Restorasyon Forum

Mimarlık & Bilişim => Download => Restorasyon ve Mimari Projeler => Konuyu başlatan: Dilara - 27 Ağustos 2009, 05:07:10

Başlık: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: Dilara - 27 Ağustos 2009, 05:07:10
Projeleri Autocad Formatında indirmek için konunun en alt kısmını kullanın..

Yapı; Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Akçasu  Mahallesi, Kaçak Sokak’ta, 110-107 ç,b, pafta-272 ada, 4-parselde yer almaktadır. Yapı üç katlıdır. Yapının iki girişi bulunur. Esas girişi sol yan cephede yer alır. Ön cephedeki kullanım amacına göre sonradan eklenmiştir. Ön cephedeki giriş kapısı tek kanatlıdır. Beş basamaklı beton merdivenle ulaşım sağlanır. Giriş kapısı I.kat sofaya açılır. Zemin katın büyük bir bölümü yol seviyesinin altında kalır. Zemin kat moloz taş, I.kat kerpiç dolgulu ahşap iskeletli, II.kat kerpiç dolgulu ahşap iskeletli ve üzeri sıvalıdır. Çatı ahşap iskeletli ve yerli kiremitle kaplıdır.

(http://img198.imageshack.us/img198/2896/97712031.jpg)

(http://img196.imageshack.us/img196/7011/32602688.jpg)

(http://img98.imageshack.us/img98/7373/32653252.jpg)

(http://img98.imageshack.us/img98/1134/58208201.jpg)

(http://img269.imageshack.us/img269/2773/92890967.jpg)

(http://img197.imageshack.us/img197/5791/52954861.jpg)

(http://img268.imageshack.us/img268/6910/58088907.jpg)

(http://img200.imageshack.us/img200/2816/33732652.jpg)

(http://img98.imageshack.us/img98/4751/91635790.jpg)

(http://img268.imageshack.us/img268/8254/93329898.jpg)


Fotoğraflar

(http://img200.imageshack.us/img200/1135/82125633.jpg)
ÖN CEPHE

(http://img20.imageshack.us/img20/4801/38752540.jpg)
SOL YAN CEPHE

(http://img197.imageshack.us/img197/3158/74776283.jpg)
ARKA CEPHE

(http://img29.imageshack.us/img29/7412/52558701.jpg)
SAĞ YAN CEPHE

(http://img211.imageshack.us/img211/4391/21325285.jpg)
ARKA CEPHE

(http://img20.imageshack.us/img20/9625/85028126.jpg)
ÖN CEPHE

(http://img211.imageshack.us/img211/7610/44658325.jpg)
SAĞ YAN CEPHE

(http://img22.imageshack.us/img22/1757/65993847.jpg)
SOL YAN CEPHEDEKİ GİRİŞ KAPISI

(http://img137.imageshack.us/img137/2452/55085609.jpg)
EYVAN

(http://img175.imageshack.us/img175/3117/60153995.jpg)
ODA

(http://img175.imageshack.us/img175/6899/90776899.jpg)
OCAK

(http://img22.imageshack.us/img22/8162/39196241.jpg)
SOFA

                     
KARABÜK İLİ SAFRANBOLU İLÇESİ AKÇASU MAHALLESİ BİRLİK EVİ RÖLÖVE RAPORU


YAPININ YERİ:
   Yapı; Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Akçasu  Mahallesi, Kaçak Sokak’ta, 110-107 ç,b, pafta-272 ada, 4-parselde yer almaktadır.

ZEMİN KAT:Zemin kat; hayat (ZOI) ve ahır (ZOII) bölümlerinden oluşmaktadır.

ZOI (HAYAT): Bu bölümde duvarların yapım malzemeleri çeşitlilik gösterir. Bu malzemeler taş, briket ve ahşap çatkı arası kerpiçtir. Tavanı ahşap kirişlidir. Zemini ise, planda görüleceği gibi –43 koduyla I.kata ulaşan merdivenlere kadar betondur. –57 ve –135 kodlu bölümler ise sıkıştırılmış topraktır. Yapının güneye bakan zemin kat cephesinde glisten bulunmaktadır. Glistenin önü briketle kapatılmıştır. Glistenin bulunduğu bölümün kodu –135’dir. –57 koduna geçiş 2 basamaklı özgün olmayan beton merdivenle sağlanır. Zemin malzemesi olan sıkıştırılmış toprakta yer yer çökmeler görülmektedir. Duvarlarında sıva çatlakları ve dökülmeler meydana gelmiştir.

ZOII (AHIR): Bu bölümün –67 kodlu zemini sıkıştırılmış topraktır ve yer yer çökmeler bulunmaktadır. Duvarları taş ve ahşap çatkı arası kerpiçtir. Duvarlarında çatlaklar, kopmalar bulunmaktadır. Tavanı ahşap kirişlidir. Ayrıca  mazgalla havalandırma sağlanır. Gider sistemi planlarda görüleceği gibi arka cephe boyunca devam eder. En geniş halini zemin katta alır ve ahır kısmından 10cm’lik bir duvarla ayrılır.

I.KAT: Hayat kısmından 14 basamaklı  ahşap merdivenle I. kata ulaşılabildiği gibi ön cepheye sonradan eklenen 5 basamaklı kagir merdiven ve kapıyla da ulaşım sağlanır.
Bu katta  sofa (IO1), oda, (IO3,IO4,IO5), wc (I06) bulunmaktadır. Ayrıca II.kata ahşap merdivenle geçiş sağlanır.

IO1 (SOFA) : İki adet ön cepheye bakan kafesli, bir tane sağ yan cepheye bakan kafesli,arka cepheye bakan çıkmada iki adet büyük, iki adet küçük penceresi ve bir tane de niş bulunmaktadır.Zemin ve tavan kaplaması ahşaptır ve çeşitli nedenlere bağlı olarak özellikle kaplama malzemelerinde bozulmalar meydana gelmiştir. Duvarlarında özellikle ahşap dökülmeler meydana gelmiştir. Akar sisteminin devam ettiği duvarda kopmalar meydana gelmiş ve bağdadi ortaya çıkmıştır.

IO2 (ODA) : Odanın zemini ve tavanı ahşap kaplamadır Zemininde yer yer şişmeler, tavanında ise renklenme ve böceklenme görülür. Duvarları ahşap çatkı arası kerpiçtir. Sıva dökülmeleri, çatlaklar mevcuttur. Sol yan cepheye bakan 3 adet penceresi bulunur. Mekanda banyoluk olarak kullanılan geniş bir dolap ve ocak bulunur. IO3(oda)’e geçiş bu odadan sağlanır.

IO3 (ODA): Zemini ve tavanı ahşaptır. Duvarları ise kerpiçtir. Oda tek kanatlı bir kapı ile IO2(oda)’ye açılır. Duvarlarında kabarmalar, sıva dökülmeleri ve çatlaklar görülür. Zemin ve tavanı oluşturan ahşap malzemelerinde renklenme, böceklenme mevcuttur. Sol yan cepheye bakan 1 adet penceresi bulunur.

IO4 (ODA): Zemin ve tavanı ahşaptır. Duvarları ahşap çatkı arası kerpiçtir. 3 adet sol yan cepheye, 3 adet de arka cepheye bakan  penceresi bulunur. Odada geniş bir dolap, 1 adet niş ve sedir bulunur. Zemin ve tavan malzemesinde renklenme ve böcek delikleri görülür. Duvarlarda sıva çatlakları bulunur.

IO5 (ODA): Zemin ve tavanı ahşap kaplamadır. Duvarları ahşap çatkı arası kerpiçtir. 3 adet arka cepheye, 3 adet de sağ yan cepheye bakan penceresi bulunur.Odada banyoluk olarak kullanılan geniş bir dolap, bir tane niş ve ocak bulunur. Odada 2 tane sedir bulunur. Mekanda bulunan ahşap malzemelerde renklenme, böceklenme görülür. Duvarlarda sıva çatlakları ve dökülmeler mevcuttur.

IO6 (WC): Lavabo kısmı ve wc kısmı olarak 2 bölümden oluşur. Her bölümde sağ yan cepheye bakan birer kafesli penceresi bulunur. Zemini şaptır. Tavanı ahşap, duvarları ise kerpiçtir. Duvarlarında neme bağlı olarak sıva dökülmeleri mevcuttur. Wc, ıslak hacimlerin birleştiği sağ yan cephede bulunur.Bu cepheden bir akarla toprağa ulaşır.                                             
II.KAT: I. kat sofadan önce 2 basamak,sonra 14 basamaklı ahşap merdivenle II.kata ulaşılır.
Bu katta IIO1(sofa), IIO2(oda), IIO3(oda), IIO4(oda), IIO5(oda), IIO6(wc) bulunur.

IIO1 (SOFA): Zemin ve tavan kaplaması ahşaptır, neme bağlı olarak ahşap malzemesinde şişmeler meydana gelmiştir. Duvarlarında neme bağlı olarak sıva çatlakları ve dökülmeler meydana gelmiştir. Bu katta 2 çıkma vardır. Her çıkmada 2 büyük, 2 küçük  penceresi bulunur. Sofada 2 adet sedir ve geniş bir dolap mevcuttur.

IIO2 (ODA): IO2(oda)’nin  simetriğidir. IO2’den farkı ön cepheye bakan 3, sol yan cepheye bakan 3, toplam 6 adet penceresi vardır. Pencerelerinde renklenme mevcuttur. Zemini ahşaptır. Tavanı ahşap çıtalıdır. Duvarları ahşap çatkı arası kerpiçtir. Duvarlarında sıva dökülmeleri, çatlaklar mevcuttur. Zemininde yer yer şişmeler, tavanında ise renklenme ve böceklenme görülür. Mekanda banyoluk olarak kullanılan geniş bir dolap ve ocak bulunur. IIO3(oda)’e geçiş bu odadan sağlanır.

IIO3 (ODA): IO3 odasının simetriğidir fakat sofada bulunan dolap, 80cm bu odaya doğru genişlemiştir. Sol yan cepheye bakan 1 penceresi bulunur. Pencerelerinde renklenme mevcuttur. Zemini ve tavanı ahşaptır. Duvarları ise kerpiçtir. Oda tek kanatlı bir kapı ile IIO2(oda)’e açılır. Duvarlarında kabarmalar, sıva dökülmeleri ve çatlaklar görülür. Zemin ve tavanı oluşturan ahşap malzemelerinde renklenme, böceklenme mevcuttur.

IIO4 (ODA):  Zemini ahşaptır. Tavanı ahşap çıtalıdır. Duvarları ahşap çatkı arası kerpiçtir. 3 adet sol yan cepheye, 3 adette arka cepheye bakan penceresi bulunur. Odada 1 adet niş bulunur. IO4 odasının simetriğidir sadece bu odada sedir ve dolap yoktur. Zemin ve tavan malzemesinde renklenme ve böcek delikleri görülür. Duvarlarda sıva çatlakları bulunur. Pencerelerinde renklenme mevcuttur.

IIO5 (ODA):Yapının en fazla tahrip olmuş odasıdır. Zemin ahşap, duvarları ahşap çatkı arası kerpiçtir ve üzeri sıvanmamıştır. Çatkıları gözükmektedir. Yer yer kopmalar, dökülmeler bunlara bağlı boşluklar oluşmuştur. Zemin döşemesinin hemen hemen tamamı tahrip olmuş ve mukavemeti azalmıştır. Odada 6 adet pencere bulunmaktadır fakat pencerelerin sadece kasası ve kara kapakları  mevcuttur. Bu oda, yapının yapım aşamasından bu yana hiç işlem görmediği izlenimi vermektedir.

IIO6 (WC): I.katta bulunan wc’nin simetriğidir. Tek farkı wc kısmı 75cm genişlemiştir. Buda I.katta wc’nin yanındaki akar sistemine ait boşluğun II.katta wc’ye katılmasından ileri gelir. Lavabo kısmı ve wc kısmı olarak 2 bölümden oluşur. Her bölümde sağ yan cepheye bakan birer kafesli penceresi bulunur. Zemini şaptır. Tavanı ahşap,duvarları ise kerpiçtir. Duvarlarında neme bağlı olarak sıva dökülmeleri mevcuttur.


CEPHELER

ÖN CEPHE:
   Yapı 3 katlıdır. Yapının 2 girişi bulunur. Esas girişi sol yan cephede yer alır. Ön cephedeki kullanım amacına göre sonradan eklenmiştir. Ön cephedeki giriş kapısı tek kanatlıdır. 5 basamaklı beton merdivenle ulaşım sağlanır. Giriş kapısı I.kat sofaya açılır.
   Zemin katın büyük bir bölümü yol seviyesinin altında kalır. Zemin kat moloz taş, I.kat malzemesi kerpiç dolgulu ahşap iskeletlidir, II.kat kerpiç dolgulu ahşap iskeletli üzeri sıvalıdır. Çatı ahşap iskeletli ve yerli kiremitle kaplıdır.
   Dış fiziksel etkenler nedeniyle yapı malzemelerinde bozulmalar görülmektedir. Neme bağlı olarak sıvalarda kopma ve dökülmeler meydana gelmiş, hatıl ve dikmeleri oluşturan ahşap malzemede renklenme, böceklenme ve kopma görülmektedir. Yapının diğer ahşap kısımlarında (pencere,alınlık vb.) renklenme ve böceklenme görülmektedir.
   I.katta 2 tane kafesli pencere, II.katta 4’ü çıkmada toplam 10 adet pencere bulunur.

SOL YAN CEPHE:
   Yapının esas giriş kapısı ve bahçeye geçişi sağlayan bahçe kapısı bu cephede yer alır. Sol yan cephede, bahçeye geçiş için önce 2 sonra 4 basamaklı beton merdivenle ulaşım sağlanır.
   Zemin kat bu cephede daha iyi izlenir. Zemin katın duvarlarının bir bölümü moloz taş, bir kısmı ise ahşap çatkı arası kerpiçtir üzeri sıvanmamıştır. I.kat ahşap çatkı arası kerpiç, II.kat ahşap çatkı arası kerpiç üzeri sıvalıdır. I katta 7 pencere, II.katta 7 pencere bulunur. Neme bağlı olarak sıvalarda kopma ve dökülmeler meydana gelmiş, hatıl ve dikmeleri oluşturan ahşap malzemede renklenme, böceklenme ve kopma görülmektedir. Yapının diğer ahşap kısımlarında (pencere,alınlık vb.) renklenme, kopmalar ve böceklenme görülmektedir.

SAĞ YAN CEPHE:
   Islak hacimlerin toplandığı cephedir. Burada ıslak hacimlerden inen bir akar sistemi vardır ve briketle kapatılmıştır. Dış fiziksel etkenler nedeniyle yapı malzemelerinde bozulmalar görülmektedir. Neme bağlı olarak sıvalarda büyük oranda kopma ve dökülmeler meydana gelmiş, ahşap çatkılar arasında ve bazı pencerelerin sövelerinde boşalmalar izlenmekte, hatıl ve dikmeleri oluşturan ahşap malzemelerde kopma, renklenme, böceklenme görülmektedir.

ARKA CEPHE:
   Bu cephede zemin katta glisten bulunmaktadır. I.ve II.kat ahşap çatkı arası kerpiçtir, sıfır kodunun altında kalan kısmı moloz taştır. Neme bağlı olarak sıvalarda kopma ve dökülmeler meydana gelmiş, hatıl ve dikmeleri oluşturan ahşap malzemede renklenme, böceklenme ve kopma görülmektedir. Yapının diğer ahşap kısımlarında (pencere,alınlık vb.) renklenme, kopmalar ve böceklenme görülmektedir.
   Geniş bir bahçeye sahiptir. Bahçe zemini engebelidir. Bahçe duvarlarının yüksekliği ön cepheden arka cepheye geldikçe azalır.


KARABÜK İLİ SAFRANBOLU İLÇESİ AKÇASU MAHALLESİ
BİRLİK EVİ RESTORASYON RAPORU

   Yapı, konaklama yeri olarak tasarlanmıştır.

ZEMİN KAT (YEMEKHANE):
   Zemin kat yemekhane olarak hizmet verecektir, buna göre tasarlanmıştır.
Mevcut olan mekanın zemini sıkıştırılmış topraktır, duvarlar  taş kaplama+kerpiç yapılmıştır, zemin ise tamamen taş kaplama olarak tasarlanmıştır. Ayrıca bu bölüme danışma konulmuştur. Rölövede görüleceği gibi (yemekhane bölümü)  –135 kodlu zemin, -175’e düşürülerek asma kat için uygun hale getirilmiştir. Mevcutta bulunan beton merdiven sökülüp yerine 120cm genişliğinde yeni bir merdiven yapılmıştır. Bu merdivenin 2 yanına korkuluk konulmuştur. Bu bölümde yer alan glistenin önündeki briketler kaldırılmıştır.
   Ayrıca bu bölüme wc ve kazan dairesi tasarlanmıştır. Wc bölümüne havalandırma amacıyla arka cepheye bakan kısma kafesli pencere açılmıştır. Bu iki bölümü 10cm’lik bir duvar birbirinden ayırır. Kazan dairesine geçişi kolaylaştırmak amacıyla sağ yan cepheye yeni bir kapı açılmıştır.

ASMA KAT:
+45 kodlu mekana 10 basamaklı ahşap merdivenle ulaşım sağlanır. Zemin ve tavan ahşaptır. Duvarlar taş kaplamadır.

ZOII (MUTFAK):
Rölövede görüleceği gibi ahır olarak kullanılan –67 kodlu mekan mutfak olarak değerlendirilmiştir. Zemin düzeltilerek –57 koduna yükseltilmiş, duvarlarla birlikte taş kaplama yapılmıştır. Mevcutta bulunan yemlikler düzeltilerek tezgah haline getirilmiştir. Bu bölümde yer alan akar sistemine ait boşluk kaldırılarak mutfak genişletilmiş ve bahçeye servisi kolaylaştırmak amacıyla yeni bir kapı açılmıştır.

I.KAT

IO1 (SOFA) :
 Mekanın zemin ve tavan döşemesi yenilenmiştir. Duvarlara sıva raspası yapılarak, yeniden sıvanmış ve akrilik esaslı boya ile boyanmıştır. Sedir yenilenmiştir. Mevcut pencereler sökülerek özgün haline uygun kara kapaklı pencereler takılmıştır. Ahşap merdivenler yenilenmiştir. Ayrıca rölövede ön cephede yer alan kapı sökülerek yerine pencere takılmıştır.

IO2 (ODA) :
Yatak odası olarak tasarlanmıştır. Sedir üzeri yatak kullanılarak mevcut sedir değerlendirilmiştir. Mekanın zemin ve tavan döşemesi yenilenmiştir. Duvarlara sıva raspası yapılarak, yeniden sıvanmış ve akrilik esaslı boya ile boyanmıştır. Mevcut pencereler sökülerek özgün haline uygun kara kapaklı pencereler takılmıştır.   Rölövede IO3 odasının yarısıyla birleştirilmiş ve burası IO2 odasına ait ıslak hacim olarak tasarlanmıştır. Bu yeni bölümde duş-wc-lavabo bulunur. Zemin ve duvarlar mat seramiktir. Havalandırma; yeni açılan pencereyle sağlanacaktır.

IO4 (ODA):
Yatak odası olarak tasarlanmıştır. Sedir üzeri yatak kullanılarak mevcut sedir değerlendirilmiştir. Mekanın zemin ve tavan döşemesi yenilenmiştir. Duvarlara sıva raspası yapılarak, yeniden sıvanmış ve akrilik esaslı boya ile boyanmıştır. Niş onarılmıştır. Mevcut pencereler sökülerek özgün haline uygun kara kapaklı pencereler takılmıştır. Rölövede IO3 odasının yarısıyla birleştirilmiş ve burası IO4 odasına ait ıslak hacim olarak tasarlanmıştır. Bu yeni bölümde duş-wc-lavabo bulunur. Zemin ve duvarlar mat seramiktir. Mevcut olan pencere yenilenmiştir. Havalandırma bu pencereyle sağlanacaktır.

IO5 (ODA): Yatak odası olarak tasarlanmıştır. Odada 2 adet sedir bulunur. Sedir üzeri yatak kullanılarak mevcut sedir değerlendirilmiştir. Banyoluk olarak kullanılan dolap ıslah edilmiş, duş-wc olarak kullanıma sunulmuştur. Mekanın zemin ve tavan döşemesi yenilenmiştir. Duvarlara sıva raspası yapılarak, yeniden sıvanmış ve akrilik esaslı boya ile boyanmıştır. Niş ve ocak onarılmıştır. Mevcut pencereler sökülerek özgün haline uygun kara kapaklı pencereler takılmıştır.

IO6 (DEPO): Rölövede wc olarak yer alan mekan, pansiyon tasarımında ihtiyaç duyulacağı üzere depo olarak tasarlanmıştır. Mevcutta zemin döşemesi olan şap sökülerek ahşap kaplama yapılmış, duvarlara sıva raspası yapılıp yeniden sıvanmış ve akrilik esaslı boya ile boyanmıştır. Tavan döşemesi de yenilenmiştir.

II .KAT

IIO1 (SOFA) :
Mekanın zemin ve tavan döşemesi yenilenmiştir. Duvarlara sıva raspası yapılarak, yeniden sıvanmış ve akrilik esaslı boya ile boyanmıştır. Mevcut pencereler sökülerek özgün haline uygun kara kapaklı pencereler takılmıştır. 2 sedirde yenilenmiştir. Nişler onarılmıştır.

IIO2 (ODA) :
Yatak odası olarak tasarlanmıştır. IO2 odasının simetriğidir. Sedir üzeri yatak kullanılarak mevcut sedir değerlendirilmiştir. Mekanın zemin ve tavan döşemesi yenilenmiştir. Duvarlara sıva raspası yapılarak, yeniden sıvanmış ve akrilik esaslı boya ile boyanmıştır. Mevcut pencereler sökülerek özgün haline uygun kara kapaklı pencereler takılmıştır. Ocak onarılmıştır. Rölövede IIO3 odasının yarısıyla birleştirilmiş ve burası IIO2 odasına ait ıslak hacim olarak tasarlanmıştır. Bu yeni bölümde duş-wc-lavabo bulunur. Zemin ve duvarlar mat seramiktir. Havalandırma; yeni açılan pencereyle sağlanacaktır.

IIO4 (ODA):
 Yatak odası olarak tasarlanmıştır. IO4 odasının simetriğidir. Mekanın zemin ve tavan döşemesi yenilenmiştir. Duvarlara sıva raspası yapılarak, yeniden sıvanmış ve akrilik esaslı boya ile boyanmıştır. Niş onarılmıştır. Mevcut pencereler sökülerek özgün haline uygun kara kapaklı pencereler takılmıştır. Ayrıca yeni bir dolap konulmuştur.   Rölövede IIO3 odasının yarısıyla birleştirilmiş ve burası IIO4 odasına ait ıslak hacim olarak tasarlanmıştır. Bu yeni bölümde duş-wc-lavabo bulunur. Zemin ve duvarlar mat seramiktir. Mevcut olan pencere yenilenmiştir. Havalandırma bu pencereyle sağlanacaktır.

IIO5 (ODA):
Yapının en tahrip olan odası tamamen yenilenmiş, pencere kasaları sökülüp özgün haline uygun kara kapaklı pencereler takılmıştır. Mekanın zemin ve tavan döşemesinin tamamı yenilenmiştir. Duvarlara sıva raspası yapılarak, yeniden sıvanmış ve akrilik esaslı boya ile boyanmıştır. Niş onarılmıştır. Ayrıca banyoluk olarak kullanılmak üzere yeni bir dolap konulmuştur. Ocağı onarılmıştır.

IO6 (KAT OFİSİ):
Rölövede wc olarak yer alan mekan, kat ofisi  olarak tasarlanmıştır. Mevcutta zemin döşemesi olan şap sökülerek ahşap kaplama yapılmış, duvarlara sıva raspası yapılıp yeniden sıvanmış ve akrilik esaslı boya ile boyanmıştır. Tavan döşemesi  yenilenmiştir. Ayrıca kapısı da yenilenmiştir.

CEPHELER

ÇATI:
Ahşap iskeletli ve yerli kiremitle kaplıdır. Çatı örtüsü komple değiştirilmiştir. Isı ve su yalıtımı yapılmıştır. Bacaları yenilenmiştir.

ÖN CEPHE:
Duvarlarına sıva raspası yapılarak yeniden sıvanmıştır. Rölevede yer alan 5 basamaklı beton merdiven ve kapı kaldırılıp, kapının yerine kafesli pencere takılmıştır. Mevcut pencereler sökülerek özgün haline uygun kara kapaklı pencereler takılmıştır.

SOL YAN CEPHE:
Duvarlarına sıva raspası yapılarak yeniden sıvanmıştır. Mevcut pencereler sökülerek özgün haline uygun kara kapaklı pencereler takılmıştır.

SAĞ YAN CEPHE:
Duvarlarına sıva raspası yapılarak yeniden sıvanmıştır. Mevcut pencereler sökülerek özgün haline uygun kara kapaklı pencereler takılmıştır. Ayrıca kazan dairesi ve mutfaktan açılan kapılar bu cephede yer alır. Rölövede görüleceği gibi akar sistemini kapatmak için kullanılan briket kaldırılarak yeni duvar örülüp üzeri sıvanmıştır.

ARKA CEPHE:
Duvarlarına sıva raspası yapılarak yeniden sıvanmıştır. Glistenin önündeki briketlerde kaldırılmıştır. Mevcut pencereler sökülerek özgün haline uygun kara kapaklı pencereler takılmıştır.

BAHÇE:
Geniş bir bahçeye sahiptir. Bahçe oturma alanı olarak değerlendirilmiştir. Bahçenin duvarları yenilenmiş ve yükseltilmiştir. Ayrıca bahçe zemini düzeltilmiştir. Ayrıca sağ yan cephede mutfaktan açılan kapıya geçiş merdivenle sağlanır.
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: aslan38 - 27 Ağustos 2009, 21:10:08
oldukça,  güzel  hazırlamışsın ellerine sağlık teşekürler :)
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: Dilara - 28 Ağustos 2009, 02:04:15
Rica ederim ne demek
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: By_EmiR - 28 Ağustos 2009, 03:47:16
GüzeL calısma ellerinize sağlık...
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: Dilara - 01 Eylül 2009, 00:15:07
Teşekkür ederiimm..
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: dlr - 24 Eylül 2009, 13:13:41
Eline sağlık. paylaşım için teşekkürler...
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: Sürmenaj - 11 Ekim 2009, 21:54:03
Teşekkürler paylaşım için.
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: Archi22 - 16 Ekim 2009, 10:54:44
paylaşım için gerçekten tesekkürler
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: sibelpehlivan - 16 Ekim 2009, 12:12:47
tebrik ederim çok güzel olmuş...
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: balantekin - 04 Kasım 2009, 10:11:57
teşekkürler
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: ibrahimerbey - 15 Kasım 2009, 20:15:37
Gayet başarılı bir çalışma olmuş... Ellerinize sağlık...
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: Dilara - 17 Kasım 2009, 13:55:19
İşinize yaradıysa ne mutlu bana o zaman..
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: coldplayist - 01 Aralık 2009, 21:51:30
çok sağol valla çok işime yarayacak.teşekkür ederim.
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: OWAIN - 19 Ocak 2010, 16:35:05
TEŞEKKÜRLER
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: sude - 08 Mart 2010, 16:26:05
Çok güzel bir çalışma olmuş. teşekkürler...peki yapının restorasyon sonrasına ait ayrıntılı fotoüraflarını nereden bulabilirim?
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: uhcf - 09 Mart 2010, 02:42:10
???
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: sude - 09 Mart 2010, 02:46:11
Aciiillllll.....!
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: Restorasyon - 09 Mart 2010, 03:11:27
Arkadaşlar bu çizim bildiğim kadarı ile ödev.. Yani yapı restore edilmiş olsa bile çizen arkadaşın bilgisi olduğunu zannetmiyorum kii restore edildiğinide zannetmiyorum..
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: seyyah14 - 22 Mart 2010, 08:41:38
ellerine sağlık
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: mimareex - 26 Mart 2010, 02:44:05
 teşekkürler paylaştığın için
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: mimareex - 31 Mart 2010, 03:35:56
çok güzel olmuş gercekten ama bır sey sorsam bu resımler alınmıyor nasıl alabılırım?odev ıcın almam gerekıyor da =) burası gercekten restore edıldımı edılmedımı onuda soylermısınız
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: YuXeL - 15 Nisan 2010, 14:13:49
Yapan arkadaşın ellerine sağlık..paylaşım için teşekkürler..
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: beran02@hotmail.com - 12 Mayıs 2010, 22:24:50
merhaba çalişmanız çok güzel olmuş ellerinize sağlık. bu projenin tarihi geçmişini nereden bulabiliriz?acill ödev için gerekli ben baktım ama hiçbiryerde bulamadım yardımcı olabilirmisiniz?
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: TARAN UYGUR - 22 Mayıs 2010, 00:05:07
 ;)
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: cemberke - 22 Mayıs 2010, 19:26:35
 alkışla paylaşım için teşekürler.emeğine sağlık
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: matrix9856 - 07 Haziran 2010, 10:56:10
detaylı bir çalışma olmuş tebrikler yapanın ellerine sağlık  alkışla  alkışla
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: senaryo - 30 Ekim 2010, 23:58:16
slm dilara hayırlı aksamlar benı bır ıstegım olcak bu projeyı bana ulastırabılırmısın bana rölöve çalışması lasım safranboluda yapılmıs senınkını buldum yardımcı olursan memnuun olurum
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: sentimental - 31 Ekim 2010, 00:30:17
slm dilara hayırlı aksamlar benı bır ıstegım olcak bu projeyı bana ulastırabılırmısın bana rölöve çalışması lasım safranboluda yapılmıs senınkını buldum yardımcı olursan memnuun olurum

sadece tembellik arkadaş senn yaptığında resimlere bakıp geçmek biraz dikkat edersen mesajın en başında dwg formatının nerede olduğu yazıyor ;)
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: Dilara - 07 Aralık 2010, 00:15:07
Arkadaşlar, bu yapı restore edildi evet. Konunun en başında yapının adresine varana kadar verdim. Restorasyon sonrasının bile fotoğraflarını istemişsiniz, onu da siz çekerseniz sevinirim. Biz de öğrenciyken çok proje aldık üst sınıflardan ama hiç bir projeye emek harcamadan, üzerinde çalışmadan, araştırma yapmadan yani kısacası bedavadan! hocanın önüne çıkarmadık ödevlerimizi...Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim...
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: ecra zade - 07 Aralık 2010, 18:39:12
harika olmuş bu tür çalışmaları gördkçeee okuduğum bölümü daha çok seviyorum

ellerinize saglıkk alkışla
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: zuzuzzz - 18 Aralık 2010, 17:46:44
 alkışla alkışla alkışla teşekkürler çok iyi bir çizim
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: mimsu - 01 Mart 2011, 15:52:08
safranbolu ödevi olduğu belli oluyor ne deyim:) ellerine sağlık
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: demir571 - 04 Mart 2011, 16:01:14
çok sağolun emeğiniz için :)
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: osman1st - 29 Eylül 2011, 21:07:59
güzel paylaşım olmuş teşekürler
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: Cankan® - 29 Eylül 2011, 22:14:00
 alkışla alkışla alkışla
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: Ali GÜMÜŞ - 17 Ekim 2011, 23:47:47
Çok Güzel Çalışma oLmus Ellerine SaqLık İnş Bu Sene Bende Güzel Bir ProjeyLe Hocamın Karşısına Çıkıcam :)
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: Dilara - 30 Ağustos 2012, 12:13:06
teşekkür ederim
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: sewda@mimarim.com - 07 Ekim 2012, 21:55:17
Ellerine emeğine yüreğine sağlıkk bilgi paylaştıkça çoğalır sayende çok güzel bir ÖRnek projemiz oldu paylaştığınız için teşekkür ederimm :)
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: benson82 - 06 Ocak 2013, 12:39:54
paylaşım için teşekkürler. restorasyon konusunda bu kadar bilgi kıtlığının olduğu bir ülkede bu paylaşım gerçekten yardımcı oldu. izninizle isminizi kaynak göstererek ödevimde bu bilgilerden alıntı yaptım, umarım bir sakıncası yoktur. ödevimin konusu ahşap yapılar ve restorasyon olduğu için oldukça güzel bir kaynak oldu. tekrar teşekkürler...
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: borakin - 07 Mart 2013, 18:30:57
biraz basit ama öğrencilere yararlı teşekkürler
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: hakan20tr - 10 Kasım 2014, 11:08:04
ellinize sağlık başarılar.
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: snelldot - 17 Kasım 2014, 22:39:59
Emeğinize sağlık...
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: kjum - 11 Haziran 2015, 23:10:20
Paylaşım için teşekkürler emeğinize sağlık
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: FatmaKorkmaz01 - 24 Ocak 2017, 22:10:10
Ben resimlere ve Autocad çalışmasına ulaşmıyorum nasıl gorebilirim acaba yardimci olun lütfen
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: aslan38 - 25 Ocak 2017, 11:59:00
Ben resimlere ve Autocad çalışmasına ulaşmıyorum nasıl gorebilirim acaba yardimci olun lütfen


Fatma hanim,

Konu basligina gidin ve paylasimi yapan arkadasin mesajinin sonunda 3 adet atac isareti var onlara tiklarayak indirme islemi yapabilirsiniz.
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: BetülTağ - 11 Nisan 2017, 15:19:52
her iki dwg dosyaını da indirdim fakat binanın fotoğraflarını görünteleyemiyorum. acil yardım edebilir misiniz ??
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: cizeradamt - 11 Ekim 2017, 00:38:46
DOSYA EKİNE ULAŞILAMADI YAZIYOR :(
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: mbcan - 03 Mart 2020, 10:59:18
404 - Dosya eki bulunamadı uyarısı veriyor linki yenileyebilirmisiniz. bayrammercan@hotmail.com
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: sivaslıgenc - 30 Mayıs 2020, 15:56:29
PROJEYİ NERDEN İNDİREBİLİRİM ACABA ?
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: aslan38 - 27 Ekim 2020, 12:32:43
Merhaba Arkadaslar,

Ekler projeyi yayinlayan arkadasimiz tarafindan kaldirilmis. Lutfen konuyu raporlamayalim.

Tesekkurler.
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: mozge - 11 Mart 2021, 13:15:51
restitüsyon projesi örnek dwg çizim arıyorum. merveozgealadag00@gmail.com. bu site de yeniyim nasıl konu acacagımı bilemedim umarım görebiliyorsunuzdur yorumumu :)
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: mimar966 - 18 Nisan 2021, 16:34:05
Görüntülenemiyor
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: farukmert2149 - 15 Haziran 2021, 17:29:57
nereden indiriyoruz acaba bulamadım
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: mERVEHNIM - 07 Kasım 2021, 20:02:26
nolur indiremiyorum yardım edin :(
Başlık: Ynt: Bitirme Projesi - Safranbolu Akçasu Birlik Evi Rölöve ve Restorasyon Projesi
Gönderen: MRVHNM - 07 Kasım 2021, 20:22:15
MERHABA İNDİREMİYORUM YARDIMCI OLUR MUSUNUZ
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal