’nde pişmiş toprak malzemeli eserler, seramik malzemeli eserler, gözenekli ve gözeneksiz malzemeli eserler; pişmiş toprak, fayans, ateş tuğlası, gre-seram ve porselen, seramik eserlerin ana maddesi olan kilin yapısı, çeşitleri ve özellikleri; kil katkı maddeleri, seramik malzemeli eserlerin kilden seramik ürüne yapım şeması: hamurun hazırlanması, şekillendirilmesi, kurutma aşamaları ve pişirilmesi, seramik malzemeli eserlerde yüzey işlemleri: mekanik ve kimyasal işlemler, bezeme teknikleri, Anadolu seramiğinin adlandırılması, çömlekçilikte kil terminolojisi, seramik restorasyonunda uygulanan ilke ve yöntemlere ilişkin temel bilgiler verilir ve bunlarla ilgili genel bir değerlendirme yapılır.                 
Ahşap Malzeme ve Yapı Teknolojisi

Organik bir malzeme olarak ahşabın genel yapısının incelenmesi, kimyasal yapısı ve fiziksel özellikleri, ahşabın özürleri, ahşabı tahrip eden bitkisel ve hayvansal zararlılar ve bunların oluşturdukları ahşap hastalıkları; su ve nem ilişkisi, yapılarda kullanılan ağaç türlerinin makroskopik özelliklerine göre örneklerle tanıtılması, ahşap yığma ve ahşap iskelet yapım teknikleri, geleneksel ağaç işçiliği teknikleri, yapı elemanlarının bağlantı, geçme ve ekleme teknikleri, bağlantılarda kullanılan metal elemanlar, markalama ve kesme teknikleri öğretilir. Ayrıca çizim ve atölye uygulamaları yapılır.

Ahşabın Bozulma Nedenleri ve Ahşabı Koruma
Ahşap yapı ve bezeme elemanlarında bozulmalar, bunların sebepleri; ahşap - nem ilişkisi, koruma işlemleri ve tedaviler, parça değiştirme, kesme ve ekleme, ahşapta bulunan zararlıların yok edilmesinde uygulanan yöntemler, kullanılan ilaçlar, fugimasyon, yarık, çatlak veya deliklerin restorasyonu, eski vernik ve cilaların temizlenmesi, arkeolojik ahşap buluntularda koruma işlemleri, yaş saptama yöntemleri ve örnek alınması, tedaviler, ortam denetimi, suya doymuş ahşaplar ve koruma işlemleri, restorasyondan sonra koruma için alınabilecek önlemler, çevresel koşulların denetimi ve koruyucu maddeler ve emprenye yöntemleri ele alınır.

Bilgisayarda Çizim
Bilgisayar ortamını oluşturan araç - gereçle ilgili bilgiler verilmesi, Autocad paket programlarının sınırları ve olanaklarının tanıtılması, Autocad’in çalışma ilkeleri, çizim ekranı, komutları, uygulama yolları, fonksiyon tuşları, temel işlevleri, çizim yardımcıları, çizim komutları, düzenleme komutları, katmanlar, renkler, ölçülendirme, görüntü komutları, yazı işlevi, izometrik çizim, bloklar ve nitelikler hakkında bilgi verilir ve bunlarla ilgili uygulamalar yapılır.
 
Restorasyon Projesi
Restorasyona esas olabilecek küçük boyutlu ahşap bir yapı veya ahşap bir yapı bölümünün veya elemanlarının rölövesinin çıkartılması, bozulmalar ve bozulma nedenlerinin saptanması, restitüsyonu, restorasyon yöntemlerinin araştırılması, restorasyon projesinin hazırlanması, alınacak koruma - iyileştirme önlemlerinin belirlenmesi öğretilir.

Seminer   
Bu derste öğrenciler kendi seçtikleri restorasyon geçirmiş geleneksel bir yapı hakkında bir rapor (yapının tahrip nedenleri, strüktürel durumu, sorunları, uygulanan restorasyon yöntemi vb) hazırlar ve bu raporu sunarlar.

II. YIL / II. DÖNEM

İşletme Yönetimi

   
Geleneksel El Sanatları ve Uygulama - III
Mesleki bilgilerin pratik yönden arttırılmasını amaçlayan atölye çalışmalarının yapıldığı derstir (ders içeriği için Geleneksel El Sanatları ve Uygulama - I’e bakınız).

Konservasyon
Arkeoloji Bilimi ve Anadolu Arkeolojisi hakkında genel bilgiler, arkeolojik kazıda saha çalışmaları, kazı alanındaki seramik, çini, cam ve metal eserlere yapılacak ilk işlemler, temizleme ve sağlamlaştırma işlemleri, kazı envanter çalışmaları, atölyede seramik konservasyonu ile ilgili uygulama, malzeme ve yöntemin belirlenmesi, temizleme, tuz ve lekelerin giderilmesi, sağlamlaştırma, kırıkların yapıştırılması, tümleme, eksik kısımların tamamlanması, teknik ölçüm araç - gereçlerinin kullanılması ve teknik çizimlerde değerlendirme üzerinde durulur ve ilgili laboratuar ve atölyelere teknik gezi düzenlenir.

Sanat Tarihi
Osmanlı Mimarisi’ne giriş, erken dönem Osmanlı Mimarisi, yapı tipleri; İznik, Bursa, Edirne, İstanbul örnekleri, Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi ve Klasik Dönem Mimarisi’ni hazırlayan etkenler, Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi; Mimar Sinan, sanatı, üslubu, eserleri, Sinan Dönemi yapıları; geç Klasik Dönem Mimarisi, Osmanlı Mimarisi’nde Batılılaşma dönemi, Türk Barok Mimarisi, Türk Ampir Mimarisi, Türk Mimarisinde Eklektik Akım, Türk Mimarisi’nde Art Nouveau Akımı, Türk Mimarisi’nde Neoklasik Üslup, I. Ulusal Mimarlık Dönemi, Modern Akım ve II. Ulusal Mimarlık Dönemi ve günümüz mimarlığı işlenmektedir.

Restorasyon Metraj - Keşif
Konu ile ilgili genel bilgiler ve tanımlar, restorasyon projeleriyle ilgili ihale dosyalarının hazırlanması, proje üzerinden metraj ve yerinde ataşman hazırlanması, söküm işleri, söküm sırasında belge niteliğine sahip malzemenin zarar görmemesi için alınması gereken önlemler, yapım metrajları, eski eser birim fiyat analizleri, keşif özetleri, sökümden çıkan ve belge niteliğine sahip malzemelerin onarılarak yerlerine monte edilmesi sırasında metraj alınması, metraj ve birim fiyata dayalı olarak birinci ve ikinci keşif özeti, mukayeseli keşif ve hakediş düzenlenmesi ve yasal sorunlar ele alınır.

Restorasyon Kimyası
Restorasyon kimyasına giriş, genel kimya bilgileri, elementler, periyodik cetvel, elektronegative, kimyasal bağlar, organik ve inorganik tarihi eserlerin malzemesini ve bozulma nedenlerini saptamada yararlanmak üzere asitler, bazlar ve tuzlar hakkında genel bilgiler, restorasyonda kullanılan zehirli, temizleyici, çözücü, yapıştırıcı, koruyucu, nem düzenleyici vb. kimyasal maddelerin tanıtılması ve bunlar hakkında genel bilgiler, bunların özellikleri, uygulama yöntemleri ve etkileri; eski eserlerde çeşitli amaçlarda kullanılan polimerler, özellikleri, uygulama yöntemleri ve bunların etkileri üzerinde durulur.

Resim - Kağıt - Deri - Tekstil Koruma
Resim, kağıt, papirüs, deri, tekstil gibi organik kökenli tarihi eserlerin genel olarak yapım teknikleri, bozulma nedenleri, restorasyon - koruma ilkeleri, yöntemleri ve kullanılan malzemelerin tanıtılması, deri eserlerin yapısı, tabakaları ve işlenmesi; temizleme ve tabaklama yöntemleri, boyama, deri eserlerde bozulmalar, koruma ve onarım; tekstiller: dokumacılık tarihçesi, dokuma tipleri, eski kumaş ve lif çeşitleri, iplikler, büküm yönü, boyama yöntemleri, tekstilde bozulmalar, çevre etkileri, koruma ve onarım, depolama ve taşıma yöntemleri, kuru temizlik, yıkama, leke giderilmesi, haşerelerle ve mikroorganizmalarla mücadele, onarımlar ve sergileme, halı restorasyonu, kağıt eserler: kitap ve cilt, bunların bozulma nedenleri ve korunması; resim, yapısı ve resmi koruma yöntemleri çalışılmaktadır.

Bezeme Teknikleri
Bezeme ile ilgili kavramlar, mimaride bezemenin tarihsel gelişimi, mimari biçim yaklaşımı - bezeme ilişkisi, yapım sistemi - bezeme ilişkisi, bezeme örgeleri ve düzenleme kuralları, taş ve mermer üzerinde oluşturulan bezeme teknikleri; pişmiş toprak malzeme, metal malzeme, imitasyon malzeme, kerpiç, ahşap ve boya ile yapılan bezeme teknikleri, yapım sürecinden sonra oluşmuş olan yüzeylerde ve yapı elemanlarının üzerinde ek işlemlerle yapılan bezeme teknikleri, yüzeyin kaplanması ile yapılan bezemeler; kirpi saçaklar, silmeler, kornişler ve diğer profilli elemanlar işlenmektedir.

Mesleki Uygulama
Geleneksel bir yapıda taş, ahşap, metal, alçı, çini gibi en az iki değişik gerecin birlikte kullanıldığı tahrip olmuş bir kısmının veya yapı elemanının incelenmesi, rölövesinin çıkartılması, hasarlarının saptanması, koruma önerilerinin belirlenmesi üzerinde durulur.

Yönlendirilmiş Çalışma
Aynı hafta içinde yürütülen  uygulama veya teorik çalışmalara yönelik olarak öğrenciye eksik kaldığı bilginin hızlı ve verimli bir şekilde verilmesini, meslekle ilgili kuruluşlardan çağrılacak uzman kişilerce ilgili kuruluşlarda yapılan çalışmaların aktarılmasını, teknolojik gelişmeleri ve yeni çalışma alanları hakkında bilgi verilmesini, teknolojik yeniliklerin araştırılmasını ve bunların projelendirilmesi çalışmalarını, belirli araştırma konuları belirlenerek öğrencileri araştırmaya teşvik edici çalışmaların yaptırılmasını, mesleki geziler ve sosyal aktivitelerin planlanmasını  kapsamaktadır.

Mesleki Yabancı Dil 
Bu dersin amacı öğrencilere sektörde kullanılan terimleri, değişik projelerde karşılaşılabilecek mesleki terimlerin anlam ve içeriklerini, mesleki konularda okumayı ve okuduğunu anlamayı, kelime dağarcığının geliştirilmesini, kullanma ve bakım kılavuzlarının tercümesini; teknik rapor, CV, sipariş ve iş mektubu yazım ilkelerini öğretmektir. Ayrıca mesleki konularda tercüme, doküman hazırlama, basit iş mektupları yazma gibi konularda öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri ödevler verilir ve konularla ilgili uygulamalar yapılır.
Nazım Can CİHAN
Restoratör
NCC Restorasyon Konservasyon Arkeoloji
----
Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

anasultan
  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 1
  • Cinsiyet: Bayan
arkadaşlar ahşap merdiven detayı arıyorum...yardımcı olabilirmisiniz? bana bir örnek gönderirseniz çok sevinirim...
şimdiden çok teşekkürler.........

 

* Bizi Takip Edin

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal