Restorasyon Forum

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.


Restorasyon Forum - Reklam Alanı

Gönderen Konu: Mimar sinan üniversitesi Tarihi ve Ders içerikleri vs.  (Okunma sayısı 16093 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

İSMAİL

 • Restorasyon Forum
 • *****
 • İleti: 685
 • Cinsiyet: Bay
 • Okul: Mimar Sinan Üniversitesi
M.S.G.S.Ü. Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı, bu alanda önlisans düzeyinde 4 yarıyıllık (2 yıllık) eğitim-öğretim vermekte ve üretim düzeyine katkıda bulunabilecek nitelikte ara elemanlar yetiştirmektedir. Halen kendisine tahsis edilmiş olan tarihi Nusretiye Kasrı’nda eğitimini sürdürmektedir.

Mimari Restorasyon Programı’nda dersler taş, ahşap ve metal teknolojileri gibi, mimari dekorasyonun ayrılmaz öğeleri ile rölöve, restorasyon, geleneksel yapı sistem ve elemanlarının ayrıntıları, projeler kapsamında, uygulamalı olarak yürütülmektedir. Şehir içi, şehir dışı inceleme gezileri, yaz okulu çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca her öğrenci öğrenimi süresince ve yalnızca tatillerde olmak üzere 40 iş günü staj (pratik çalışma) yapmakla yükümlüdür.

Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı’nda eğitim gören öğrenciler, ağırlıklı olarak merkezi kütüphaneden yararlanmaktadırlar. Ayrıca programın bazı disiplinlerine kısmen cevap verebilecek nitelikte küçük bir kitaplık bulunmaktadır. Önlisansını tamamlayan öğrenciler, dikey geçiş sınavını kazanmaları koşulu ile 4 yıllık lisans öğrenimine devam edebilirler.
MSGSÜ Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı 2008-2009 Öğretim yılında ilk kez sektörden gelen talep üzerine Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) ile işbirliğine girmiştir. Bu çerçevede Üniversitemizde eğitim içinde üretim ve eğitim sonrası istihdam imkanlarını arttırmak üzere sanayi çevreleri ile ortak çalışmalar başlamıştır. Bu program kapsamında TÜMMER tarafından programa uygulamalı eğitim, eğitim malzemeleri, Türkiye’nin belli başlı sektörel firmalarında staj ve öğrencilere eğitim süresince burs ile eğitim sonrası iş olanakları sağlanması konusunda kurumlar arasında mutabakat sağlanmıştır. Meslek Yüksekokulumuz ile TÜMMER arasıdaki işbirliği bu ders yılı itibarı ile bekletilmeden yürürlüğe girmiştir.

.

İSMAİL

 • Restorasyon Forum
 • *****
 • İleti: 685
 • Cinsiyet: Bay
 • Okul: Mimar Sinan Üniversitesi
I. YARIYILMYR 101 KEŞİF VE METRAJ BİLGİSİ
Haftada 2 saat, 2 Teori, 2 Kredi, 2 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik: Bu dersin amacı öğrencilere eğitim sonrası uygulamalarında ve özellikle restorasyon çalışmalarında metraj çıkarma, maliyet  hesaplama, hesap özeti, kesin hesap hazırlama, analiz yapma gibi becerilerin kazandırılmasıdır.
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı, Örnek Çalışmalar, Sunum, Ödev Hazırlama
Önerilen Kaynaklar:

4734 sayılı yasa ve alt mevzuat
Genel şartname
İdari şartname
Teknik şartname
Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyat ve analizleri
Vakıflar Genel Müdürlüğü birim fiyat ve analizleri
Dersi Veren: Öğr. Gör. Ahmet SELBESOĞLU

MYR 102 ESKİ ESERLERİN KORUNMASI VE RESTORASYON İLKELERİ I
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

Amaç / İçerik :

koruma kavramı ve boyutlarının tanımlanması,
tarihi çevre bilinci ve oluşturulması,
korunması gerekli değerlerin tanımlanması ve sınıflandırılması,
korunması gerekli kültür varlıklarının koruma sorunlarının yasal çerçevede anlatılması.
Ders görsel malzeme ile desteklenerek teorik olarak anlatılmaktadır. Öğrencilere alan çalışması yaptırılarak hazırlanan ödevlerin sunumu yapılmaktadır.
Önkoşul : Yok
Kaynaklar:

Erder, C., “Tarihi Çevre Bilinci”, ODTÜ Mim. Fak. Yayını, No: 24, Ankara, 1975
Erder, C., “Tarihi Çevre Kaygısı Tarihine Giriş”, ODTÜ Mim. Fak. Yayını, No:16, Ankara, 1971.
Akozan, F., “Türkiye’de Tarihi Anıtları Koruma Teşkilatı ve Kanunlar”, DGSA yayını, No: 47, İstanbul, 1977.
Umar, B., “Eski Eserler Hukuku”, Ege Üniversitesi Hukuk Fak. Yayını, İzmir, 1961.
Madran, E., “Cumhuriyet’in İlk Otuz Yılında Koruma Alanın Örgütlenmesi”, ODTÜ, Mimarlık Fak. Yayını, (17:1-2), 1977
T. C. Kültür Bakanlığı, (2006), Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Mevzuatı, Ankara.
EARL, J., Conservation of Historic Buildings And Their Contents, Donhead Publishing Ltd., 2003, Building Conservation Philosophy  , Donhead Publishing Ltd.
Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Tülay ÇOBANCAOĞLU

MYR 104 GELENEKSEL YAPI SİSTEM VE ÖGELERİ I
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Bu dersin amacı öğrencilere korunması gereken taşınmaz kültür varlıklarına ait yapı bilgisi ve bilinci kazandırmaya yöneliktir. Bu amaçla Selçuklu ve Osmanlı Dönemi eserleri genelde yapısal açıdan incelenmektedir.
Ön koşul: Yok
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi:

KUBAN, D., Mimarlık Kavramları, İstanbul, İ.T.Ü. Yayınları,1973.
ARSEVEN, C.E., Sanat Ansiklopedisi, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı, 1975.
ESER, L., Yapı Bilgisi, İstanbul, İ.T.Ü. Yayınları, 1970.
Dersi Veren: Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 105 RÖLÖVE I
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Eski eser bir yapının korunmasında rölövenin önemi, nasıl yapıldığı, kullanılan basit aletler bu dersin konusunu oluşturmaktadır.
Ön koşul : Yok.
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışması
Önerilen Kaynak Listesi :

ULUENGİN, B., Rölöve, İstanbul, Yem Yayınevi, 2002.
ULUENGİN, F., ULUENGİN B., ULUENGİN B., Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, İstanbul, Yem Yayınevi, 2001.
ŞAHİNLER, O; KIZIL, F., Mimarlıkta Teknik Resim.
İZGİ, U. Pencereler, BİNAN, M., Kapılar.
Dersi Veren: Prof. Dr. Suphi Saatçi

MYR 106 MİMARLIK VE SANAT TARİHİ I
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Öğrencilere genelde sanat, özelde mimarlık konusunda genel bilgi verilmektedir.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı, Ödev Hazırlama, Sunum
Önerilen Kaynak Listesi :

ARSEVEN, C. E., Türk Sanatı Tarihi, İstanbul, 1955-59.
KUBAN, D., Türkiye Sanat Tarihi, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1981.
KUBAN, D., MimarlıkKavramları, İstanbul, İ.T.Ü. Yayınları,1973.
ASLANAPA, O., Türk Sanat, 2 cilt, Kültür Bakanlığı, İstanbul, 1972-1973. 
ASLANAPA, O., Türk Sanat, 5. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999.
Dersi Veren: Prof. Dr. Suphi Saatçi

MYR 107 İNCE YAPI  I
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Dersin amacı yapı içinde ince yapının yeri ince yapının ve malzemelerinin tanıtılması, uygulama bilgilerinin verilmesidir.
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı, Grup Çalışması, Örnek Çalışmalar
Önerilen Kaynaklar :

ESER, L, Yapı Bilgisi, İstanbul, İ.T.Ü, 1970.
GÜNSOY,O., Yapı, Ahşap İnşaat, İstanbul, Arı Kitabevi, 1967.
KOCATAŞKIN, F., Yapı Malzemesi Olarak Ahşap, İstanbul, İ.T.Ü. Yayınları.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 108 YAPI MALZEMESİ I
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Bu dersin kapsamınca öğrenciye malzemeye giriş; iç yapı, malzemede mekanik, ısısal, fiziko-kimyasal gibi çeşitli özellikler aktarılarak, yapı malzemelerinin özelliklerin tanıma bilgisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Ön koşul: Yok
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:

ERİÇ, M, “Yapı Malzemesi”Literatür Yayıncılık, 2002, İstanbul.
Tarık ARTEL. Yapı Malzemesi. Kader Basımevi, İstanbul, 1961.
Prof.Dr. Müh. Necdet TÜKEL. “Malzeme Bilgisine Giriş. Elektroteknikte Malzeme Bilgisi I “. Yıldız Üniversitesi Metalürji Bölümü. Arpaz Matbaacılık. İstanbul, 1983.
DEBES, G., “Yapı Malzemeleri (Kagir, Beton, Betonarme, Kireç ve Çimentolar, Harçlar, Beton)”. İstanbul Teknik Üniversitesi, sayı 155, 1949.
POSTACIOĞLU, B. “Yapı Malzemesi Esasları”, İTÜ, İnşaat Fak. 1966, İstanbul.
Öğretim Üyesi : Yrd. Doç. Dr. Sedat KURUGÖL

MYR 109 TEKNİK RESİM I
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Öğrenciye, yeni bir dil olarak, kendisini ifade edebilmesi amacıyla mimari çizim dili anlatılmakta, bu amaçla önce basit çizimler, daha sonra iki boyutlu obje çizimi ve ifadesi gösterilmektedir.
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynaklar :

ŞAHİNLER, O., KIZIL, F., Mimarlıkta Teknik Resim, İstanbul, Yay Yayınevi, 1990.
Dersi Veren: Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 110 MATEMATİK I
2 saat / Hafta, 2 Teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Öğrencilere temel matematik ve geometri bilgisi vermek.
Temel Matematik ,Açılar,Üçgenler, Özel Üçgenler, Poligonlar, Dörtgenler,Daire, Yay ve Açı, Benzer Üçgenler, Benzer Poligonlar, Üçgen içindeki Metrik İlişkiler , Paralel Doğrular ve Düzlemler
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri: Sınav biçimi 1 ara sınav + 1 yarıyıl sonu sınavı şeklinde olacak. %30 ara sınav + %70 yarıyıl sonu sınavı şeklinde belirlenecektir.
Önerilen Kaynak Listesi:

G.B.Thomas,R.L.Finney; Calculus; 1993; Addison-Wesley Publishing Company; New York.
M.P., Dolciani, R. A. Swanson, J.A. Graham; Algebra I; 1986; Houghton Mifflin Company; Boston.
N.Cengiz, G.Koru, Ö.Tarakçı, M.Tosun,M.Kadakal; Genel Matematik; 2003; Poem Yayıncılık; Ankara.
R.C.Jurgensen, R.G.Brown,J.W.Jurgensen; Geometry; 1990, Meduugal Little- Houghton Mifflin Company; Boston.
B.Kolman,D.R.Hill; Çev. Ö.Akın, Uygulamalı Lineer Cebir, 2002, Palme Yayıncılık, Ankara.
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAKKALOĞLU


TUR 102 TÜRK DİLİ I
2 saat/hafta, 2 Teori, 0 kredi, 1 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Bu dersin amacı; öğrencilerin dilin, insan aklının ürünü olduğunu; Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini; yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilmelerini ve araştırma, okuma ve diriltme kabiliyetlerini uygulayabilmelerini sağlamaktır.                                                                                   
Dil kuramları, dillerin doğuşu ve dil-kültür ilişkisi. Türkçe’nin dahil olduğu Ural-Altay dil ailesine özel bir vurgu yapılarak dillerin sınıflandırılması. Dilbilimin dört temel dalı olan sesbilim, biçimbilim, söz dizimi ve anlambilimin incelenmesi. Türkçe’nin ses yapısı, sözcüklerin yapısı (ek, kök, gövde, vs.), cümle yapısı. Deneme, şiir, roman, öykü gibi seçilmiş kitapların incelenmesi
Ön koşu l: Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri ( Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. Mehmet  Akalın, , Prof. Dr.Tuncer Gülensoy, , Prof. Dr. İsmail Parlatır, Yrd. Doç. Dr. Necat Birinci )
Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Prof. Dr.  Mustafa Özkan, Dr. Osman Esin, Dr. Hatice Tören )
Çağdaş Türk Dili ( Süer Eker )
Her Yönüyle Dil ( Prof. Dr. Doğan Aksan )
Anlamak ve Anlatmak ( Oya Adalı )
Dersi Veren: Okutman Tülay ALPAY

ING 121 TEMEL İNGİLİZCE I
Haftada 4 saat, 4 Teori, 0 Kredi, 1 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik : Öğrencilere branşlarıyla ilgili yabancı yayın ve kaynakları izleyebilmeleri için okuma, anlama, Türkçe’ye çevirme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Kelime Testi, Grup Çalışması
Önerilen Kaynaklar :

AZAR, B., Fundamentals of English Grammer, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1992.
Dersi Veren : Okutman Reyhan GÜLER

II. YARIYILMYR 202 ESKİ ESERLERİN KORUNMASI VE RESTORASYON İLKELERİ II
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

Amaç :

korunması gerekli kültür varlıklarının koruma sorunlarının saptanması,
kültür varlıklarına uygulanabilecek müdahale türleri tanımlanması,
kültürel varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar örnek uygulamalarla yasal çerçevede anlatılması.
Dersin İşleniş Biçimi : ders görsel malzeme ile desteklenerek teorik olarak anlatılmaktadır. Öğrencilere alan çalışması yaptırılarak hazırlanan ödevlerin sunumu yapılmaktadır.
Önkoşul : Yok
Kaynaklar :

AHUNBAY, Z., 1996, Tarihi Çevre Koruma Ve Restorasyon, İstanbul, Yem Yayınları,
JOKILEHTO, J., 1999, A History Of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann,
CROCI, G., 2000, The Conservation And Structural Restoration Of Architectural Heritage, Southampton UK, Boston: Computational Mechanics Publications.
Feilden, B. M., 1997, Conservation Of Historic Buildings, Oxford: Butterworth-Heinemann.
ASATEKİN, N.GÜL,  Kültür ve Doğa Varlıklarımız Neyi, Niçin, Nasıl Korumalıyız, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1994.
GÜNAY, R., 2002, Geleneksel Ahşap Yapılar, Sorunları ve Çözüm Yolları,. Birsen Yayınevi.
ELDEM, S.E., “Türk Evi”, Taç Vakfı Yayını, 3 Cilt
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Tülay ÇOBANCAOĞLU

MYR 204 GELENEKSEL YAPI SİSTEM VE ÖGELERİ II
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Dersin amacı tarihi anıt yapıların ve sivil yapıların taşıyıcı sistem ve mekansal kuruluşları hakkında bilgi vermek ve bu bilgilerin bir proje kapsamında sentezini elde etmektir.
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf içi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi :

KUBAN, D., Mimarlık Kavramları, İstanbul, İ.T.Ü.,1973.
ARSEVEN, C.E., Sanat Ansiklopedisi, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı, 1975.
ESER, L., Yapı Bilgisi, İstanbul, İ.T.Ü, 1970.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 205 RÖLÖVE II
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Bu disiplinde MYR 105’te edinilmiş olan bilgilerin kapı, pencere, çeşme gibi basit örneklerle uygulanarak, bunların 1\50-1\20 ölçeğinde rölövelerinin yapılmasını kapsamaktadır.
Ön koşul: Yok.
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf içi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi :

ULUENGİN, B., Rölöve, İstanbul, Yem Yayınevi, 2002,
ULUENGİN, F., ULUENGİN B., ULUENGİN B., Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, İstanbul, Yem Yayınevi, 2001,
ŞAHİNLER, O; KIZIL, F., Mimarlıkta Teknik Resim;
İZGİ, U. Pencereler,
BİNAN, M. Kapılar.
Dersi Veren : Prof. Dr. Suphi Saatçi

MYR 206   MİMARLIK VE SANAT TARİHİ II
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Sanatın tanımı, doğuşu, kaynağı, amacı ve işlevinin işlendiği bu disiplin içinde mimarlık ile toplumun, şehirciliğin, fiziksel çevrenin ilişkileri, mimarlığın tanımı ve kavramları üzerinde durulmaktadır.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sunum, Ödev Hazırlama
Önerilen Kaynak Listesi : 

ARSEVEN, C. E., Türk Sanatı Tarihi, İstanbul, 1955-59; KUBAN, D., Türkiye Sanat Tarihi, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1981,
KUBAN, D., Mimarlık Kavramları, İstanbul, İ.T.Ü. Yayınları,1973, ASLANAPA, O., Türk Sanat, 2 cilt, Kültür Bakanlığı, İstanbul, 1972-1973;  ASLANAPA, O., Türk Sanat, 5. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999.
Dersi Veren: Prof. Dr. Suphi Saatçi

MYR 207 İNCE YAPI II
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : 1.yarıyılda okutulan MYR 107 disiplinin bir devamı olarak bu derste pencere, kapı, merdiven detayları incelenmektedir.
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf içi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi :

ESER, L., Yapı Bilgisi, İstanbul, İ.T.Ü, 1970.
GÜNSOY,O., Yapı: Ahşap İnşaat, İstanbul, Arı Kitabevi, 1967.
KOCATAŞKIN, F., Yapı Malzemesi Olarak Ahşap, İstanbul, İ.T.Ü. Yayınları.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 208 YAPI MALZEMESİ II
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Gerek eski gerek çağdaş yapıda kullanılan çeşitli yapı malzemelerinin tarihçesi, üretimi, türleri, kullanım yer ve şekilleri konusunda öğrenciyi bilgilendirmek amaçlanmaktadır.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :

ERİÇ, M, “Yapı Malzemesi” Literatür Yayıncılık, 2002, İstanbul
ARTEL, T. “Yapı Malzemesi”. Kader Basımevi, İstanbul, 1961.
TOYDEMİR, N., Seramik Yapı Malzemeleri”. İTÜ, Mim. Fak, 1976
POSTACIOĞLU, B. “Yapı Malzemesi Dersleri” İTÜ, İnşaat Fak., İst, 1969
Yapı Malzemeleri. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 1985
MUTLUAY, H., DEMİRAK, A. “Malzeme Bilgisi”, Beta Yay., 1996, İstanbul
Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sedat KURUGÖL

MYR 209 TEKNİK RESİM II
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: MYR 109’un devamı olarak geleneksel mimarimizden seçilen yapı elemanları ve yapı örneklerinin çizim ve ifade şekilleri uygulamalı olarak öğrenciye anlatılmakta ve gösterilmektedir.
Ön koşul : MYR 109 Teknik Resim I
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi:

ŞAHİNLER, O., KIZIL, F., Mimarlıkta Teknik Resim, İstanbul, Yay Yayınevi, 1990.
Dersi Veren: Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 210 MATEMATİK II
2 saat / Hafta, 2 Teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Öğrencilere temel matematik ve geometri bilgisi vermek.
Trigonometri, Daire içindeki metrik ilişkiler, Poligonlar içindeki metrik ilişkiler, Daire Yayı Uzunluğu, Alanlar, Prizmalar, Katı cisimlerin alan ve Hacimleri
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri: Sınav biçimi 1 ara sınav + 1 yarıyıl sonu sınavı şeklinde olacak. %30 ara sınav + %70 yarıyıl sonu sınavı şeklinde belirlenecektir.
Önerilen Kaynak Listesi :

G.B.Thomas, R.L.Finney; Calculus; 1993; Addison-Wesley Publishing Company; New York
M.P., Dolciani, R. A. Swanson, J.A. Graham; Algebra I; 1986; Houghton Mifflin Company; Boston
N.Cengiz, G.Koru, Ö.Tarakçı, M.Tosun,M.Kadakal; Genel Matematik; 2003; Poem Yayıncılık; Ankara
R.C.Jurgensen, R.G.Brown,J.W.Jurgensen; Geometry; 1990, Meduugal Little- Houghton Mifflin Company; Boston
B.Kolman, D.R.Hill; Çev. Ö.Akın; Uygulamalı Lineer Cebir; 2002; Palme Yayıncılık; Ankara
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAKKALOĞLU

TUR 212 TÜRK DİLİ II
3 saat/hafta, 3 Teori, 0 kredi, 1 AKTS kredisi

Amaç / İçerik:

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme.
Noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme.
Doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme.
Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.
Türkçe yazımında ifade etme, tanımlama, tartışma ve anlatıma yönelik uygulamalı eğitim. Noktalama ve yazımın temel kuralları, örnekler. Yazım ve kompozisyon teknikleri. Klasik ve çağdaş Türk yazarlarının kitapları. Öğrencilerin kompozisyonlarında görülen anlatım bozukluklarının ve noktalama hatalarının düzeltilmesi. Rapor, makale gibi bilimsel yazı türlerine örnekler. Konferanslarda ve tartışmalarda pratik kazandırmaya yönelik sözlü çalışmalar ve uygulamalar. Seçilen kitapların deneme, şiir, roman, öykü incelemesi.
Ön koşul: Yok
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri ( Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. Mehmet  Akalın, , Prof. Dr.Tuncer Gülensoy, , Prof. Dr. İsmail Parlatır, Yrd. Doç. Dr. Necat Birinci )
Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Prof. Dr. Mustafa Özkan, Dr. Osman Esin, Dr. Hatice Tören )
Çağdaş Türk Dili ( Süer Eker )
Her Yönüyle Dil ( Prof. Dr. Doğan Aksan )
Anlamak ve Anlatmak ( Oya Adalı )
Dersi Veren: Okutman Tülay ALPAY

ING 221 TEMEL İNGİLİZCE II
Haftada 4 saat,4 Teori, 0 Kredi, 1 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik : Öğrencilere, restorasyon konusu ile ilgili yabancı terimlerin öğretilmesi ve metinlerin Türkçe’ye çevrilmesi konularında beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri :1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Grup Çalışmaları, Kelime Testi
Önerilen Kaynaklar :

AZAR, B., Fundamentals of English Grammer, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1992.
Dersi Veren : Okutman Reyhan GÜLER

III. YARIYILMYR 301 MESLEK BİLGİSİ
Haftada 2 saat, 2 Teori, 2 Kredi, 2 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik : Öğrencilerin, konuların uygulanmasını yakından gözlemesi, resmi makamlar ile ilişkiler bu derste ele alınmakta, staj yapmaları temin edilerek kendilerine mezuniyet sonrası çevre kazandırılmaktadır.
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Ödev Hazırlama
Önerilen Kaynaklar :

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
5226 sayılı ve 4734 sayılı K.İ.K.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararları
KUDEP görev ve yetkileri
Onarım uygulamaları süreci
Dersi Veren : Öğr. Gör. Ahmet SELBESOĞLU

MYR 302 SÜSLEME VE ONARIM TEKNİKLERİ
Haftada 2 saat,1 Teori, 2 Uygulama, 2 Kredi, 3 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik : Bu dersin amacı geleneksel yapılarımızın, iç ve dış süsleme elemanlarının teknik ve estetik yönleriyle yaşatılması, taşınabilir eserler dahil olmak üzere onarım konusunda teorik ve uygulamalı yaklaşımları, alçı süsleme (kartonpiyer, furuş vb) alçı,
Pencere, Malakari, Edirnekari, stuko, fresk işlemlerinin yapım teknikleri konularında teorik bilgi ve uygulama bilgileri vermektir.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl sınavı, sınıf çalışmaları, orijinal eserler üzerinde
Önerilen Kaynak Listesi:

Celal Eset ARSEVEN, Sanat Ansiklopedisi, Milli Eğitim bak., İstanbul, 1975.
Prof. Reha GÜNEY, Geleneksel Ahşap Yapıları,  Birsen yayınları, İstanbul, 2002.
Serare Yetkin (Çini sanatı)  http://www.istanbul.edu.tr/bolumler/güzelsanat./cini htm
Dersi veren Öğretim Görevlisi : Dr. Hüseyin KAYA

MYR 309 BİLGİSAYAR I
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Öğrenciye Word ile yazım, Auto CAD ile mimari proje çizim tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu derste öğrenciye bilgisayarla ilgili temel bilgiler verilmekte, Word ve Auto CAD programları  detaylı olarak öğretilmektedir.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:

NALBANT, M., AutoCad  2 Boyut 2000, İstanbul, Beta Basım  Yayın Dağıtım A.Ş., 1999.
NALBANT, M., AutoCad 2000 ile Çizim, Teknik ve Modelleme, İstanbul, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., 2000.
GÖKALP, B., AutoCad 2000, İstanbul, Pusula Yayıncılık, 1999.
YALDIZ, S.,AutoCad 2004, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2004.
TÜZEL, S.(çev.)Autocad 2005 ve Autocad LT 2005, İstanbul, Alfa basım Yayın Dağıtım, 2005.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN

MYR 304 GELENEKSEL YAPI SİSTEM VE ÖĞELERİ III
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 Kredi, 4 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik : I ve II. yarıyıllarda okutulan “Geleneksel Yapı Sistem ve Öğeleri” disiplininde öğrenciye  daha çok geleneksel yapı sistemleri , III. yarıyılda da, I ve II.  yarıyılın devamı olarak geleneksel yapı ögeleri öğretilmektedir. Geleneksel ahşap ve kagir sivil ve anıtsal yapıların boşluk kuruluşları, Lentolar, Kemerler, Pencere boşluğu ve pencere takımları, Kapı boşluğu ve kapı takımları, Sütun ve Ayaklar, Merdivenler, Yapım sistemleri, Korkuluklar, Dış duvar kaplamaları, İç duvar kaplamaları, Döşeme kaplamaları, Tavan kaplamaları, Çatı kaplamaları yarıyıl boyunca işlenmektedir.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi :

ULUENGİN, F.; ULUENGİN, B.; ULUENGİN B.; Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, İstanbul, 2001.
ULUENGİN, N.,Osmanlı - Türk Sivil Mimarisinde Pencere Açıklıklarının Gelişimi, İstanbul, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1998.
SÖNMEZ, N., Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1997.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN
CALLOWAY, S.(ed.), The Elements of Style, Simon and Schuster Publication, New York, 1996.
GOODWIN, G., A History of Ottoman Architecture, Thames and Hudson, london, 1997.
Anonim, Traditional Construction Details from Bosnia and Herzigovina, Bosna, Tarihsiz.
URAL, N.(ed.), Ahşap Kapılar, T.C. Bayındırlık Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1949.
PETERSEN, A., Dictionary of Islamic Architecture, Routledge Publication, London and New York, 1996.
KNOBLOCK, P. G., Architectural Details from The Early Twentieth Century, A Book of Traditional Details The American Institute of Architects Press, Washington, 1931.
MAALOUF, A. (ed.), Traditional Mediterrenean Architecture, Corpus Publication Avignon ,France, 2004.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN

MYR 305 RÖLÖVE III
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 Kredi, 4 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik : Dersin ağırlığı uygulama içerikli olduğundan, korunması gerekli kültür varlıklarımızdan bir yapının veya yapı gurubunun rölövesi, öğrenci veya öğrenci guruplarına ödev olarak yaptırılması amaçlanmaktadır. Yapılan her çalışmanın ders saatlerinde tashihlerinin yapılması ve yıl sonunda çalışmalar bitmiş olarak son şekliyle, belirli bir düzen içinde teslim alınması hedeflenmektedir. Rölöve alan çalışması, Rölöve’nin anlamı ve amacı, Rölöve çeşitleri, Rölöve’de kullanılan aletler, Rölöve ön araştırması, Rölöve alan çalışması, Kroki yapmak, Fotoğraf çekmek, Ölçü almak, Rölöve masa çalışması, Kurşunkalem ön çalışması, Çinilemek ve ölçülendirmek, Fotoğraf albümü hazırlamak, Rölöve analiz raporu hazırlamak konuları teorik verildikten sonra örnek geleneksel bir bina üzerinde plan, kesit ve görünüş çalışmaları yarıyıl boyunca işlenmektedir.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi :

ULUENGİN, B., Rölöve, İstanbul, Yem Yayınevi, 2002.
ULUENGİN, F., ULUENGİN B., ULUENGİN B., Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, İstanbul, 2001.
AHUNBAY, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayın, İstanbul, 1996.
AKOZAN, F., Türkiye’de Tarihi Anıtları Koruma Teşkilatı ve Kanunlar, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, No: 47, İstanbul, 1997.
BALACHOWSKI, J. D., HABS/HAER Guidelines: Recording Structures with HABS Measured Drawings, National Park Service, U.S. Department of the Interior, Washington, 1994.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN, Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 310 TÜRK SÜSLEMELERİNDE DESEN UYGULAMALARI I
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Gerek restorasyon çalışmalarında gerek günümüz tasarımlarında süsleme elemanı olarak kullanılanbezemeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde dönemlerine  göre tanımak ve uygun biçimde hemen tamamlayabilmek hem de uygulayabilmektir.
Ön koşul : Yok.
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışması
Önerilen Kaynak Listesi :

BİROL, İnci A.; DERMAN, Ç., Türk Tezyini San'atlarında Motifler, Kubbealtı Akademisi Kültür ve San'at Vakfı,
ATASOY, N., İznik The Pottery of Ottoman Turkey,
Julian RABY Alexandria Press London, Gardens Of Paradise 16th Century Turkish Ceramic Tile Decoration Published By Ertuğ & Kocabıyık, Text by Prof Walter DENNY.
Dersi Veren: Yrd. Doç. E. Pınar Doğu

MYR 307 GENEL RESTORASYON TEKNİKLERİ
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Restorasyon uygulamalarının geçmişi ve dünyada uygulanan güncel restorasyon teknikleri öğrencilere tanıtılmaktadır.
Ön koşul : Yok 
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Örnek Çalışmalar, Sunum.
Önerilen Kaynak Listesi :

AHUNBAY, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul, Yem, 1996.
Dersi Veren: Prof. Dr. Suphi Saatçi

MYR 308 GÜZEL SANATLAR I
1 saat/hafta, 1 Teori, 0 Kredi, 1 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Dersin amacı, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili genel kültür ve bilgi birikiminin aktarımıdır.
Ön koşul : Yok.
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı, Ödev Hazırlama, Sunum
Önerilen Kaynak Listesi:     

Resim Sanatının Tarihi: Sezer Tansu 1930;
Sanatın Toplumsal Tarihi: Arnold Hauser;
Sanat Tarihinin Temel Kavramları: Heinrich Wölfflin;
Dünya Sanat Tarihi: Adnan Turani;
Oluşum Süreci İçinde Sanatın Tarihi: Nazan İpşiroğlu;
Sanat Tarihi Dersleri: Belkıs Mutlu;
Mimarlık Tarihi Dersleri: Belkıs Mutlu.   
Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERATAÇ

INK 301 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
3 saat/hafta, 3 Teori, 0 kredi, 1AKTS Kredisi

Amaç / İçerik : Dersin amacı Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama ve çöküş nedenleri ile Mustafa Kemal önderliğindeki Kurtuluş Savaşı’nın tarihi ve siyasi nedenlerini analiz etmektir. Ders aynı zamanda demokratik ve laik bir ulus-devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile hukuk, eğitim, sosyal yaşam gibi alanlarda yapılan reformları da kapsamaktadır.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri:yazılı sınav
Önerilen Kaynak Listesi :

Atatürk, Söylev, (Nutuk  I-II), (haz. H. V. Velidedeoğlu), Çağdaş Yay., İstanbul, 2000.
Gülcan Y.,-Şenşekerci E., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- II, Alfa Yay., İstanbul, 2003
Eroğlu, Hamza, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Savaş Yay., Ankara, 1990.
Kürkçüoğlu Ö., Bozkurt G., Güneş İ., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Yök., Yay. Ankara, 1989.
Mumcu A., Özbudun E., Feyzioğlu T., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Yök., Yay. Ankara, 1987.
Dersi Veren: Okutman Dr. Arzu KILINÇ

IV. YARIYILMYR 404 GELENEKSEL YAPI SİSTEM VE ÖĞELERİ IV
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 Kredi, 5 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik : I ve II. Yarıyıllarda okutulan “Geleneksel Yapı Sistem ve Öğeleri” disiplininde öğrenciye  daha çok geleneksel yapı sistemleri , IV. yarıyılda da, I, II ve III. yarıyılın devamı olarak geleneksel yapı ögeleri öğretilmektedir. Bu derste geleneksel ahşap ve kagir sivil ve anıtsal yapıların Kubbe, Tonoz, Minare, Çörtenleri, Konsol, Saçak, Baca, Ocak ve Süslemeler yarıyıl boyunca işlenmektedir.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi :

ULUENGİN, F., ULUENGİN B., ULUENGİN B., Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, İstanbul, 2001.
ULUENGİN, N.,Osmanlı - Türk Sivil Mimarisinde Pencere Açıklıklarının Gelişimi, İstanbul, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1998.
SÖNMEZ, N., Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1997.
CALLOWAY, S.(ed.), The Elements of Style, Simon and Schuster Publication, New York, 1996.
GOODWIN, G., A History of Ottoman Architecture, Thames and Hudson, london, 1997.
Anonim, Traditional Construction Details from Bosnia and Herzigovina, Bosna, Tarihsiz.
URAL, N.(ed.), Ahşap Kapılar, T.C. Bayındırlık Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1949.
PETERSEN, A., Dictionary of Islamic Architecture, Routledge Publication, London and New York, 1996.
KNOBLOCK, P. G., Architectural Details from The Early Twentieth Century, A Book of Traditional Details The American Institute of Architects Press, Washington, 1931.
MAALOUF, A. (ed.), Traditional Mediterrenean Architecture, Corpus Publication Avignon ,France, 2004.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN

MYR 405 RÖLÖVE IV
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 Kredi, 6 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik : MYR 305 disiplininde rölövesi yapılan tek bina ölçeğindeki rölöve çalışmasının detayları üzerinde çalışılmakta, binadaki özgün kapı pencere, merdiven, merdiven korkuluğu gibi elemenların sistem detayları ve nokta detayları incelenmekte ve böylece öğrenciye rölöve detay ölçüsü alma yanında geleneksel detayların öğretilmesi amaçlanmaktadır. III. Yarıyılda rölövesi çizilmiş olan binanın sistem detayı ve nokta detaylarının rölövesine yönelik alan çalışması, Rölöve ön araştırması, Kroki yapma, Fotoğraf çekme, Ölçü alma, Rölöve masa çalışması, Kurşunkalem ön çalışması, Çinileme ve ölçülendirme, Fotoğraf albümü hazırlama, Rölöve analiz raporu hazırlama konuları yarıyıl boyunca  işlenmektedir.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi :

ULUENGİN, B., Rölöve, İstanbul, Yem Yayınevi, 2002.
ULUENGİN, F., ULUENGİN B., ULUENGİN B., Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, İstanbul, 2001.
AHUNBAY, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayın, İstanbul, 1996.
AKOZAN, F., Türkiye’de Tarihi Anıtları Koruma Teşkilatı ve Kanunlar, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, No: 47, İstanbul, 1997.
BALACHOWSKI, J. D., HABS/HAER Guidelines: Recording Structures with HABS Measured Drawings, National Park Service, U.S. Department of the Interior, Washington, 1994.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN, Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 408 GÜZEL SANATLAR II
1 saat/hafta, 1 Teori, 0 Kredi, 1 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Dersin amacı, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili genel kültür ve bilgi birikiminin aktarımıdır.
Ön koşul : Yok.
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı, Ödev Hazırlama, Sunum
Önerilen Kaynak Listesi :     

Resim Sanatının Tarihi: Sezer Tansu 1930;
Sanatın Toplumsal Tarihi: Arnold Hauser;
Sanat Tarihinin Temel Kavramları: Heinrich Wölfflin;
Dünya Sanat Tarihi: Adnan Turani;                                         
Oluşum Süreci İçinde Sanatın Tarihi: Nazan İpşiroğlu;
Sanat Tarihi Dersleri: Belkıs Mutlu;
Mimarlık Tarihi Dersleri: Belkıs Mutlu.
Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERATAÇ

MYR 409 BİLGİSAYAR II
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : MYR 309’un devamı olarak Auto CAD programları ile mimari çizim teknikleri detaylı olarak öğretilmektedir.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :

NALBANT, M., AutoCad  2 Boyut 2000, İstanbul, Beta Basım  Yayın Dağıtım A.Ş., 1999.
NALBANT, M., AutoCad 2000 ile Çizim, Teknik ve Modelleme, İstanbul, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., 2000.
GÖKALP, B., AutoCad 2000, İstanbul, Pusula Yayıncılık, 1999.
YALDIZ, S., AutoCad 2004, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2004.
TÜZEL, S.(çev.), Autocad 2005 ve Autocad LT 2005, İstanbul, Alfa basım Yayın Dağıtım, 2005.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN

MYR 410 TÜRK SÜSLEMELERİNDE DESEN UYGULAMALARI II
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Gerek restorasyon çalışmalarında gerek günümüz tasarımlarında süsleme elemanı olarak kullanılan bezemeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde dönemlerine  göre tanımak ve uygun biçimde hemen hem de uygulayabilmektir.
Ön koşul : Yok.
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışması
Önerilen Kaynak Listesi:

BİROL, İnci A.; DERMAN, Ç., Türk Tezyini San'atlarında Motifler, Kubbealtı Akademisi Kültür ve San'at Vakfı,
ATASOY, N., İznik The Pottery of Ottoman Turkey,
Julian RABY Alexandria Press London, Gardens Of Paradise 16th Century Turkish Ceramic Tile Decoration Published By Ertuğ & Kocabıyık, Text by Prof Walter DENNY.
Dersi Veren: Yrd. Doç. E. Pınar Doğu

MYR 411 GENEL RESTORASYON PROJESİ
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 Kredi, 6 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik: Dersin amacı, rölövesi yapılmış olan yapıya yeni bir fonksiyon vererek basit anlamda restorasyon projesinin bir örnek üzerinde hazırlanmasının ve restorasyon projesinin nasıl okunacağının öğrenciye verilmesidir. Bu amaca yönelik olarak MYR 304’de rölövesi yapılmış olan bina üzerinde uygulamalı çalışma yapılmaktadır.
Ön koşul: Yok
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi:

ULUENGİN, B., Rölöve, İstanbul, Yem Yayınevi, 2002.
ULUENGİN, F., ULUENGİN B., ULUENGİN B., Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, İstanbul, 2001.
CANTACUZINO, S., Re/Architecture Old Buildings/ New Uses, Thames and Hudson, London, 1989.
BULLOCK, O. M., The Restoration Manual, Silvermine Publishers, Norwolk, 1978.
Technical Chambers of Greece (ed.), Restoration and Rehabilitation of Historaic Buildings and Towns 18th-20th Century in Balkans, T.C.G., Thessoloniki, 1999.
SHOPSİN, W., Restoring Old Buildings for Contemporary Uses Whitney Library of Design, New York, 1989.
Anonim, Exteriors: Perspectives in Architectural Design, Graphic-sha Publication, Japan, 1987.
Anonim, Interiors: Perspectives in Architectural Design, Graphic-sha Publication, Japan, 1987.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN

INK 402 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
2saat/hafta, 2 Teori, 0 kredi, 1 AKTS

Amaç / İçerik: Dersin amacı Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama ve çöküş nedenleri ile Mustafa Kemal önderliğindeki Kurtuluş Savaşı’nın tarihi ve siyasi nedenlerini analiz etmektir. Ders aynı zamanda demokratik ve laik bir ulus-devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile hukuk, eğitim, sosyal yaşam gibi alanlarda yapılan reformları da kapsamaktadır.
Ön koşul: Yok
Değerlendirme Yöntemleri:yazılı sınav
Önerilen Kaynak Listesi:

Atatürk, Söylev, (Nutuk  I-II), (haz. H. V. Velidedeoğlu), Çağdaş Yay., İstanbul, 2000.
Gülcan Y.,-Şenşekerci E., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- II, Alfa Yay., İstanbul, 2003
Eroğlu, Hamza, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Savaş Yay., Ankara, 1990.
Kürkçüoğlu Ö., Bozkurt G., Güneş İ., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Yök., Yay. Ankara, 1989.
Mumcu A., Özbudun E., Feyzioğlu T., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Yök., Yay. Ankara, 1987.
Dersi Veren: Okutman Dr. Arzu KILINÇ

 

SEÇMELİ DERSLERMYR 270 TAŞ TEKNOLOJİSİ
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Öğrenciye, geleneksel mimarimizde kullanılan taş türleri, özellikleri, yapıda uygulama şekilleri, teknolojileri ve bozulma mekanizmaları teorik olarak açıklandıktan sonra atölyede çeşitli taş yüzey işlemeleri ve yüzey temizleme uygulamalarının yaptırılması amaçlanmaktadır.
Ön koşul: 2. yarıyıldan itibaren
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:

ÇORAPÇIOĞLU, K., “Taş Ayrışmasının Nedenleri ve Maktralı Kalkerler Üzerine Korumaya Yönelik Bir Araştırma” Doktora Tezi MSÜ, Fen Bil. Ens., 1983.
SAYAR, M, ERGUVANLI, K. “Türkiye Mermerleri ve İnşaat Taşları”, İTÜ Maden Fak., İst 1955.
ERGUVANLI, K. “Mühendislere Jeoloji” İTÜ Matbaası, 1971, İst.
 
KUMAR, R., V.KUMAR, R. “Bioteterioratin of Stone in Tropical Environments”. The Getty Conservation Institute, 1999
Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sedat KURUGÖL

 

MYR 271 METAL TEKNOLOJİSİ
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Öğrenciye, geleneksel mimarimizde kullanılan metal türleri, özellikleri, yapıda uygulama şekilleri, üretim teknolojileri ve bu metallerdeki bozulma mekanizmaları teorik olarak açıklandıktan sonra atölyede metal yüzey temizliği, döküm teknikleri gibi çeşitli uygulamalar yaptırılmaktadır.
Ön koşul: 2. yarıyıldan itibaren
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:

ULUENGİN, B. “Mimari Metaller”. İstanbul, 1999.
DORUK. M. “Korozyon ve Önlenmesi”, ODTÜ, 1982
ÇALIŞKAN, H. “ Metal İşleri Teknolojisi” Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Matbaası. 1980.
MEREY, L.Ş. “ Osmanlı Mimarisinde Kurşun Kaplama Tekniği” İDMMA. Mim. Böl. Restorasyon Kürsüsü
BAŞOĞLU, T.”Bronz Döküm”. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını No 73, İstanbul 1979.
MEYER, H. “Makine Yapı Malzemesinin Mekanik Teknolojisi” Teknik Okulları Yay. Sayı: 19. Kutulmuş Matbaası, İstanbul, 1963.
Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sedat KURUGÖL

MYR 272 AHŞAP TEKNOLOJİSİ
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Geleneksel mimarimizde ana taşıyıcı eleman olarak kullanılan ahşap malzeme hem ara elemanlarda hem de taşınabilir malzemelerde de karşımıza çıkmaktadır. Bu derste; çeşitli amaçlarda kullanılmış olan ahşapların yapısal, kimyasal ve fiziksel özellikleri öğretilerek, bozulma süreçleri ve nedenleri tespit edilip, doğru onarım-koruma yöntemleri anlatılarak, uygulama yaptırılmaktır.
Ön koşul: 2. Yarıyıldan İtibaren
Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev
Önerilen Kaynak Listesi:

ARTEL, T., Yapı Malzemesi, ilaveli baskı: Gündüz Dibağ, İstanbul, 1969.
GÜNAY, R., Geleneksel Ahşap Yapılar Sorunları ve Çözüm Yolları, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2002.
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Müzelerde Koruma: Çevresel Koşulların Denetimi, İstanbul, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 1987.
RIEDERER, J., Restaurieren Restoration & Bewahren Preservation, Goethe Institut, Münih, 1989.
ŞANIVAR, N., Ağaç Teknolojisi, II. baskı, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 1977.
ESER, L., Yapı Bilgisi, İstanbul, İ.T.Ü, 1970.
GÜNSOY,O., Yapı: Ahşap İnşaat, İstanbul, Arı Kitabevi, 1967.
KOCATAŞKIN, F., Yapı Malzemesi Olarak Ahşap, İstanbul, İ.T.Ü. Yayınları.
Dersi Veren: Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 273 ESKİ ANADOLU MİMARLIĞI
Haftada 2 saat, 2 Teori, 2 Kredi, 3 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik: Bu derste, ülkemizdeki antik dönem ve Bizans Dönemi eserleri tanıtılmakta ve restorasyon çalışmaları hakkında öğrenci bilgilendirilmektedir
Önkoşul : 2. Yarıyıldan İtibaren
Dersin Türü: Bölüme Seçmeli
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Ödev Hazırlama
Önerilen Kaynaklar:                             

KUBAN, D., Türkiye Sanat Tarihi, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1981.
KUBAN, D., Mimarlık Kavramları, İstanbul, İ.T.Ü.,1973.
NAUMANN, R., Eski Anadolu Mimarlığı, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1975.
Dersi Veren: Öğr. Gör. Sabahattin KÜÇÜK

MYR 274 MİMARİ SÜSLEME VE ONARIM
Haftada 2 saat, 2 Teori, 2 Kredi, 3 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik: Bu derste fresko, stukko, altın varak v.b. işlerinin yapım teknikleri, bozulmaların nedeni ve tamir yöntemleri anlatılmaktadır.
Önkoşul : 2. Yarıyıldan İtibaren
Dersin Türü: Bölüme Seçmeli
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Ödev Hazırlama, Örnek Çalışmalar
Önerilen Kaynaklar:

MÜLAYİM, S., Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler: Selçuklu Çağı, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1982.
Dersi Veren: Öğr. Gör. Sabahattin KÜÇÜK

MYR 275 RÖLÖVE’DE FOTOĞRAF KULLANIMI
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 Kredi, 3 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik: Bu derste öğrenciye, rölöve çalışmalarında fotoğraf tekniklerinin en üst düzeyde kullanılmasını öğretmektir. Bu amaca yönelik olarak rölöve’de siluet, plan, kesit, görünüş, detay çalışmalarında fotoğraf tekniklerinin yararları uygulamalı olarak işlenmektedir.
Ön koşul: 2. Yarıyıldan İtibaren
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Ödev Hazırlama, Örnek Çalışmalar
Önerilen Kaynak Listesi:

ULUENGİN, B., Rölöve, İstanbul, Yem Yayınevi, 2002.
HEDGECOE, J., Her Yönüyle Fotoğraf Sanatı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1995.
ULUENGİN, B., Mimari Tasarlama Sürecinde Fotoğraf Tekniklerinden Yaralanma Yöntemleri, İstanbul, Y.T.Ü., Basılmış Doktora Tezi, 1996.
STROEBEL, L., Stroebel’s View Camera Basics, Focal Press, London, 1995.
FRİZOT, M.(ed.), A New History of Photography, Könemann, Köln, 1998.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN

MYR 276 KLASİK YAPILARDA YÜZEY TATBİKATI VE ONARIMI
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 Kredi, 3AKTS

Amaç :Sivil ve dini mimarimizde tuğlanın yeri geometrisi geleneksel yapılarımızda kullanış biçimleri, derz, horasan sıva, dışlık pencere uygulamaları izlettirilmektedir. Duvarlarda, Kubbelerde, Tavanlarda, sıva, ahşap, taş, bez ve deri gibi malzemeler üzerinde bazende altın varak kullanarak gerektiğinde raspa yapıp zemin hazırlayarak uygulamalı süsleme ve onarım yapmak yaptırmak hedeflenmektedir.
Ön koşul : 2. Yarıyıldan İtibaren
Değerlendirme Yöntemleri:  1 Ara sınav, yarıyıl sınavı, sınıf çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi:

Celal Eset ARSEVEN, Sanat Ansiklopedisi, Milli Eğitim Bakanlığı, 1975.
Lemi Merey, Geleneksel uygulamalarla ilgili sunum, 1980.
Zeynep AHUNBAY, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yapı yayın, İstanbul, 2004.
Dersi veren Öğretim Görevlisi: Öğr. Gör. Dr. Hüseyin KAYA

MYR 278 MOZAİK YAPIM TEKNİKLERİ, BOZULMA SEBEPLERİ, KORUMA VE ONARIM YÖNTEMLERİ
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Yapıldığı dönemin kültür ve yaşam biçimi yansıtan birer tarihi , kültürel değer ve sanat eseri olan mozaiklerin yapım tekniklerini öğretmek, bozulma süreçlerini tespit etmek ve doğru onarım-koruma yöntemlerini anlatmak, uygulama yaptırmaktır. Mozaik yapım tekniklerinin anlatılması, mozaik malzemenin atmosfer şartlarında bozulma süreci ve sebeplerinin irdelenmesi, onarım tekniklerinin öğretilmesi ve mozaik malzemenin uygulama yapılarak tanıtılması.
Ön koşul: 2. Yarıyıldan İtibaren
Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev
Önerilen Kaynak Listesi:

CHEEK, M., (2000), Making Mosaics, New Holland Publishers (UK) Ltd., London.
JOBST, W., ERDAL, B., GURTNER, C., İstanbul Büyük Saray Mozaiği, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1997.
RIEDERER, J., Restaurieren Restoration & Bewahren Preservation, Goethe Institut, Münih, 1989.
SIGGINS, P., COOPER, P:, (2001), The Mosaic Sourcebook, Conran Octopus Limited, London.
Dersi Veren: Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 279 OSMANLICA OKUMA DERSİ
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Eski yazıtların okunabilmesi ve anıtları yapan ile yapılış tarihleri hakkında birinci elden kaynak  oluşturan yazıtları okuyabilme alışkanlığı kazandırmaktır.   

Ön koşul: Yok.
Değerlendirme Yöntemleri: 1 ara sınav + 1 yarıyıl sonu sınavı.
Önerilen Kaynak Listesi:

TİMURTAŞ, Faruk Kadri, Osmanlıca Dersleri, İstanbul Üniversitesi Yayınları. Hayati Develi, Osmanlıca Kılavuzu, 2 cilt, Kitabevi, İstanbul, 2004.
Dersi Veren: Prof. Dr. Suphi Saatçi

MYR 370 MAKET
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 Kredi, 3 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik: Daha çok uygulamaya ve el becerisi kazandırmaya yönelik bir eğitim veren MYO’nun amacına uygun olarak bu derste öğrenciye, kendisini ifade edebilmesi açısından, maket yapım teknikleri ve maket fotoğrafı çekme tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Yapılmış maket örneklerinin incelenmesi, maket aletlerinin tanıtımı ve kesme uygulamaları, maket malzemelerinin tanıtımı ve kesme yapıştırma uygulamaları, maket çeşitleri ve basit maket uygulaması, yerleşme maketleri-arazi maketi uygulaması, çeşitli bina maketi yapım teknikleri - 1/50, çeşitli bina maketi yapım teknikleri – 1/100, konstrüksiyon ve detay maketleri 1/20 merdiven maketi, 1/20 çatı maketi, maketin tamamlanması ağaçlar-insan ve araçlar ile diğer elemanlar, maket fotoğrafı çekilmesi, fotoğraf çekiminde arka plan ifadesi çalışmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ön koşul: 2. Yarıyıldan İtibaren
Değerlendirme Yöntemleri: Bu ders teorik bilgiden çok el becerisine dayalı olduğundan ara sınav yapılmayacak, 5. hafta ve 12. hafta sonunda yapılmış çalışmalar değerlendirilecek, ara sınav notu olarak iki notun ortalaması alınacaktır.
Önerilen Kaynak Listesi:

JANKE, R., Architectural Models, London, Academy Editions, 1978.
AKGÜN, M., Mimari Maketler, Birsen Yayınevi, İstanbul, Tarihsiz.
ROWE, R. E., The Use of Models in the Design of Structures, CIB Bulletin (Rotterdam), 4, 1960.
LEEFE, J., Making and Testing Models of Structural Systems, Progressive Architecture, 12, 1965.
HOHAUSER, S., Architectural and Interior Models, London, 1970.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN

MYR 371 GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ SÖZLÜĞÜ
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Bu derste bölgelere göre Türk evinin ayrıntılarda incelenmesi bu alanda çalışacak olanların daha sağlıklı biçimde motive olmalarını sağlayacaktır. 
Ön koşul: 3. Yarıyıldan itibaren..
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Ödev Hazırlama, Örnek Çalışmalar
Önerilen Kaynak Listesi:

GÜNAY, R., Geleneksel Safranbolu Evleri ve Oluşumu, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1981,
ERGİNBAŞ, D., Diyarbakır Evleri, İstanbul, İ.T.Ü., 1995, 
ÇAKIROĞLU, N., Kayseri          Evleri, İstanbul, İ.T.Ü. Yayınları, 1952,
ESER, L., Kütahya Evleri, İstanbul, İ.T.Ü.Yayınları, 1955,
KUBAN, D., Türk Hayat’lı Evi, İstanbul, Eren Yayınları, 1995.
Dersi Veren: Prof. Dr. Suphi Saatçi

MYR 372 GELENEKSEL YAPI MALZEMELERİNDE TAHRİBAT
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Öğrencide, geleneksel yapı malzemelerinde çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen tahribat nedenlerini, tahribat türlerini ve mekanizmalarını kavrayabilme bilgisinin kazandırılması  amaçlanmaktadır.
Ön koşul: 3. yarıyıldan itibaren
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:

BAYRAKTAR, A. “Tarihi Yapıların Analitik İncelenmesi ve Sismik Güçlendirme Metodları”. BETA Yay. Kasım 2006, İstanbul.
KUMAR, R., V.KUMAR, R. “Bioteterioratin of Stone in Tropical Environments”. The Getty Conservation Institute, 1999
LEMAITRE, C., PEDERE, N., FESTY D. “Biodeterioration des Materiaux.” EDP Sciences, ISBN: 2-86883-329-2, 1998, France.
D’Ossat, G. D. A. “Guide to the Methodical Study of Monuments and Causes of Their Deterioration” 1982 Roma: ICCROM
ORIAL. G“Biodetérioratin des Monuments Historiqués”,. Laboratoire de Recherce des Monuments Historiques LRMN, Paris.
Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sedat KURUGÖL

MYR 470  ÖZEL BETONLAR
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Günümüzde yapı sektöründe çeşitli gereksinimler dolayısıyla bazı özel betonlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu betonlara örnek olarak, hafif betonlar, gaz betonlar, ağır betonlar, liflerle donatılı betonlar ve polimer katkılı betonlar vs. yanında bir özel beton türü sayılabilecek harçlar da sayılabilir. Bu kapsamda, geleneksel yapılarda özel beton uygulama olanakları, kullanılabilecek harçların özellikleri ile ilgili kavramlar ve uygulamadan örnekler vermek amaçlanmaktadır. 
Ön koşul: 4. yarıyıldan itibaren
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:

ERSOY, H.Y. “Kompozit Malzeme”, Literatür Yay.2001, İstanbul
PAILLERE, A.M.  Application of Admixtures in Concrete.
YILMAZ,  K. “Yapı Malzemesi ve Beton Teknolojisi.”
POSTACIOĞLU, B., “Yapı Malzemesi Esasları”, İTÜ, İnşaat Fak. 1966, İstanbul
Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sedat KURUGÖL

.

vecih

 • Restorasyon Forum
 • ****
 • İleti: 363
 • Cinsiyet: Bay
 • Okul: MSGSÜ
Mimar Sinan Üniversitesi Restorasyon Dersler
« Yanıtla #2 : 28 Şubat 2009, 13:15:24 »
Dersler ve Programlar

I. YARIYILMYR 101 KEŞİF VE METRAJ BİLGİSİ
Haftada 2 saat, 2 Teori, 2 Kredi, 2 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik: Bu dersin amacı öğrencilere eğitim sonrası uygulamalarında ve özellikle restorasyon çalışmalarında metraj çıkarma, maliyet  hesaplama, hesap özeti, kesin hesap hazırlama, analiz yapma gibi becerilerin kazandırılmasıdır.
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı, Örnek Çalışmalar, Sunum, Ödev Hazırlama
Önerilen Kaynaklar:

4734 sayılı yasa ve alt mevzuat
Genel şartname
İdari şartname
Teknik şartname
Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyat ve analizleri
Vakıflar Genel Müdürlüğü birim fiyat ve analizleri
Dersi Veren: Öğr. Gör. Ahmet SELBESOĞLU

MYR 102 ESKİ ESERLERİN KORUNMASI VE RESTORASYON İLKELERİ I
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

Amaç / İçerik :

koruma kavramı ve boyutlarının tanımlanması,
tarihi çevre bilinci ve oluşturulması,
korunması gerekli değerlerin tanımlanması ve sınıflandırılması,
korunması gerekli kültür varlıklarının koruma sorunlarının yasal çerçevede anlatılması.
Ders görsel malzeme ile desteklenerek teorik olarak anlatılmaktadır. Öğrencilere alan çalışması yaptırılarak hazırlanan ödevlerin sunumu yapılmaktadır.
Önkoşul : Yok
Kaynaklar:

Erder, C., “Tarihi Çevre Bilinci”, ODTÜ Mim. Fak. Yayını, No: 24, Ankara, 1975
Erder, C., “Tarihi Çevre Kaygısı Tarihine Giriş”, ODTÜ Mim. Fak. Yayını, No:16, Ankara, 1971.
Akozan, F., “Türkiye’de Tarihi Anıtları Koruma Teşkilatı ve Kanunlar”, DGSA yayını, No: 47, İstanbul, 1977.
Umar, B., “Eski Eserler Hukuku”, Ege Üniversitesi Hukuk Fak. Yayını, İzmir, 1961.
Madran, E., “Cumhuriyet’in İlk Otuz Yılında Koruma Alanın Örgütlenmesi”, ODTÜ, Mimarlık Fak. Yayını, (17:1-2), 1977
T. C. Kültür Bakanlığı, (2006), Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Mevzuatı, Ankara.
EARL, J., Conservation of Historic Buildings And Their Contents, Donhead Publishing Ltd., 2003, Building Conservation Philosophy  , Donhead Publishing Ltd.
Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Tülay ÇOBANCAOĞLU

MYR 104 GELENEKSEL YAPI SİSTEM VE ÖGELERİ I
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Bu dersin amacı öğrencilere korunması gereken taşınmaz kültür varlıklarına ait yapı bilgisi ve bilinci kazandırmaya yöneliktir. Bu amaçla Selçuklu ve Osmanlı Dönemi eserleri genelde yapısal açıdan incelenmektedir.
Ön koşul: Yok
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi:

KUBAN, D., Mimarlık Kavramları, İstanbul, İ.T.Ü. Yayınları,1973.
ARSEVEN, C.E., Sanat Ansiklopedisi, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı, 1975.
ESER, L., Yapı Bilgisi, İstanbul, İ.T.Ü. Yayınları, 1970.
Dersi Veren: Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 105 RÖLÖVE I
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Eski eser bir yapının korunmasında rölövenin önemi, nasıl yapıldığı, kullanılan basit aletler bu dersin konusunu oluşturmaktadır.
Ön koşul : Yok.
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışması
Önerilen Kaynak Listesi :

ULUENGİN, B., Rölöve, İstanbul, Yem Yayınevi, 2002.
ULUENGİN, F., ULUENGİN B., ULUENGİN B., Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, İstanbul, Yem Yayınevi, 2001.
ŞAHİNLER, O; KIZIL, F., Mimarlıkta Teknik Resim.
İZGİ, U. Pencereler, BİNAN, M., Kapılar.
Dersi Veren: Prof. Dr. Suphi Saatçi

MYR 106 MİMARLIK VE SANAT TARİHİ I
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Öğrencilere genelde sanat, özelde mimarlık konusunda genel bilgi verilmektedir.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı, Ödev Hazırlama, Sunum
Önerilen Kaynak Listesi :

ARSEVEN, C. E., Türk Sanatı Tarihi, İstanbul, 1955-59.
KUBAN, D., Türkiye Sanat Tarihi, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1981.
KUBAN, D., MimarlıkKavramları, İstanbul, İ.T.Ü. Yayınları,1973.
ASLANAPA, O., Türk Sanat, 2 cilt, Kültür Bakanlığı, İstanbul, 1972-1973. 
ASLANAPA, O., Türk Sanat, 5. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999.
Dersi Veren: Prof. Dr. Suphi Saatçi

MYR 107 İNCE YAPI  I
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Dersin amacı yapı içinde ince yapının yeri ince yapının ve malzemelerinin tanıtılması, uygulama bilgilerinin verilmesidir.
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı, Grup Çalışması, Örnek Çalışmalar
Önerilen Kaynaklar :

ESER, L, Yapı Bilgisi, İstanbul, İ.T.Ü, 1970.
GÜNSOY,O., Yapı, Ahşap İnşaat, İstanbul, Arı Kitabevi, 1967.
KOCATAŞKIN, F., Yapı Malzemesi Olarak Ahşap, İstanbul, İ.T.Ü. Yayınları.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 108 YAPI MALZEMESİ I
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Bu dersin kapsamınca öğrenciye malzemeye giriş; iç yapı, malzemede mekanik, ısısal, fiziko-kimyasal gibi çeşitli özellikler aktarılarak, yapı malzemelerinin özelliklerin tanıma bilgisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Ön koşul: Yok
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:

ERİÇ, M, “Yapı Malzemesi”Literatür Yayıncılık, 2002, İstanbul.
Tarık ARTEL. Yapı Malzemesi. Kader Basımevi, İstanbul, 1961.
Prof.Dr. Müh. Necdet TÜKEL. “Malzeme Bilgisine Giriş. Elektroteknikte Malzeme Bilgisi I “. Yıldız Üniversitesi Metalürji Bölümü. Arpaz Matbaacılık. İstanbul, 1983.
DEBES, G., “Yapı Malzemeleri (Kagir, Beton, Betonarme, Kireç ve Çimentolar, Harçlar, Beton)”. İstanbul Teknik Üniversitesi, sayı 155, 1949.
POSTACIOĞLU, B. “Yapı Malzemesi Esasları”, İTÜ, İnşaat Fak. 1966, İstanbul.
Öğretim Üyesi : Yrd. Doç. Dr. Sedat KURUGÖL

MYR 109 TEKNİK RESİM I
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Öğrenciye, yeni bir dil olarak, kendisini ifade edebilmesi amacıyla mimari çizim dili anlatılmakta, bu amaçla önce basit çizimler, daha sonra iki boyutlu obje çizimi ve ifadesi gösterilmektedir.
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynaklar :

ŞAHİNLER, O., KIZIL, F., Mimarlıkta Teknik Resim, İstanbul, Yay Yayınevi, 1990.
Dersi Veren: Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 110 MATEMATİK I
2 saat / Hafta, 2 Teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Öğrencilere temel matematik ve geometri bilgisi vermek.
Temel Matematik ,Açılar,Üçgenler, Özel Üçgenler, Poligonlar, Dörtgenler,Daire, Yay ve Açı, Benzer Üçgenler, Benzer Poligonlar, Üçgen içindeki Metrik İlişkiler , Paralel Doğrular ve Düzlemler
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri: Sınav biçimi 1 ara sınav + 1 yarıyıl sonu sınavı şeklinde olacak. %30 ara sınav + %70 yarıyıl sonu sınavı şeklinde belirlenecektir.
Önerilen Kaynak Listesi:

G.B.Thomas,R.L.Finney; Calculus; 1993; Addison-Wesley Publishing Company; New York.
M.P., Dolciani, R. A. Swanson, J.A. Graham; Algebra I; 1986; Houghton Mifflin Company; Boston.
N.Cengiz, G.Koru, Ö.Tarakçı, M.Tosun,M.Kadakal; Genel Matematik; 2003; Poem Yayıncılık; Ankara.
R.C.Jurgensen, R.G.Brown,J.W.Jurgensen; Geometry; 1990, Meduugal Little- Houghton Mifflin Company; Boston.
B.Kolman,D.R.Hill; Çev. Ö.Akın, Uygulamalı Lineer Cebir, 2002, Palme Yayıncılık, Ankara.
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAKKALOĞLU


TUR 102 TÜRK DİLİ I
2 saat/hafta, 2 Teori, 0 kredi, 1 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Bu dersin amacı; öğrencilerin dilin, insan aklının ürünü olduğunu; Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini; yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilmelerini ve araştırma, okuma ve diriltme kabiliyetlerini uygulayabilmelerini sağlamaktır.                                                                                   
Dil kuramları, dillerin doğuşu ve dil-kültür ilişkisi. Türkçe’nin dahil olduğu Ural-Altay dil ailesine özel bir vurgu yapılarak dillerin sınıflandırılması. Dilbilimin dört temel dalı olan sesbilim, biçimbilim, söz dizimi ve anlambilimin incelenmesi. Türkçe’nin ses yapısı, sözcüklerin yapısı (ek, kök, gövde, vs.), cümle yapısı. Deneme, şiir, roman, öykü gibi seçilmiş kitapların incelenmesi
Ön koşu l: Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri ( Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. Mehmet  Akalın, , Prof. Dr.Tuncer Gülensoy, , Prof. Dr. İsmail Parlatır, Yrd. Doç. Dr. Necat Birinci )
Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Prof. Dr.  Mustafa Özkan, Dr. Osman Esin, Dr. Hatice Tören )
Çağdaş Türk Dili ( Süer Eker )
Her Yönüyle Dil ( Prof. Dr. Doğan Aksan )
Anlamak ve Anlatmak ( Oya Adalı )
Dersi Veren: Okutman Tülay ALPAY

ING 121 TEMEL İNGİLİZCE I
Haftada 4 saat, 4 Teori, 0 Kredi, 1 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik : Öğrencilere branşlarıyla ilgili yabancı yayın ve kaynakları izleyebilmeleri için okuma, anlama, Türkçe’ye çevirme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Kelime Testi, Grup Çalışması
Önerilen Kaynaklar :

AZAR, B., Fundamentals of English Grammer, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1992.
Dersi Veren : Okutman Reyhan GÜLER

II. YARIYILMYR 202 ESKİ ESERLERİN KORUNMASI VE RESTORASYON İLKELERİ II
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

Amaç :

korunması gerekli kültür varlıklarının koruma sorunlarının saptanması,
kültür varlıklarına uygulanabilecek müdahale türleri tanımlanması,
kültürel varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar örnek uygulamalarla yasal çerçevede anlatılması.
Dersin İşleniş Biçimi : ders görsel malzeme ile desteklenerek teorik olarak anlatılmaktadır. Öğrencilere alan çalışması yaptırılarak hazırlanan ödevlerin sunumu yapılmaktadır.
Önkoşul : Yok
Kaynaklar :

AHUNBAY, Z., 1996, Tarihi Çevre Koruma Ve Restorasyon, İstanbul, Yem Yayınları,
JOKILEHTO, J., 1999, A History Of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann,
CROCI, G., 2000, The Conservation And Structural Restoration Of Architectural Heritage, Southampton UK, Boston: Computational Mechanics Publications.
Feilden, B. M., 1997, Conservation Of Historic Buildings, Oxford: Butterworth-Heinemann.
ASATEKİN, N.GÜL,  Kültür ve Doğa Varlıklarımız Neyi, Niçin, Nasıl Korumalıyız, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1994.
GÜNAY, R., 2002, Geleneksel Ahşap Yapılar, Sorunları ve Çözüm Yolları,. Birsen Yayınevi.
ELDEM, S.E., “Türk Evi”, Taç Vakfı Yayını, 3 Cilt
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Tülay ÇOBANCAOĞLU

MYR 204 GELENEKSEL YAPI SİSTEM VE ÖGELERİ II
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Dersin amacı tarihi anıt yapıların ve sivil yapıların taşıyıcı sistem ve mekansal kuruluşları hakkında bilgi vermek ve bu bilgilerin bir proje kapsamında sentezini elde etmektir.
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf içi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi :

KUBAN, D., Mimarlık Kavramları, İstanbul, İ.T.Ü.,1973.
ARSEVEN, C.E., Sanat Ansiklopedisi, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı, 1975.
ESER, L., Yapı Bilgisi, İstanbul, İ.T.Ü, 1970.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 205 RÖLÖVE II
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Bu disiplinde MYR 105’te edinilmiş olan bilgilerin kapı, pencere, çeşme gibi basit örneklerle uygulanarak, bunların 1\50-1\20 ölçeğinde rölövelerinin yapılmasını kapsamaktadır.
Ön koşul: Yok.
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf içi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi :

ULUENGİN, B., Rölöve, İstanbul, Yem Yayınevi, 2002,
ULUENGİN, F., ULUENGİN B., ULUENGİN B., Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, İstanbul, Yem Yayınevi, 2001,
ŞAHİNLER, O; KIZIL, F., Mimarlıkta Teknik Resim;
İZGİ, U. Pencereler,
BİNAN, M. Kapılar.
Dersi Veren : Prof. Dr. Suphi Saatçi

MYR 206   MİMARLIK VE SANAT TARİHİ II
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Sanatın tanımı, doğuşu, kaynağı, amacı ve işlevinin işlendiği bu disiplin içinde mimarlık ile toplumun, şehirciliğin, fiziksel çevrenin ilişkileri, mimarlığın tanımı ve kavramları üzerinde durulmaktadır.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sunum, Ödev Hazırlama
Önerilen Kaynak Listesi : 

ARSEVEN, C. E., Türk Sanatı Tarihi, İstanbul, 1955-59; KUBAN, D., Türkiye Sanat Tarihi, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1981,
KUBAN, D., Mimarlık Kavramları, İstanbul, İ.T.Ü. Yayınları,1973, ASLANAPA, O., Türk Sanat, 2 cilt, Kültür Bakanlığı, İstanbul, 1972-1973;  ASLANAPA, O., Türk Sanat, 5. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999.
Dersi Veren: Prof. Dr. Suphi Saatçi

MYR 207 İNCE YAPI II
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : 1.yarıyılda okutulan MYR 107 disiplinin bir devamı olarak bu derste pencere, kapı, merdiven detayları incelenmektedir.
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf içi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi :

ESER, L., Yapı Bilgisi, İstanbul, İ.T.Ü, 1970.
GÜNSOY,O., Yapı: Ahşap İnşaat, İstanbul, Arı Kitabevi, 1967.
KOCATAŞKIN, F., Yapı Malzemesi Olarak Ahşap, İstanbul, İ.T.Ü. Yayınları.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 208 YAPI MALZEMESİ II
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Gerek eski gerek çağdaş yapıda kullanılan çeşitli yapı malzemelerinin tarihçesi, üretimi, türleri, kullanım yer ve şekilleri konusunda öğrenciyi bilgilendirmek amaçlanmaktadır.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :

ERİÇ, M, “Yapı Malzemesi” Literatür Yayıncılık, 2002, İstanbul
ARTEL, T. “Yapı Malzemesi”. Kader Basımevi, İstanbul, 1961.
TOYDEMİR, N., Seramik Yapı Malzemeleri”. İTÜ, Mim. Fak, 1976
POSTACIOĞLU, B. “Yapı Malzemesi Dersleri” İTÜ, İnşaat Fak., İst, 1969
Yapı Malzemeleri. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 1985
MUTLUAY, H., DEMİRAK, A. “Malzeme Bilgisi”, Beta Yay., 1996, İstanbul
Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sedat KURUGÖL

MYR 209 TEKNİK RESİM II
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: MYR 109’un devamı olarak geleneksel mimarimizden seçilen yapı elemanları ve yapı örneklerinin çizim ve ifade şekilleri uygulamalı olarak öğrenciye anlatılmakta ve gösterilmektedir.
Ön koşul : MYR 109 Teknik Resim I
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi:

ŞAHİNLER, O., KIZIL, F., Mimarlıkta Teknik Resim, İstanbul, Yay Yayınevi, 1990.
Dersi Veren: Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 210 MATEMATİK II
2 saat / Hafta, 2 Teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Öğrencilere temel matematik ve geometri bilgisi vermek.
Trigonometri, Daire içindeki metrik ilişkiler, Poligonlar içindeki metrik ilişkiler, Daire Yayı Uzunluğu, Alanlar, Prizmalar, Katı cisimlerin alan ve Hacimleri
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri: Sınav biçimi 1 ara sınav + 1 yarıyıl sonu sınavı şeklinde olacak. %30 ara sınav + %70 yarıyıl sonu sınavı şeklinde belirlenecektir.
Önerilen Kaynak Listesi :

G.B.Thomas, R.L.Finney; Calculus; 1993; Addison-Wesley Publishing Company; New York
M.P., Dolciani, R. A. Swanson, J.A. Graham; Algebra I; 1986; Houghton Mifflin Company; Boston
N.Cengiz, G.Koru, Ö.Tarakçı, M.Tosun,M.Kadakal; Genel Matematik; 2003; Poem Yayıncılık; Ankara
R.C.Jurgensen, R.G.Brown,J.W.Jurgensen; Geometry; 1990, Meduugal Little- Houghton Mifflin Company; Boston
B.Kolman, D.R.Hill; Çev. Ö.Akın; Uygulamalı Lineer Cebir; 2002; Palme Yayıncılık; Ankara
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAKKALOĞLU

TUR 212 TÜRK DİLİ II
3 saat/hafta, 3 Teori, 0 kredi, 1 AKTS kredisi

Amaç / İçerik:

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme.
Noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme.
Doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme.
Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.
Türkçe yazımında ifade etme, tanımlama, tartışma ve anlatıma yönelik uygulamalı eğitim. Noktalama ve yazımın temel kuralları, örnekler. Yazım ve kompozisyon teknikleri. Klasik ve çağdaş Türk yazarlarının kitapları. Öğrencilerin kompozisyonlarında görülen anlatım bozukluklarının ve noktalama hatalarının düzeltilmesi. Rapor, makale gibi bilimsel yazı türlerine örnekler. Konferanslarda ve tartışmalarda pratik kazandırmaya yönelik sözlü çalışmalar ve uygulamalar. Seçilen kitapların deneme, şiir, roman, öykü incelemesi.
Ön koşul: Yok
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri ( Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. Mehmet  Akalın, , Prof. Dr.Tuncer Gülensoy, , Prof. Dr. İsmail Parlatır, Yrd. Doç. Dr. Necat Birinci )
Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Prof. Dr. Mustafa Özkan, Dr. Osman Esin, Dr. Hatice Tören )
Çağdaş Türk Dili ( Süer Eker )
Her Yönüyle Dil ( Prof. Dr. Doğan Aksan )
Anlamak ve Anlatmak ( Oya Adalı )
Dersi Veren: Okutman Tülay ALPAY

ING 221 TEMEL İNGİLİZCE II
Haftada 4 saat,4 Teori, 0 Kredi, 1 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik : Öğrencilere, restorasyon konusu ile ilgili yabancı terimlerin öğretilmesi ve metinlerin Türkçe’ye çevrilmesi konularında beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri :1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Grup Çalışmaları, Kelime Testi
Önerilen Kaynaklar :

AZAR, B., Fundamentals of English Grammer, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1992.
Dersi Veren : Okutman Reyhan GÜLER

III. YARIYILMYR 301 MESLEK BİLGİSİ
Haftada 2 saat, 2 Teori, 2 Kredi, 2 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik : Öğrencilerin, konuların uygulanmasını yakından gözlemesi, resmi makamlar ile ilişkiler bu derste ele alınmakta, staj yapmaları temin edilerek kendilerine mezuniyet sonrası çevre kazandırılmaktadır.
Önkoşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Ödev Hazırlama
Önerilen Kaynaklar :

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
5226 sayılı ve 4734 sayılı K.İ.K.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararları
KUDEP görev ve yetkileri
Onarım uygulamaları süreci
Dersi Veren : Öğr. Gör. Ahmet SELBESOĞLU

MYR 302 SÜSLEME VE ONARIM TEKNİKLERİ
Haftada 2 saat,1 Teori, 2 Uygulama, 2 Kredi, 3 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik : Bu dersin amacı geleneksel yapılarımızın, iç ve dış süsleme elemanlarının teknik ve estetik yönleriyle yaşatılması, taşınabilir eserler dahil olmak üzere onarım konusunda teorik ve uygulamalı yaklaşımları, alçı süsleme (kartonpiyer, furuş vb) alçı,
Pencere, Malakari, Edirnekari, stuko, fresk işlemlerinin yapım teknikleri konularında teorik bilgi ve uygulama bilgileri vermektir.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl sınavı, sınıf çalışmaları, orijinal eserler üzerinde
Önerilen Kaynak Listesi:

Celal Eset ARSEVEN, Sanat Ansiklopedisi, Milli Eğitim bak., İstanbul, 1975.
Prof. Reha GÜNEY, Geleneksel Ahşap Yapıları,  Birsen yayınları, İstanbul, 2002.
Serare Yetkin (Çini sanatı)  http://www.istanbul.edu.tr/bolumler/güzelsanat./cini htm
Dersi veren Öğretim Görevlisi : Dr. Hüseyin KAYA

MYR 309 BİLGİSAYAR I
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Öğrenciye Word ile yazım, Auto CAD ile mimari proje çizim tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu derste öğrenciye bilgisayarla ilgili temel bilgiler verilmekte, Word ve Auto CAD programları  detaylı olarak öğretilmektedir.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:

NALBANT, M., AutoCad  2 Boyut 2000, İstanbul, Beta Basım  Yayın Dağıtım A.Ş., 1999.
NALBANT, M., AutoCad 2000 ile Çizim, Teknik ve Modelleme, İstanbul, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., 2000.
GÖKALP, B., AutoCad 2000, İstanbul, Pusula Yayıncılık, 1999.
YALDIZ, S.,AutoCad 2004, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2004.
TÜZEL, S.(çev.)Autocad 2005 ve Autocad LT 2005, İstanbul, Alfa basım Yayın Dağıtım, 2005.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN

MYR 304 GELENEKSEL YAPI SİSTEM VE ÖĞELERİ III
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 Kredi, 4 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik : I ve II. yarıyıllarda okutulan “Geleneksel Yapı Sistem ve Öğeleri” disiplininde öğrenciye  daha çok geleneksel yapı sistemleri , III. yarıyılda da, I ve II.  yarıyılın devamı olarak geleneksel yapı ögeleri öğretilmektedir. Geleneksel ahşap ve kagir sivil ve anıtsal yapıların boşluk kuruluşları, Lentolar, Kemerler, Pencere boşluğu ve pencere takımları, Kapı boşluğu ve kapı takımları, Sütun ve Ayaklar, Merdivenler, Yapım sistemleri, Korkuluklar, Dış duvar kaplamaları, İç duvar kaplamaları, Döşeme kaplamaları, Tavan kaplamaları, Çatı kaplamaları yarıyıl boyunca işlenmektedir.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi :

ULUENGİN, F.; ULUENGİN, B.; ULUENGİN B.; Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, İstanbul, 2001.
ULUENGİN, N.,Osmanlı - Türk Sivil Mimarisinde Pencere Açıklıklarının Gelişimi, İstanbul, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1998.
SÖNMEZ, N., Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1997.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN
CALLOWAY, S.(ed.), The Elements of Style, Simon and Schuster Publication, New York, 1996.
GOODWIN, G., A History of Ottoman Architecture, Thames and Hudson, london, 1997.
Anonim, Traditional Construction Details from Bosnia and Herzigovina, Bosna, Tarihsiz.
URAL, N.(ed.), Ahşap Kapılar, T.C. Bayındırlık Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1949.
PETERSEN, A., Dictionary of Islamic Architecture, Routledge Publication, London and New York, 1996.
KNOBLOCK, P. G., Architectural Details from The Early Twentieth Century, A Book of Traditional Details The American Institute of Architects Press, Washington, 1931.
MAALOUF, A. (ed.), Traditional Mediterrenean Architecture, Corpus Publication Avignon ,France, 2004.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN

MYR 305 RÖLÖVE III
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 Kredi, 4 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik : Dersin ağırlığı uygulama içerikli olduğundan, korunması gerekli kültür varlıklarımızdan bir yapının veya yapı gurubunun rölövesi, öğrenci veya öğrenci guruplarına ödev olarak yaptırılması amaçlanmaktadır. Yapılan her çalışmanın ders saatlerinde tashihlerinin yapılması ve yıl sonunda çalışmalar bitmiş olarak son şekliyle, belirli bir düzen içinde teslim alınması hedeflenmektedir. Rölöve alan çalışması, Rölöve’nin anlamı ve amacı, Rölöve çeşitleri, Rölöve’de kullanılan aletler, Rölöve ön araştırması, Rölöve alan çalışması, Kroki yapmak, Fotoğraf çekmek, Ölçü almak, Rölöve masa çalışması, Kurşunkalem ön çalışması, Çinilemek ve ölçülendirmek, Fotoğraf albümü hazırlamak, Rölöve analiz raporu hazırlamak konuları teorik verildikten sonra örnek geleneksel bir bina üzerinde plan, kesit ve görünüş çalışmaları yarıyıl boyunca işlenmektedir.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi :

ULUENGİN, B., Rölöve, İstanbul, Yem Yayınevi, 2002.
ULUENGİN, F., ULUENGİN B., ULUENGİN B., Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, İstanbul, 2001.
AHUNBAY, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayın, İstanbul, 1996.
AKOZAN, F., Türkiye’de Tarihi Anıtları Koruma Teşkilatı ve Kanunlar, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, No: 47, İstanbul, 1997.
BALACHOWSKI, J. D., HABS/HAER Guidelines: Recording Structures with HABS Measured Drawings, National Park Service, U.S. Department of the Interior, Washington, 1994.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN, Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 310 TÜRK SÜSLEMELERİNDE DESEN UYGULAMALARI I
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Gerek restorasyon çalışmalarında gerek günümüz tasarımlarında süsleme elemanı olarak kullanılanbezemeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde dönemlerine  göre tanımak ve uygun biçimde hemen tamamlayabilmek hem de uygulayabilmektir.
Ön koşul : Yok.
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışması
Önerilen Kaynak Listesi :

BİROL, İnci A.; DERMAN, Ç., Türk Tezyini San'atlarında Motifler, Kubbealtı Akademisi Kültür ve San'at Vakfı,
ATASOY, N., İznik The Pottery of Ottoman Turkey,
Julian RABY Alexandria Press London, Gardens Of Paradise 16th Century Turkish Ceramic Tile Decoration Published By Ertuğ & Kocabıyık, Text by Prof Walter DENNY.
Dersi Veren: Yrd. Doç. E. Pınar Doğu

MYR 307 GENEL RESTORASYON TEKNİKLERİ
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Restorasyon uygulamalarının geçmişi ve dünyada uygulanan güncel restorasyon teknikleri öğrencilere tanıtılmaktadır.
Ön koşul : Yok 
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Örnek Çalışmalar, Sunum.
Önerilen Kaynak Listesi :

AHUNBAY, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul, Yem, 1996.
Dersi Veren: Prof. Dr. Suphi Saatçi

MYR 308 GÜZEL SANATLAR I
1 saat/hafta, 1 Teori, 0 Kredi, 1 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Dersin amacı, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili genel kültür ve bilgi birikiminin aktarımıdır.
Ön koşul : Yok.
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı, Ödev Hazırlama, Sunum
Önerilen Kaynak Listesi:     

Resim Sanatının Tarihi: Sezer Tansu 1930;
Sanatın Toplumsal Tarihi: Arnold Hauser;
Sanat Tarihinin Temel Kavramları: Heinrich Wölfflin;
Dünya Sanat Tarihi: Adnan Turani;
Oluşum Süreci İçinde Sanatın Tarihi: Nazan İpşiroğlu;
Sanat Tarihi Dersleri: Belkıs Mutlu;
Mimarlık Tarihi Dersleri: Belkıs Mutlu.   
Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERATAÇ

INK 301 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
3 saat/hafta, 3 Teori, 0 kredi, 1AKTS Kredisi

Amaç / İçerik : Dersin amacı Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama ve çöküş nedenleri ile Mustafa Kemal önderliğindeki Kurtuluş Savaşı’nın tarihi ve siyasi nedenlerini analiz etmektir. Ders aynı zamanda demokratik ve laik bir ulus-devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile hukuk, eğitim, sosyal yaşam gibi alanlarda yapılan reformları da kapsamaktadır.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri:yazılı sınav
Önerilen Kaynak Listesi :

Atatürk, Söylev, (Nutuk  I-II), (haz. H. V. Velidedeoğlu), Çağdaş Yay., İstanbul, 2000.
Gülcan Y.,-Şenşekerci E., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- II, Alfa Yay., İstanbul, 2003
Eroğlu, Hamza, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Savaş Yay., Ankara, 1990.
Kürkçüoğlu Ö., Bozkurt G., Güneş İ., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Yök., Yay. Ankara, 1989.
Mumcu A., Özbudun E., Feyzioğlu T., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Yök., Yay. Ankara, 1987.
Dersi Veren: Okutman Dr. Arzu KILINÇ

IV. YARIYILMYR 404 GELENEKSEL YAPI SİSTEM VE ÖĞELERİ IV
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 Kredi, 5 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik : I ve II. Yarıyıllarda okutulan “Geleneksel Yapı Sistem ve Öğeleri” disiplininde öğrenciye  daha çok geleneksel yapı sistemleri , IV. yarıyılda da, I, II ve III. yarıyılın devamı olarak geleneksel yapı ögeleri öğretilmektedir. Bu derste geleneksel ahşap ve kagir sivil ve anıtsal yapıların Kubbe, Tonoz, Minare, Çörtenleri, Konsol, Saçak, Baca, Ocak ve Süslemeler yarıyıl boyunca işlenmektedir.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi :

ULUENGİN, F., ULUENGİN B., ULUENGİN B., Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, İstanbul, 2001.
ULUENGİN, N.,Osmanlı - Türk Sivil Mimarisinde Pencere Açıklıklarının Gelişimi, İstanbul, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1998.
SÖNMEZ, N., Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1997.
CALLOWAY, S.(ed.), The Elements of Style, Simon and Schuster Publication, New York, 1996.
GOODWIN, G., A History of Ottoman Architecture, Thames and Hudson, london, 1997.
Anonim, Traditional Construction Details from Bosnia and Herzigovina, Bosna, Tarihsiz.
URAL, N.(ed.), Ahşap Kapılar, T.C. Bayındırlık Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1949.
PETERSEN, A., Dictionary of Islamic Architecture, Routledge Publication, London and New York, 1996.
KNOBLOCK, P. G., Architectural Details from The Early Twentieth Century, A Book of Traditional Details The American Institute of Architects Press, Washington, 1931.
MAALOUF, A. (ed.), Traditional Mediterrenean Architecture, Corpus Publication Avignon ,France, 2004.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN

MYR 405 RÖLÖVE IV
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 Kredi, 6 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik : MYR 305 disiplininde rölövesi yapılan tek bina ölçeğindeki rölöve çalışmasının detayları üzerinde çalışılmakta, binadaki özgün kapı pencere, merdiven, merdiven korkuluğu gibi elemenların sistem detayları ve nokta detayları incelenmekte ve böylece öğrenciye rölöve detay ölçüsü alma yanında geleneksel detayların öğretilmesi amaçlanmaktadır. III. Yarıyılda rölövesi çizilmiş olan binanın sistem detayı ve nokta detaylarının rölövesine yönelik alan çalışması, Rölöve ön araştırması, Kroki yapma, Fotoğraf çekme, Ölçü alma, Rölöve masa çalışması, Kurşunkalem ön çalışması, Çinileme ve ölçülendirme, Fotoğraf albümü hazırlama, Rölöve analiz raporu hazırlama konuları yarıyıl boyunca  işlenmektedir.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi :

ULUENGİN, B., Rölöve, İstanbul, Yem Yayınevi, 2002.
ULUENGİN, F., ULUENGİN B., ULUENGİN B., Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, İstanbul, 2001.
AHUNBAY, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayın, İstanbul, 1996.
AKOZAN, F., Türkiye’de Tarihi Anıtları Koruma Teşkilatı ve Kanunlar, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, No: 47, İstanbul, 1997.
BALACHOWSKI, J. D., HABS/HAER Guidelines: Recording Structures with HABS Measured Drawings, National Park Service, U.S. Department of the Interior, Washington, 1994.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN, Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 408 GÜZEL SANATLAR II
1 saat/hafta, 1 Teori, 0 Kredi, 1 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Dersin amacı, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili genel kültür ve bilgi birikiminin aktarımıdır.
Ön koşul : Yok.
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı, Ödev Hazırlama, Sunum
Önerilen Kaynak Listesi :     

Resim Sanatının Tarihi: Sezer Tansu 1930;
Sanatın Toplumsal Tarihi: Arnold Hauser;
Sanat Tarihinin Temel Kavramları: Heinrich Wölfflin;
Dünya Sanat Tarihi: Adnan Turani;                                         
Oluşum Süreci İçinde Sanatın Tarihi: Nazan İpşiroğlu;
Sanat Tarihi Dersleri: Belkıs Mutlu;
Mimarlık Tarihi Dersleri: Belkıs Mutlu.
Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERATAÇ

MYR 409 BİLGİSAYAR II
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : MYR 309’un devamı olarak Auto CAD programları ile mimari çizim teknikleri detaylı olarak öğretilmektedir.
Ön koşul : Yok
Değerlendirme Yöntemleri : 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :

NALBANT, M., AutoCad  2 Boyut 2000, İstanbul, Beta Basım  Yayın Dağıtım A.Ş., 1999.
NALBANT, M., AutoCad 2000 ile Çizim, Teknik ve Modelleme, İstanbul, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., 2000.
GÖKALP, B., AutoCad 2000, İstanbul, Pusula Yayıncılık, 1999.
YALDIZ, S., AutoCad 2004, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2004.
TÜZEL, S.(çev.), Autocad 2005 ve Autocad LT 2005, İstanbul, Alfa basım Yayın Dağıtım, 2005.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN

MYR 410 TÜRK SÜSLEMELERİNDE DESEN UYGULAMALARI II
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

Amaç / İçerik : Gerek restorasyon çalışmalarında gerek günümüz tasarımlarında süsleme elemanı olarak kullanılan bezemeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde dönemlerine  göre tanımak ve uygun biçimde hemen hem de uygulayabilmektir.
Ön koşul : Yok.
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışması
Önerilen Kaynak Listesi:

BİROL, İnci A.; DERMAN, Ç., Türk Tezyini San'atlarında Motifler, Kubbealtı Akademisi Kültür ve San'at Vakfı,
ATASOY, N., İznik The Pottery of Ottoman Turkey,
Julian RABY Alexandria Press London, Gardens Of Paradise 16th Century Turkish Ceramic Tile Decoration Published By Ertuğ & Kocabıyık, Text by Prof Walter DENNY.
Dersi Veren: Yrd. Doç. E. Pınar Doğu

MYR 411 GENEL RESTORASYON PROJESİ
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 Kredi, 6 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik: Dersin amacı, rölövesi yapılmış olan yapıya yeni bir fonksiyon vererek basit anlamda restorasyon projesinin bir örnek üzerinde hazırlanmasının ve restorasyon projesinin nasıl okunacağının öğrenciye verilmesidir. Bu amaca yönelik olarak MYR 304’de rölövesi yapılmış olan bina üzerinde uygulamalı çalışma yapılmaktadır.
Ön koşul: Yok
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Sınıf İçi Çalışmaları, Grup Çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi:

ULUENGİN, B., Rölöve, İstanbul, Yem Yayınevi, 2002.
ULUENGİN, F., ULUENGİN B., ULUENGİN B., Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, İstanbul, 2001.
CANTACUZINO, S., Re/Architecture Old Buildings/ New Uses, Thames and Hudson, London, 1989.
BULLOCK, O. M., The Restoration Manual, Silvermine Publishers, Norwolk, 1978.
Technical Chambers of Greece (ed.), Restoration and Rehabilitation of Historaic Buildings and Towns 18th-20th Century in Balkans, T.C.G., Thessoloniki, 1999.
SHOPSİN, W., Restoring Old Buildings for Contemporary Uses Whitney Library of Design, New York, 1989.
Anonim, Exteriors: Perspectives in Architectural Design, Graphic-sha Publication, Japan, 1987.
Anonim, Interiors: Perspectives in Architectural Design, Graphic-sha Publication, Japan, 1987.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN

INK 402 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
2saat/hafta, 2 Teori, 0 kredi, 1 AKTS

Amaç / İçerik: Dersin amacı Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama ve çöküş nedenleri ile Mustafa Kemal önderliğindeki Kurtuluş Savaşı’nın tarihi ve siyasi nedenlerini analiz etmektir. Ders aynı zamanda demokratik ve laik bir ulus-devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile hukuk, eğitim, sosyal yaşam gibi alanlarda yapılan reformları da kapsamaktadır.
Ön koşul: Yok
Değerlendirme Yöntemleri:yazılı sınav
Önerilen Kaynak Listesi:

Atatürk, Söylev, (Nutuk  I-II), (haz. H. V. Velidedeoğlu), Çağdaş Yay., İstanbul, 2000.
Gülcan Y.,-Şenşekerci E., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- II, Alfa Yay., İstanbul, 2003
Eroğlu, Hamza, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Savaş Yay., Ankara, 1990.
Kürkçüoğlu Ö., Bozkurt G., Güneş İ., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Yök., Yay. Ankara, 1989.
Mumcu A., Özbudun E., Feyzioğlu T., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Yök., Yay. Ankara, 1987.
Dersi Veren: Okutman Dr. Arzu KILINÇ

 

SEÇMELİ DERSLERMYR 270 TAŞ TEKNOLOJİSİ
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Öğrenciye, geleneksel mimarimizde kullanılan taş türleri, özellikleri, yapıda uygulama şekilleri, teknolojileri ve bozulma mekanizmaları teorik olarak açıklandıktan sonra atölyede çeşitli taş yüzey işlemeleri ve yüzey temizleme uygulamalarının yaptırılması amaçlanmaktadır.
Ön koşul: 2. yarıyıldan itibaren
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:

ÇORAPÇIOĞLU, K., “Taş Ayrışmasının Nedenleri ve Maktralı Kalkerler Üzerine Korumaya Yönelik Bir Araştırma” Doktora Tezi MSÜ, Fen Bil. Ens., 1983.
SAYAR, M, ERGUVANLI, K. “Türkiye Mermerleri ve İnşaat Taşları”, İTÜ Maden Fak., İst 1955.
ERGUVANLI, K. “Mühendislere Jeoloji” İTÜ Matbaası, 1971, İst.
 
KUMAR, R., V.KUMAR, R. “Bioteterioratin of Stone in Tropical Environments”. The Getty Conservation Institute, 1999
Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sedat KURUGÖL

 

MYR 271 METAL TEKNOLOJİSİ
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Öğrenciye, geleneksel mimarimizde kullanılan metal türleri, özellikleri, yapıda uygulama şekilleri, üretim teknolojileri ve bu metallerdeki bozulma mekanizmaları teorik olarak açıklandıktan sonra atölyede metal yüzey temizliği, döküm teknikleri gibi çeşitli uygulamalar yaptırılmaktadır.
Ön koşul: 2. yarıyıldan itibaren
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:

ULUENGİN, B. “Mimari Metaller”. İstanbul, 1999.
DORUK. M. “Korozyon ve Önlenmesi”, ODTÜ, 1982
ÇALIŞKAN, H. “ Metal İşleri Teknolojisi” Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Matbaası. 1980.
MEREY, L.Ş. “ Osmanlı Mimarisinde Kurşun Kaplama Tekniği” İDMMA. Mim. Böl. Restorasyon Kürsüsü
BAŞOĞLU, T.”Bronz Döküm”. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını No 73, İstanbul 1979.
MEYER, H. “Makine Yapı Malzemesinin Mekanik Teknolojisi” Teknik Okulları Yay. Sayı: 19. Kutulmuş Matbaası, İstanbul, 1963.
Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sedat KURUGÖL

MYR 272 AHŞAP TEKNOLOJİSİ
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Geleneksel mimarimizde ana taşıyıcı eleman olarak kullanılan ahşap malzeme hem ara elemanlarda hem de taşınabilir malzemelerde de karşımıza çıkmaktadır. Bu derste; çeşitli amaçlarda kullanılmış olan ahşapların yapısal, kimyasal ve fiziksel özellikleri öğretilerek, bozulma süreçleri ve nedenleri tespit edilip, doğru onarım-koruma yöntemleri anlatılarak, uygulama yaptırılmaktır.
Ön koşul: 2. Yarıyıldan İtibaren
Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev
Önerilen Kaynak Listesi:

ARTEL, T., Yapı Malzemesi, ilaveli baskı: Gündüz Dibağ, İstanbul, 1969.
GÜNAY, R., Geleneksel Ahşap Yapılar Sorunları ve Çözüm Yolları, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2002.
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Müzelerde Koruma: Çevresel Koşulların Denetimi, İstanbul, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 1987.
RIEDERER, J., Restaurieren Restoration & Bewahren Preservation, Goethe Institut, Münih, 1989.
ŞANIVAR, N., Ağaç Teknolojisi, II. baskı, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 1977.
ESER, L., Yapı Bilgisi, İstanbul, İ.T.Ü, 1970.
GÜNSOY,O., Yapı: Ahşap İnşaat, İstanbul, Arı Kitabevi, 1967.
KOCATAŞKIN, F., Yapı Malzemesi Olarak Ahşap, İstanbul, İ.T.Ü. Yayınları.
Dersi Veren: Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 273 ESKİ ANADOLU MİMARLIĞI
Haftada 2 saat, 2 Teori, 2 Kredi, 3 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik: Bu derste, ülkemizdeki antik dönem ve Bizans Dönemi eserleri tanıtılmakta ve restorasyon çalışmaları hakkında öğrenci bilgilendirilmektedir
Önkoşul : 2. Yarıyıldan İtibaren
Dersin Türü: Bölüme Seçmeli
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Ödev Hazırlama
Önerilen Kaynaklar:                             

KUBAN, D., Türkiye Sanat Tarihi, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1981.
KUBAN, D., Mimarlık Kavramları, İstanbul, İ.T.Ü.,1973.
NAUMANN, R., Eski Anadolu Mimarlığı, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1975.
Dersi Veren: Öğr. Gör. Sabahattin KÜÇÜK

MYR 274 MİMARİ SÜSLEME VE ONARIM
Haftada 2 saat, 2 Teori, 2 Kredi, 3 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik: Bu derste fresko, stukko, altın varak v.b. işlerinin yapım teknikleri, bozulmaların nedeni ve tamir yöntemleri anlatılmaktadır.
Önkoşul : 2. Yarıyıldan İtibaren
Dersin Türü: Bölüme Seçmeli
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Ödev Hazırlama, Örnek Çalışmalar
Önerilen Kaynaklar:

MÜLAYİM, S., Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler: Selçuklu Çağı, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1982.
Dersi Veren: Öğr. Gör. Sabahattin KÜÇÜK

MYR 275 RÖLÖVE’DE FOTOĞRAF KULLANIMI
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 Kredi, 3 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik: Bu derste öğrenciye, rölöve çalışmalarında fotoğraf tekniklerinin en üst düzeyde kullanılmasını öğretmektir. Bu amaca yönelik olarak rölöve’de siluet, plan, kesit, görünüş, detay çalışmalarında fotoğraf tekniklerinin yararları uygulamalı olarak işlenmektedir.
Ön koşul: 2. Yarıyıldan İtibaren
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Ödev Hazırlama, Örnek Çalışmalar
Önerilen Kaynak Listesi:

ULUENGİN, B., Rölöve, İstanbul, Yem Yayınevi, 2002.
HEDGECOE, J., Her Yönüyle Fotoğraf Sanatı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1995.
ULUENGİN, B., Mimari Tasarlama Sürecinde Fotoğraf Tekniklerinden Yaralanma Yöntemleri, İstanbul, Y.T.Ü., Basılmış Doktora Tezi, 1996.
STROEBEL, L., Stroebel’s View Camera Basics, Focal Press, London, 1995.
FRİZOT, M.(ed.), A New History of Photography, Könemann, Köln, 1998.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN

MYR 276 KLASİK YAPILARDA YÜZEY TATBİKATI VE ONARIMI
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 Kredi, 3AKTS

Amaç :Sivil ve dini mimarimizde tuğlanın yeri geometrisi geleneksel yapılarımızda kullanış biçimleri, derz, horasan sıva, dışlık pencere uygulamaları izlettirilmektedir. Duvarlarda, Kubbelerde, Tavanlarda, sıva, ahşap, taş, bez ve deri gibi malzemeler üzerinde bazende altın varak kullanarak gerektiğinde raspa yapıp zemin hazırlayarak uygulamalı süsleme ve onarım yapmak yaptırmak hedeflenmektedir.
Ön koşul : 2. Yarıyıldan İtibaren
Değerlendirme Yöntemleri:  1 Ara sınav, yarıyıl sınavı, sınıf çalışmaları
Önerilen Kaynak Listesi:

Celal Eset ARSEVEN, Sanat Ansiklopedisi, Milli Eğitim Bakanlığı, 1975.
Lemi Merey, Geleneksel uygulamalarla ilgili sunum, 1980.
Zeynep AHUNBAY, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yapı yayın, İstanbul, 2004.
Dersi veren Öğretim Görevlisi: Öğr. Gör. Dr. Hüseyin KAYA

MYR 278 MOZAİK YAPIM TEKNİKLERİ, BOZULMA SEBEPLERİ, KORUMA VE ONARIM YÖNTEMLERİ
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Yapıldığı dönemin kültür ve yaşam biçimi yansıtan birer tarihi , kültürel değer ve sanat eseri olan mozaiklerin yapım tekniklerini öğretmek, bozulma süreçlerini tespit etmek ve doğru onarım-koruma yöntemlerini anlatmak, uygulama yaptırmaktır. Mozaik yapım tekniklerinin anlatılması, mozaik malzemenin atmosfer şartlarında bozulma süreci ve sebeplerinin irdelenmesi, onarım tekniklerinin öğretilmesi ve mozaik malzemenin uygulama yapılarak tanıtılması.
Ön koşul: 2. Yarıyıldan İtibaren
Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev
Önerilen Kaynak Listesi:

CHEEK, M., (2000), Making Mosaics, New Holland Publishers (UK) Ltd., London.
JOBST, W., ERDAL, B., GURTNER, C., İstanbul Büyük Saray Mozaiği, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1997.
RIEDERER, J., Restaurieren Restoration & Bewahren Preservation, Goethe Institut, Münih, 1989.
SIGGINS, P., COOPER, P:, (2001), The Mosaic Sourcebook, Conran Octopus Limited, London.
Dersi Veren: Öğr. Gör. Dr. Sibel ONAT HATTAP

MYR 279 OSMANLICA OKUMA DERSİ
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Eski yazıtların okunabilmesi ve anıtları yapan ile yapılış tarihleri hakkında birinci elden kaynak  oluşturan yazıtları okuyabilme alışkanlığı kazandırmaktır.   

Ön koşul: Yok.
Değerlendirme Yöntemleri: 1 ara sınav + 1 yarıyıl sonu sınavı.
Önerilen Kaynak Listesi:

TİMURTAŞ, Faruk Kadri, Osmanlıca Dersleri, İstanbul Üniversitesi Yayınları. Hayati Develi, Osmanlıca Kılavuzu, 2 cilt, Kitabevi, İstanbul, 2004.
Dersi Veren: Prof. Dr. Suphi Saatçi

MYR 370 MAKET
3 saat/hafta, 1 Teori, 2 Uygulama, 2 Kredi, 3 AKTS Kredisi

Amaç / İçerik: Daha çok uygulamaya ve el becerisi kazandırmaya yönelik bir eğitim veren MYO’nun amacına uygun olarak bu derste öğrenciye, kendisini ifade edebilmesi açısından, maket yapım teknikleri ve maket fotoğrafı çekme tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Yapılmış maket örneklerinin incelenmesi, maket aletlerinin tanıtımı ve kesme uygulamaları, maket malzemelerinin tanıtımı ve kesme yapıştırma uygulamaları, maket çeşitleri ve basit maket uygulaması, yerleşme maketleri-arazi maketi uygulaması, çeşitli bina maketi yapım teknikleri - 1/50, çeşitli bina maketi yapım teknikleri – 1/100, konstrüksiyon ve detay maketleri 1/20 merdiven maketi, 1/20 çatı maketi, maketin tamamlanması ağaçlar-insan ve araçlar ile diğer elemanlar, maket fotoğrafı çekilmesi, fotoğraf çekiminde arka plan ifadesi çalışmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ön koşul: 2. Yarıyıldan İtibaren
Değerlendirme Yöntemleri: Bu ders teorik bilgiden çok el becerisine dayalı olduğundan ara sınav yapılmayacak, 5. hafta ve 12. hafta sonunda yapılmış çalışmalar değerlendirilecek, ara sınav notu olarak iki notun ortalaması alınacaktır.
Önerilen Kaynak Listesi:

JANKE, R., Architectural Models, London, Academy Editions, 1978.
AKGÜN, M., Mimari Maketler, Birsen Yayınevi, İstanbul, Tarihsiz.
ROWE, R. E., The Use of Models in the Design of Structures, CIB Bulletin (Rotterdam), 4, 1960.
LEEFE, J., Making and Testing Models of Structural Systems, Progressive Architecture, 12, 1965.
HOHAUSER, S., Architectural and Interior Models, London, 1970.
Dersi Veren: Prof. Dr. Bülent ULUENGİN

MYR 371 GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ SÖZLÜĞÜ
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Bu derste bölgelere göre Türk evinin ayrıntılarda incelenmesi bu alanda çalışacak olanların daha sağlıklı biçimde motive olmalarını sağlayacaktır. 
Ön koşul: 3. Yarıyıldan itibaren..
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Ödev Hazırlama, Örnek Çalışmalar
Önerilen Kaynak Listesi:

GÜNAY, R., Geleneksel Safranbolu Evleri ve Oluşumu, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1981,
ERGİNBAŞ, D., Diyarbakır Evleri, İstanbul, İ.T.Ü., 1995, 
ÇAKIROĞLU, N., Kayseri          Evleri, İstanbul, İ.T.Ü. Yayınları, 1952,
ESER, L., Kütahya Evleri, İstanbul, İ.T.Ü.Yayınları, 1955,
KUBAN, D., Türk Hayat’lı Evi, İstanbul, Eren Yayınları, 1995.
Dersi Veren: Prof. Dr. Suphi Saatçi

MYR 372 GELENEKSEL YAPI MALZEMELERİNDE TAHRİBAT
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Öğrencide, geleneksel yapı malzemelerinde çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen tahribat nedenlerini, tahribat türlerini ve mekanizmalarını kavrayabilme bilgisinin kazandırılması  amaçlanmaktadır.
Ön koşul: 3. yarıyıldan itibaren
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:

BAYRAKTAR, A. “Tarihi Yapıların Analitik İncelenmesi ve Sismik Güçlendirme Metodları”. BETA Yay. Kasım 2006, İstanbul.
KUMAR, R., V.KUMAR, R. “Bioteterioratin of Stone in Tropical Environments”. The Getty Conservation Institute, 1999
LEMAITRE, C., PEDERE, N., FESTY D. “Biodeterioration des Materiaux.” EDP Sciences, ISBN: 2-86883-329-2, 1998, France.
D’Ossat, G. D. A. “Guide to the Methodical Study of Monuments and Causes of Their Deterioration” 1982 Roma: ICCROM
ORIAL. G“Biodetérioratin des Monuments Historiqués”,. Laboratoire de Recherce des Monuments Historiques LRMN, Paris.
Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sedat KURUGÖL

MYR 470  ÖZEL BETONLAR
2 saat/hafta, 2 Teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Günümüzde yapı sektöründe çeşitli gereksinimler dolayısıyla bazı özel betonlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu betonlara örnek olarak, hafif betonlar, gaz betonlar, ağır betonlar, liflerle donatılı betonlar ve polimer katkılı betonlar vs. yanında bir özel beton türü sayılabilecek harçlar da sayılabilir. Bu kapsamda, geleneksel yapılarda özel beton uygulama olanakları, kullanılabilecek harçların özellikleri ile ilgili kavramlar ve uygulamadan örnekler vermek amaçlanmaktadır. 
Ön koşul: 4. yarıyıldan itibaren
Değerlendirme Yöntemleri: 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:

ERSOY, H.Y. “Kompozit Malzeme”, Literatür Yay.2001, İstanbul
PAILLERE, A.M.  Application of Admixtures in Concrete.
YILMAZ,  K. “Yapı Malzemesi ve Beton Teknolojisi.”
POSTACIOĞLU, B., “Yapı Malzemesi Esasları”, İTÜ, İnşaat Fak. 1966, İstanbul
Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sedat KURUGÖL

.
Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkilaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır.”   M.KEMAL ATATÜRK

ayşe zümrütkal
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 6
 • Cinsiyet: Bayan
Ynt: Mimar sinan üniversitesi Tarihi ve Ders içerikleri vs.
« Yanıtla #3 : 17 Temmuz 2013, 10:30:46 »
merhabalar... ben mimar sinan'a yatay geçiş yapmayı düşünüyorum ama bir yandanda cesaret edemiyorum bana hocalarıyla ilgili ders işleyiş şekilleriyle ilgili bilgi verir misiniz?

tmr-50

 • Restorasyon Forum
 • **
 • İleti: 94
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: Mimar sinan üniversitesi Tarihi ve Ders içerikleri vs.
« Yanıtla #4 : 18 Temmuz 2013, 13:01:08 »
Mimarsinan üniversitesinde okuyan arkadaşlarla iletişime geçmeniz gerekir burda buna cewap vermek orda okumayanlar için çok zor...
Tarihe Ve Doğaya Saygılı Tasarımlarla Daha Modern Bir Dünya...

esra oktay
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 3
 • Cinsiyet: Bayan
Ynt: Mimar sinan üniversitesi Tarihi ve Ders içerikleri vs.
« Yanıtla #5 : 19 Temmuz 2013, 18:58:52 »
yukarıda ismail arkadaşımız yeterli bilgiyi ders içerikleri ve işleyişini paylaşmış yeterince açık. her dersin işlenişi ve hocasının tutumu farklıdır tahmin edersinizki. ben mimarlık öğrencisiyim. restorasyon bölümünü tam olarak bilemiyorum ancak korkulacak bir şey yok. tavsiye ederim. mimar sinan alanında öncü okullardan biridir.

 

* Bizi Takip Edin

* Reklam Alanı

Son Mesajlar

ŞANTİYE MİMAR VE RESTORATÖR Gönderen: SAYKA İNŞAAT
[Dün, 17:04:52]


@pump_upp - best crypto pumps on telegram ! Gönderen: mzlmayiiik
[Dün, 07:05:05]


İnşaat Mühendisi Gönderen: euludag
[05 Şubat 2023, 22:09:25]


MİMAR, Y. MİMAR, RESTORASYON UZMANI Y. MİMAR Gönderen: euludag
[05 Şubat 2023, 22:07:32]


Restorasyon Gönderen: mimar166969
[03 Şubat 2023, 16:35:53]


PROJE ÇİZİMİ ve EVRAK TAKİP ELEMANI Gönderen: selgeprojecom
[03 Şubat 2023, 11:50:44]


SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal