Restorasyon Forum

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Restorasyon Forum - Reklam Alanı

Gönderen Konu: Rölöve ve Restitüsyon Raporu  (Okunma sayısı 68609 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

RestorasyonForum

 • Yönetici
 • *****
 • İleti: 739
Rölöve ve Restitüsyon Raporu
« : 08 Temmuz 2009, 19:11:58 »
Rölöve Raporu

1.YAPININ GRUBUNUN KONUMU:

   İstanbul İli, ….. İlçesi, ……… Mahallesi, ………..,no:….. te bulunan çeşme… pafta, … ada,..,ahşap konut,su haznesi-oda çeşmesi,hazire ise … pafta, …. ada,… parselde kayıtlıdır.


   
   Ahşap konuta ana giriş ………. Caddesi üzerindendir ayrıca bahçeye ve hazireye açılan birer kapısı daha bulunmaktadır.Etrafında hazire, su haznesi, hazire duvarı üzerindeki çeşme bulunmakta ve kendi içerisinde bir kompleks oluşturmaktadırlar.

   Su haznesi bitişiğindeki oda çeşmesinde karşılıklı hazire tarafına açılan ve onun tam karşısında bahçeye açılan iki kapısı bulunmaktadır.

   Çeşme de ……… Caddesi üzerinde, hazire ön duvarında yer almaktadır.

   ……….. Caddesi cephesinde ahşap konutun iki yanından giriş bulunmakta olup ancak
Hazire tarafındaki giriş kapatılmıştır.

             Yapı grubunun şu an hiçbir işlevi olmayıp okul bahçesinin içerisinde kalmış bir konumdadır.

İL:      …………….
İLÇE:      ……………
MAHALLE:   …………….
CADDE:      ……………
PAFTA:      ….
ADA:      ….
PARSEL:   ..-…-…

2.TARİHÇE:

     İstanbul İli, …….. İlçesi, ………. Mahallesi, …….. caddesi, …. pafta, …. ada,….parsel sayılı yerdeki çeşme,ahşap konut,su haznesi-oda çeşmesi,hazire günümüze kadar gelmiştir, fakat işlevini yitirmiştir.

    Silahşör Mehmet Şakir Paşa  tarafından 16 Kasım 1817 tarihinde vakfetmiştir.Konut vakfın mütevellisi ve ayrılmış ve vakfın senet ve defterleri bu konutun içindeki kargir odada korunmuştur.   
   
   Vakfiye de vakfiyenin hazırlandığı yer Silahşör Mehmet Şakir Paşa nın ……… Meydanındaki evidir. Bu durumda bu konak söz konusu hazirenin arkasında olmalıdır. Su
Haznesinin büyüklüğü de bunu göstermektedir. Selsebil konak yıkıldıktan sonra şimdiki yerine getirilmiştir.

   Silahşör Mehmet Şakir Paşa  evin yanındaki caddeye bakan ön duvarında çeşme bulunan kısma kendinin ve diğer akrabalarının defnedilmesini istiyor.Beş Çuvaldız suyun iki çuvaldızını vakfın mütevellisinin evine, üç çuvaldızın ise yaptırdığı çeşmenin haznesine akıtılsın diyor. Su yolcusuna günlük 6 akçe, mezaristan için tahsis edilen sofa caddeye baktığından gelip geçenlerin faydası için gece bir kandil konulmasını ve aylık üç vukuyye zeytinyağı satın alınarak söz konusu kandilin yakılmasını istiyor.

   Pervititch haritalarında hazne duvarı ve eve bitişik bir kısım (depo?) görünmekte olup (1932) Şu an yok ancak hazne duvarı üzerinde sıva ve boya izleri görülmektedir.

   Bahçesinde anıtsal bir fıstık çamı vardır ancak şu an kurumuş vaziyettedir.
3.YAPI GRUBUNA AİT TANIMLAR

   İstanbul İli, …….. İlçesi, ………. Mahallesi, …….. caddesi, …. pafta, …. ada,….parsel sayılı yerdeki çeşme,ahşap konut,su haznesi-oda çeşmesi,hazire ye ait anlatımlar aşağıdadır.

3.1. … PAFTA …. ADA … PARSEL AHŞAP KONUT


 

3.1.1. Yapım Tekniği :

İstanbul İli, …….. İlçesi, ………. Mahallesi, …….. caddesi, …. pafta, …. ada,….parsel sayılı yerdeki ahşap yapı bir zemin ve bir normal ve kısmi bir çatı kattan oluşmaktadır.

   Zemin kat kagir ve ortalama 55cm kalınlığında taş duvardan oluşmaktadır.Üzeri sıvalıdır.Zemin katın üstündeki katlarda ahşap karkas arası boşluklu dönemin özelliğini yansıtan taşıyıcı sistem mevcuttur.Duvarlarda düzgün kesilmiş bağdadi çıtalar ve üzeri kireç harçlı,saman katkılı sıva vardır.

   Döşemeler ahşap kirişleme üzeri tahta kaplamadır.

   Çatı konstrüksiyonu ahşap döşeme kirişlemesi üzerine oturtma çatı olarak çözülmüştür.4*8 mertekleri vardır. Kaplama tahtası üzerinde özgün alaturka kiremit örtüsü mevcuttur. Ortalama %33 eğimi vardır.


3.1.2. Kat Planları :

İstanbul İli, …….. İlçesi, ………. Mahallesi, …….. caddesi, …. pafta, …. ada,….parsel sayılı yerdeki ahşap yapı bir zemin ve bir normal ve kısmi bir çatı kattan oluşmaktadır.
Plan şeması ve cephe detaylarıyla oldukça sade bir konut olan yapı ayrık nizamdır.Plan şemasına göre;


ZEMİN KAT  :Z01 Sofa, Z02 Oda ve Z03 Depo dan oluşmaktadır. Bu kat kagir olup taş duvar ve üzeri sıvalıdır.

Z01 Sofa: Sofa mekan olarak Z02 oda ve Z03 depoya dağılımı sağlamaktadır.Ayrıca Doğancılar Caddesi nden ana girişin(kapısı muhdes, demirdendir), Bahçe kısmından girişin, ve hazire kısmına geçişin(kapısı muhdes, demirdendir) ve binanın üst katlarına ulaşımı sağlayan ahşap merdivenin bulunduğu sirkülasyon mahalidir.Z02 oda ya açılan küçük bir  penceresi vardır.Normal kata çıkan ahşap merdivende önemli bozulmalar vardır.

Döşemesi şaptır ve kısmi çökmeler vardır.Tavanı  ahşap ve oldukça sade olup genel olarak iyi durumdadır.Duvarlar kagir ve sıvalıdır.Mahal18.7 m2 dir.

Z02 Oda: Döşeme kaplaması ahşaptır.Tavan kaplaması ahşap tavan olmasına karşın üzeri kontraplakla kapatılmıştır.

Bahçeye ve caddeye bakan iki penceresi mevcut olup özgündür; bahçeye bakanı oda içinden kapatılmıştır.Duvarlar kagir ve sıvalıdır.Mahal 12.5 m2 dir.

Z03 Depo:Giriş kapısı kapatılmıştır. Bahçeye açılan pencere boşluğu dışarıdan kapatılmış ve doğraması yerinde yoktur.

Döşeme kaplaması şaptır.Muhtemel kaplaması ahşap tavan kontraplakla kapatılmıştır. Duvarlar kagir ve sıvalıdır.Mahal 3.1 m2 dir.


NORMAL KAT  :101 Sofa, 102 Oda ve 103 Oda ve 104 Wc den oluşmaktadır. Bu kat ve üstünün taşıyıcısı ahşap karkas sistemdir.Doğancılar Caddesi tarafında yapı cephesi boyunca çıkması vardır.

101 Sofa: Sofa mekan olarak 102 oda ve 103 oda ve 104 Wc ye dağılımı sağlamaktadır.Ayrıca çatı katına ulaşımı sağlayan ahşap merdivenin bulunduğu sirkülasyon mahalidir.Zemin kattan gelen merdivenin korkuluk dikmelerinde eksiklik ve bozulmalar vardır.

Hazireye bakan ve bahçeye bakan iki penceresi özgün giyotin doğramalarıyla mevcuttur.Döşeme kaplaması ahşaptır.Mevcut ahşap tavan kaplaması özgün ancak kısmi parça kayıpları ve bozulmalar mevcuttur. Mahal 18.7 m2 dir.

102 Oda: Döşeme kaplaması ahşaptır.Tavan kaplaması ahşap tavan olmasına karşın üzeri pvc lambri ile kapatılmıştır.

…….. Caddesine ve hazireye bakan iki adet özgün penceresi bulunmaktadır. Kapısı orjinaldir. Mahal 13.5 m2 dir.

103 Oda: Döşeme kaplaması ahşaptır.Tavan kaplaması ahşap tavan olmasına karşın üzeri duvar kağıdı ile kapatılmıştır.

Duvarlar orijinal sıva üzeri duvar kağıdı kaplanmıştır. Doğancılar Caddesine ve bahçeye bakan üç adet özgün penceresi bulunmaktadır.Kapısı orjinaldir,ancak kısmen kontraplakla kapatılmıştır. Mahal 20 m2 dir.

104 Wc: Döşeme kaplaması kısmi olarak şap ve karo mozaikten oluşmaktadır.Girildiğinde şaplı kısım daha sonra iki basamakla karo mozaik kaplı platforma çıkılmakta burada ise klozet ve lavabo bulunmaktadır.

Tavanı kısmi olarak kapatılmış, bir kısmından da ahşap kirişler gözükmektedir. Kapısı orjinaldir.Bahçeye bakan bir penceresi vardır.Mahal 3.7 m2 dir.


ÇATI KATI  :Ç01 Oda ve Ç02 Oda ve dan oluşmaktadır.Taşıyıcısı ahşap karkas sistemdir.

Ç01 Oda: Ahşap merdivenle çıkıldığında bu odaya ulaşılmaktadır.Merdiven korkuluğunda bozulma vardır.Bahçeye bakan bir penceresi vardır, ancak kısmi olarak kapatılmıştır.Çatı arasına girişi sağlayan iki adet kapısı vardır.Bu odadan yine Ç02 ye geçiş mevcuttur.

Döşeme kaplaması ahşaptır.Döşemede ciddi sehimler vardır.Tavan kaplaması ahşaptır. Mahal 13.5 m2 dir.

Ç02 Oda: Ç01 den geçerek ulaşılan oda nın döşemesi ve tavanı ahşaptır.döşemede yine ciddi sehimler vardır.

………Caddesine bakan biri kapatılmış iki adet penceresi vardır. Mahal 13.5 m2 dir.


3.1.3. Cepheler :

   Cepheler genel cephe kurgusu olarak özgünlüğünü korumuştur.Dönemin özelliklerini gerek pencere oranlarıyla, gerekse plan kurgu şemasıyla yansıtmaktadır.(1800 başları)Cephe süslemeleri olarak oldukça mütevazi bir yapıdır.
   
   Ahşap binanın kagir zemin kat duvarlarındaki sıvalar kısmi olarak dökülmüş ve üzerinde kırmızı boya izleri görülmektedir.Kapı ve pencere boşlukları değişmemiş ancak depo penceresi kapatılmıştır.Pencere doğramaları özgün ancak bir hayli yıpranmış, camlarında kırıklar mevcuttur……… Caddesi nden ana giriş(kapısı muhdes, demirdendir), Bahçe kısmından giriş ve hazire kısmına geçiş (kapısı muhdes, demirdendir) vardır.

 Ahşap üst katlarda aynı pencere oranları mevcuttur. Pencere doğramaları özgün ancak bir hayli yıpranmış, camlarında kırıklar mevcuttur. Ön cephenin doğramaları gönyelerini yitirmiş haldedirler ve pencere pervaz süslemelerinde parça kaybı mevcuttur.

 Bahçe kısmından ……….. Caddesi tarafında yapı cephesi boyunca çıkması vardır.Ahşap cephe kaplaması dış etkenler, böceklenme vs. nedeniyle oldukça yıpranmış, cepheden ayrılmalara karşı destek çıtalar çakılmıştır.Ayrıca parça kopmaları da mevcuttur.
3.1.4. Çatı Konstrüksiyonu :

   Çatı konstrüksiyonu ahşap döşeme kirişlemesi üzerine oturtma çatı olarak çözülmüştür.4*8 mertekleri vardır. Kaplama tahtası üzerinde özgün alaturka kiremit örtüsü mevcuttur. Ortalama %33 eğimi vardır.

Çatı alın tahtasında da kayıplar söz konusu olup dış etkenlere karşı tahribat vardır.Ahşap çatı konstrüksiyonunda bozulmalar sonucu alaturka kiremitlerde kayma, bazı kısımlarda düşme vardır.

 

3.1.5. Sonuç :


   Yukarıda ayrıntılı olarak sunduğumuz İstanbul İli, ……. İlçesi, ……….. Mahallesi, …….. caddesi, …. pafta, ….. ada, …. parsel sayılı yerdeki ahşap yapı Silahşör  Mehmet Şakir Paşa Vakfı’na aittir.Kültür varlığı olarak tescilli olan bu yapının içinde yaşanılmaması, bakımının yapılmaması sonucu her geçen gün tahribata uğramaktadır.Bu yapının bir an önce korunarak yaşatılması gerekmektedir.

3.2. …… PAFTA …… ADA …. PARSEL SU HAZNESİ VE ODA ÇEŞMESİ  KISMI3.2.1. Yapım Tekniği :

İstanbul İli, …….. İlçesi, ………. Mahallesi, …….. caddesi, …. pafta, …. ada,….parsel sayılı yerde su haznesi ve oda çeşmesi kısmı bulunmaktadır.

   Kagir olarak inşa edilen bu yapının duvar kalınlığı ortalama 80 cm civarındadır.Yaklaşık 1m de bir taş duvarda iki sıra tuğla hatıl olduğu söylenebilir.Bazı pencere üstleri ve kapı üstlerinde yük hafifletici tuğla kemerler bulunmaktadır.Mevcut kapı ve pencerelerin doğal taş söveleri vardır.

   Çatı üst örtüsünün başladığı kottan itibaren tuğla örgü başlamaktadır.Bu tuğla örgünün bir kısmı üst kotta üstü kemerli bir su kanalına dönüşmektedir.Yine bu tuğla örgü üzerinde bir kuş evinin yapıldığı görülmektedir.

   Yapının üst örtüsü tonoz dur.Dış etkenlere karşı oda çeşmesi üzerinde alaturka kiremit görülmesine karşın su haznesi kısmında horasan harçla yapıştırılmış tuğla plaklar görülmektedir.


3.2.2. Kat Planı :

   Yapı tek kattan oluşmaktadır.Dikdörtgen planlı olup iki kısımdan ibarettir. Su haznesi ve oda çeşmesi’nden oluşan bu iki kısım birer hacimden oluşmakta olup, büyük hacim su haznesi, küçük kısım ise oda çeşmesidir.
   

   Su Haznesi Kısmı:
   Su haznesi kısmının iç yüzeyi su geçirimsiz bir sıva ile sıvanmıştır ve köşeleri yuvarlatılmıştır.Ulaşım 64 cm genişliğindeki pencereden olmaktadır.üst kısmı tonoz ile örtülüdür.
Oda Çeşmesi Kısmı:

   Oda çeşmesine ulaşım bahçe tarafından bir kapı ve bu kapının karşısında hazire kısmına açılan diğer kapıdan olmaktadır. Hazire ye bakan kapı şu an kapatılmış vaziyettedir.Hazire ye bakan duvarda bir raflı niş mevcut ancak raf lar yerinde olmayıp yerlerinin izi mevcuttur.
   Odaya girildiğinde sağ duvarda bulunan pencere de kapalıdır.Giriş kapısının bulunduğu duvarda ise bir de doğal taş taş söveli demir parmaklık ve demir kapaklar bulunmaktadır.

   Odaya girildiğinde sol duvarda hazneye yaslı yarım daire planlı ve kemerli bir niş içerisinde yalak taşı bulunmaktadır ve muhtemel ayna taşı yerinde olmayıp o kısımda sıva olmayışı orda ayna taşının olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca bu nişin içerisinde üst kısmında üzeri boyanmış bir süsleme kısmen de olsa görülmektedir.

   Kemerli yalak taşının bulunduğu nişin sağ ve solunda dar uzun iki adet simetrik niş ve rafları bulunmaktadır.

   Duvar sıvası üzerinde birkaç kat boya tabakası görülmektedir.Giriş kapısının bulunduğu duvarda kısmi olarak bir korniş şeklinde çiçek motifleri görülmektedir.Yer kaplaması olarak şu an şap mevcuttur.Sadece bir duvar köşesinde duvara yapışık bozulmuş iki adet seramik vardır.   Ayrıca eskiden su haznesinin dış cephesinde bulunduğu bilinen (söküldüğü yer bellidir) mermer bir selsebil bir kısmı kırık bır sekilde  oda çeşmesinde duvara yaslanmış ve yalağı da yerde bulunmuştur.Selsebil yekpare mermerden oyularak yapılmış,beş göz ve yalağından sular dökülmekte imiş.

 

3.2.3. Cepheler :

   Cepheler kapatılmış pencereler hariç cephe kurgusu olarak özgünlüğünü korumuştur ancak fiziksel olarak tahribata uğramıştır.

   Yapının bahçe girişi cephesinde daha sonradan yapılan muhdes bir ocak mevcuttur.Ayrıca oda çeşmesinin içinde olduğunu bahsettiğimiz selsebilin söküldüğü yer bellidir.

   Yapının cephesine dayanan hazireyle okul bahçesini ayıran bir muhdes duvar vardır.
   Yapıda özellikle tuğlalarda fark edilen dış etkenler ve malzemeden kaynaklanan problemler,zamanın getirdiği aşınmadan dolayı erimeler söz konusudur.Ayrıca bu durum taşlar içinde geçerlidir.

   Bu yapıda bitki tahribatı oldukça fazladır.Duvarlarda ve çatı kısmında görülmekte olup yapının strüktürüne zarar vermektedirler.

3.2.4. Çatı Konstrüksiyonu :

   Yapının üst örtüsü tonoz dur.Dış etkenlere karşı oda çeşmesi üzerinde alaturka kiremit görülmesine karşın su haznesi kısmında horasan harçla yapıştırılmış tuğla plaklar görülmektedir.Kiremitlerde eksikler görülmektedir.

   Çatı üst örtüsünün başladığı kottan itibaren tuğla örgü başlamaktadır.Bu tuğla örgünün bir kısmı üst kotta üstü kemerli bir su kanalına dönüşmektedir.

   Su kanalının bir ucunda doğal taş taşma kabı bulunmakta ve tabanında iki adet yuvarlak 5cm çapı civarı delik bulunmakta ve gelen su haznenin içine akmaktadır. Ayrıca haznenin üstünde 3 adet 24cm çapında delik vardır.

            Üst örtü bitkilerin ve ağaçların verdiği tahribata maruz kalmaktadır.

 

3.2.5. Sonuç :

   Yukarıda ayrıntılı olarak sunduğumuz İstanbul İli, …….. İlçesi, ………. Mahallesi, …….. caddesi, …. pafta, …. ada,….parsel sayılı yerdeki su haznesi ve oda çeşmesi kısmı Silahşör  Mehmet Şakir Paşa Vakfı’na aittir.Kültür varlığı olarak tescilli olan bu yapının kullanılmaması, bakımının yapılmaması sonucu her geçen gün tahribata uğramaktadır.Bu yapının bir an önce korunarak yaşatılması gerekmektedir.

3.3. ….. PAFTA …. ADA ….. PARSEL ÇEŞME3.3.1. Yapım Tekniği ve Şu Anki Mevcut Durum :

İstanbul İli, …….. İlçesi, ………. Mahallesi, …….. caddesi, …. pafta, …. ada,….parsel sayılı yerde çeşme bulunmaktadır.

   Çeşme hazire ön duvarı (yığma taş) üzerinde ve mermerdendir.Çeşmenin kitabesi yoktur.Yığma taş üzerinin 1985 tarihli fotoğrafında alaturka kiremitle örtülü olduğu görülmektedir.Nitekim bu tarihteki fotoğrafta süslemeli ön yalak taşı görülmesine karşın 2008 yılında üst üste yapılan kaldırım taşları nedeniyle büyük bir kısmı yeraltında kalmıştır.

   Yalağın üzerinde mermer söveli ve kirişli bir çerçeve içinde pirinç hacet penceresi mevcuttur.Bu pencere arkadaki hazirenin dua penceresidir.Hacet penceresi 1930 tarihinde taş duvarla örülmüş ve 1999 yılında bu duvar yıkılarak mütevelli evinde korunmakta olan pirinç şebekesi yerine yerleştirilmiştir.

   Çeşmenin kabartma motifleri süslü, ensiz ayna taşı ve geniş yalağı mermerdendir.Ayna taşının iki yanına birer kuzu çeşmeciği yapılmıştır.Ancak küçük yalakları kırılmıştır. Süslemelerde, ve çeşmenin tamamında deformasyon ve bozulmalar  mevcuttur. 

   Bir an önce korunarak yaşatılması gerekmektedir.


KAYNAKLAR:

*Mülhak ve Yeni Vakıflar Dairesi Başkanlığının 16/08/2006 tarihli ve 9484 sayılı yazı ile günümüz Türkçesine çevrilmiş vakfiye ve zeyiller.

*Yüzyıllar Boyunca Üsküdar-Cilt III. N. Haksan /Üsküdar Beld. Yay.

*Üsküdar Mahalleleri Osmanlı Dönemi Su Uygarlığı Eserleri(H.Besim Çeçener)

 *J. Pervititch Haritası 1932    
Bu Foruma yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz için öncelikle Kayıt olmalısınız. Üye olmayanlar Forumumuzda. Konu açamaz, Eklenti indiremez. Forumumuzu tam anlamıyla kullanmak için Üye olabilirsiniz..

RestorasyonForum

 • Yönetici
 • *****
 • İleti: 739
Ynt: Rölöve ve Restitüsyon Raporu
« Yanıtla #1 : 11 Temmuz 2009, 21:23:10 »
Restitüsyon Raporu
İL:      …………….
İLÇE:      ……………
MAHALLE:   …………….
CADDE:      ……………
PAFTA:      ….
ADA:      ….
PARSEL:   ..-…-…

1.YAPININ GRUBUNUN KONUMU(1932 J. PERVITITCH) :   İstanbul İli, ….. İlçesi, ……… Mahallesi, ………..,no:….. te bulunan çeşme… pafta, … ada,..,ahşap konut,su haznesi-oda çeşmesi,hazire ise … pafta, …. ada,… parselde kayıtlıdır.
   
   Ahşap konuta ana giriş …………  Caddesi üzerindendir ayrıca bahçeye ve hazireye açılan birer kapısı daha bulunmaktadır.Şu an sadece bahçeye açılan muhdes bir demir kapı ve hzireye açılan kapı boşluğu doldurulmuştur.Ancak 1990 tarihli fotoğraf ve rölövede bahçe tarafında tamamı, hazire tarafındakinin bir kısmı kapatılmış, bir kısmı görünen birer ahşap bahçe kapısı olduğu görülmüş ve bu doğrultuda restitüsyonu yapılmıştır.

   Etrafında hazire, su haznesi, hazire duvarı üzerindeki çeşme bulunmakta ve kendi içerisinde bir kompleks oluşturmaktadırlar.

   J.P. Haritasında ve 1990 tarihli fotoda sadece zemin döşemesi görülen bir mahal eklenmiş ancak muhdes olduğundan restitüsyonda kullanılmamıştır.

   Su haznesi bitişiğindeki oda çeşmesinde karşılıklı hazire tarafına açılan ve onun tam karşısında bahçeye açılan iki kapısı bulunmaktadır.

    Çeşme de ………. Caddesi üzerinde, hazire ön duvarında yer almaktadır.

   ………… Caddesi cephesinde ahşap konutun iki yanından giriş bulunmaktadır.

   Şu anki bitişik 7 parselde ve 28 parselde  yıkılmış bina ve 4 parselde arsa olarak görülmektedir.

   Bahçesinde  J. Pervititch haritasında da görülen anıtsal bir fıstık çamı vardır ancak şu an kurumuş vaziyettedir.

   Su haznesinin uzantısı olan duvar parçasının mevcut izlerinden şu anki yerinde bitmediği devam ettiği görülmekte olup 1990 tarihli krokide de devam ettiği vurgulanmıştır.Yine J.P. haritasında ve 1990 tarihli rölöve ve fotoğraflarda bahçe tarafında 28 parselle sınır olan kısımda bir taş duvar olduğu görülmüş ve restitüsyonda kullanılmıştır. B duvarın muhtemelen okul bahçesini genişletmek amacıyla yıkıldığı düşünülebilir.


   Ayrca bu bahçede 1990 fotoğraflarında şu an olmayan bir kuyusu vardır, restitüsyon projesinde yeri gösterilmiştir.2.YAPI GRUBUNA AİT TANIMLAR

   İstanbul İli, …….. İlçesi, ………. Mahallesi, …….. caddesi, …. pafta, …. ada,….parsel sayılı yerdeki çeşme,ahşap konut,su haznesi-oda çeşmesi,hazire ye ait anlatımlar aşağıdadır.


2.1. --- PAFTA --- ADA -- PARSEL AHŞAP KONUT

 


2.1.1. Yapım Tekniği :

İstanbul İli, …….. İlçesi, ………. Mahallesi, …….. caddesi, …. pafta, …. ada,….parsel sayılı yerdeki ahşap yapı bir zemin ve bir normal ve kısmi bir çatı kattan oluşmaktadır.

   Zemin kat kagir ve ortalama 55cm kalınlığında taş duvardan oluşmaktadır.Üzeri sıvalıdır.Zemin katın üstündeki katlarda ahşap karkas arası boşluklu dönemin özelliğini yansıtan taşıyıcı sistem mevcuttur.Duvarlarda düzgün kesilmiş bağdadi çıtalar ve üzeri kireç harçlı,saman katkılı sıva vardır.

   Döşemeler ahşap kirişleme üzeri tahta kaplamadır.

   Çatı konstrüksiyonu ahşap döşeme kirişlemesi üzerine oturtma çatı olarak çözülmüştür.4*8 mertekleri vardır. Kaplama tahtası üzerinde özgün alaturka kiremit örtüsü mevcuttur. Ortalama %33 eğimi vardır.


2.1.2. Kat Planları :

İstanbul İli, …….. İlçesi, ………. Mahallesi, …….. caddesi, …. pafta, …. ada,….parsel sayılı yerdeki ahşap yapı bir zemin ve bir normal ve kısmi bir çatı kattan oluşmaktadır.
Plan şeması ve cephe detaylarıyla oldukça sade bir konut olan yapı ayrık nizamdır.Plan şemasına göre;


ZEMİN KAT  :Z01 Sofa, Z02 Oda ve Z03 Depo dan oluşmaktadır. Bu kat kagir olup taş duvar ve üzeri sıvalıdır.

Z01 Sofa: Sofa mekan olarak Z02 oda ve Z03 depoya dağılımı sağlamaktadır.Ayrıca ……….. Caddesi nden ana girişinkapısı muhdes, demirdendir,bu kapı 1990 tarihli fotoğrafta görülen orijinal kapıya göre restitüsyonu yapılmıştır.
 
Bahçe kısmından girişin, ve hazire kısmına geçişin kapısı muhdes, demirdendir, bu kapı bahçeye açılan kapı oranlarına uyup aynı nitelikte bir kapı olduğundan aynı kapı olarak restitüsyonu düşünülmüştür.
 Binanın üst katlarına ulaşımı sağlayan ahşap merdivenin bulunduğu sirkülasyon mahalidir.Normal kata çıkan merdiven korkuluğu şu an yok ancak restitüsyonda  diğer korkuluğa ve 1990 tarihli fotoğrafda yerinde mevcut korukuluğa göre restitüsyon yapılmıştır. Z02 oda ya açılan küçük bir  penceresi vardır.

Döşemesi şu an şaptır ancak 1990 tarihli fotoğraflarından 20x20 çini olduğu görülmüş ve restitüsyonda değiştirilmiştir..Tavanı  ahşap ve oldukça sade olup genel olarak iyi durumdadır.Duvarlar kagir ve sıvalıdır.Mahal18.7 m2 dir.

Z02 Oda: Döşeme kaplaması ahşaptır.Tavan kaplaması ahşap tavan olmasına karşın üzeri kontraplakla kapatılmıştır.Bu muhdes kaplama kısmi olarak kaldırıldığında altından orijinal diğer mahal tavan süsleme düzeninde olduğu saptanarak restitüsyonu bu şekilde yapılmıştır.

Bahçeye ve caddeye bakan iki penceresi mevcut olup özgündür; bahçeye bakanı oda içinden kapatılmıştır.Bu pencerenin 1990 tarihli fotoğrafında açık olup fotoğraftan yararlanılarak restitüsyonu yapılmıştır.Duvarlar kagir ve sıvalıdır.Mahal 12.5 m2 dir.

Z03 Depo:Giriş kapısı kapatılmıştır.Bu kapının evin restitüsyonu evin diğer kapılarıyla aynı olacağı düşünülerek orijinal kapıyla değiştirilmiştir. Bahçeye açılan pencere boşluğu dışarıdan kapatılmış ve doğraması yerinde yoktur.Ancak yine 1990 tarihli fotoğrafında mevcut olup buna göre restitüsyonu yapılmıştır.

Döşeme kaplaması şaptır.Bu döşemeninde bu kattaki sofa gibi çini olabileceği düşünülerek restitüsyonu yapılmıştır.Muhtemel kaplaması ahşap tavan kontraplakla kapatılmıştır.104 Wc de kısmen görülen tavan kaplamasının yorumlanarak restitüsyonu yapılmış ve mahal olarak benzediğinden restitüsyonu buna göre yapılmıştır. Duvarlar kagir ve sıvalıdır.Mahal 3.1 m2 dir.


NORMAL KAT  :101 Sofa, 102 Oda ve 103 Oda ve 104 Wc den oluşmaktadır. Bu kat ve üstünün taşıyıcısı ahşap karkas sistemdir.Doğancılar Caddesi tarafında yapı cephesi boyunca çıkması vardır.

101 Sofa: Sofa mekan olarak 102 oda ve 103 oda ve 104 Wc ye dağılımı sağlamaktadır.Ayrıca çatı katına ulaşımı sağlayan ahşap merdivenin bulunduğu sirkülasyon mahalidir.Zemin kattan gelen merdivenin korkuluk dikmelerinde eksiktir, bunlar y.ne mevcutlara göre tamamlanmıştır.

Hazireye bakan ve bahçeye bakan iki penceresi özgün giyotin doğramalarıyla mevcuttur.Döşeme kaplaması ahşaptır.Mevcut ahşap tavan kaplaması özgün ancak eksik kısımların restitüsyonu yapılmıştır.Mahal 18.7 m2 dir.

102 Oda: Döşeme kaplaması ahşaptır.Tavan kaplaması ahşap tavan olmasına karşın üzeri pvc lambri ile kapatılmıştır.Bu kaplamanın altındaki mevcut ahşap tavanın diğer mahaldekilerle  aynı olması gerektiği düşünülerek restitüsyonu yapılmıştır.

………… Caddesine ve hazireye bakan iki adet özgün penceresi bulunmaktadır. Kapısı orjinaldir. Mahal 13.5 m2 dir.

103 Oda: Döşeme kaplaması ahşaptır.Tavan kaplaması ahşap tavan olmasına karşın üzeri duvar kağıdı ile kapatılmıştır.Ancak kaplamanın diğer mahaldekilerle aynı olduğu görülerek restitüsyonu yapılmıştır.

Duvarlar orijinal sıva üzeri duvar kağıdı kaplanmıştır.Bu kağıt kaldırılarak orijinal sıva+boya çıkarılmıştır ve yerinde mevcut sandalyelik bordürü ortaya çıkarılmıştır.Doğancılar Caddesine ve bahçeye bakan üç adet özgün penceresi bulunmaktadır.Kapısı orjinaldir,ancak kısmen kontraplakla kapatılmıştır.Kontraplak kaldırılarak özgün kapı ortaya çıkarılmıştır. Mahal 20 m2 dir.

104 Wc: Döşeme kaplaması kısmi olarak şap ve karo mozaikten oluşmaktadır.Döşemenin diğer kagir kaplama döşemeler gibi orijinalinde çini olduğu düşünülmüştür.Girildiğinde iki basamakla platforma çıkılmakta ancak 1990 rölövesinde bunun tek basamak olduğu görülüp restitüsyonu buna göre yapılmıştır.Şu an mevcut bulunan klozet ve lavabo muhdes olup yine 1990 tarihli rölövede platform üzerinde mermer alaturka hela taşı ve yine mermer yekpare bir lavabo olduğu görülerek restitüsyonu yapılmış lup hatta bu lavabo su haznesinin oda çeşmesi kısmında sağlam durumda bulunduğu görülmüştür.

Tavanı kısmi olarak kapatılmış, bir kısmından da ahşap kirişler gözükmektedir.Kısmen görülen tavan kaplamasının yorumlanarak restitüsyonu yapılmıştır.Kapısı orjinaldir.Bahçeye bakan bir penceresi vardır.Mahal 3.7 m2 dir.ÇATI KATI  :Ç01 Oda ve Ç02 Oda ve dan oluşmaktadır.Taşıyıcısı ahşap karkas sistemdir.

Ç01 Oda: Ahşap merdivenle çıkıldığında bu odaya ulaşılmaktadır.Merdiven korkuluğu orijinal olup eksik kısımları tamamlanmıştır.Bahçeye bakan bir penceresi vardır,kısmi kapatılan pencere orijinal haline getirilmiştir.

Çatı arasına girişi sağlayan iki adet kapısı vardır.Bu odadan yine Ç02 ye geçiş mevcuttur.

Döşeme kaplaması ahşaptır. Tavan kaplaması ahşaptır. Mahal 13.5 m2 dir.

Ç02 Oda: Ç01 den geçerek ulaşılan oda nın döşemesi ve tavanı ahşaptır.

......... Caddesine bakan biri kapatılmış iki adet penceresi vardır.Bunlar orijinal haline getirilmiştir. Mahal 13.5 m2 dir.


2.1.3. Cepheler :

   Cepheler genel cephe kurgusu olarak özgünlüğünü korumuştur.Dönemin özelliklerini gerek pencere oranlarıyla, gerekse plan kurgu şemasıyla yansıtmaktadır.(1800 başları)Cephe süslemeleri olarak oldukça mütevazi bir yapıdır.
   
   Ahşap binanın kagir zemin kat duvarlarındaki sıvalar kısmi olarak dökülmüş ve üzerinde kırmızı boya izleri görülmektedir.Kapı ve pencere boşlukları değişmemiş ancak depo penceresi kapatılmıştır.1990 tarihli fotoğraf ve rölövesine göre özgün haline getirilmiştir.

   ……….. Caddesi nden ana giriş kapısı muhdes, demirdendir,yine 1990 tarihli rölöve ve fotoğraflarından yararlanılarak orijinal ahşap kapısının restitüsyonu yapılmıştır. Bahçe kısmından giriş ve hazire kısmına geçiş kapısı muhdes, demirdendir; yine bu kapıların 1990 tarihli fotoğraf ve rölövelerinden faydalanılarak bahçeye giriş kapısı restitüsyonu yapılmış, hazire ye geçiş kapısının bu tarihte de kapatılmış olduğu görülerek bu kapının da evden bahçeye çıkış kapısına bakılarak restitüsyonu ahşap olarak yapılmıştır.

 Bahçe kısmından ………… Caddesi tarafında yapı cephesi boyunca çıkması vardır.Ahşap cephe kaplaması dış etkenler, böceklenme vs. nedeniyle oldukça yıpranmış, cepheden ayrılmalara karşı destek çıtalar çakılmıştır.Bu muhdes parçalar ayıklanıp, eksik olan silme, pencere pervazları tamamlanmıştır.
2.1.4. Çatı Konstrüksiyonu :


   Çatı konstüksiyonu özgündür.Çatı konstrüksiyonu ahşap döşeme kirişlemesi üzerine oturtma çatı olarak çözülmüştür.4*8 mertekleri vardır. Kaplama tahtası üzerinde özgün alaturka kiremit örtüsü mevcuttur. Ortalama %33 eğimi vardır.

Çatı alın tahtasındaki kayıplar tamamlanmıştır, eksilen özgün alaturka kiremitler tamamlanmıştır.

 

2.2. …… PAFTA …… ADA …. PARSEL SU HAZNESİ VE ODA ÇEŞMESİ  KISMI

 

2.2.1. Yapım Tekniği :

İstanbul İli, …….. İlçesi, ………. Mahallesi, …….. caddesi, …. pafta, …. ada,….parsel sayılı yerde su haznesi ve oda çeşmesi kısmı bulunmaktadır.

   Kagir olarak inşa edilen bu yapının duvar kalınlığı ortalama 80 cm civarındadır.Yaklaşık 1m de bir taş duvarda iki sıra tuğla hatıl olduğu söylenebilir.Bazı pencere üstleri ve kapı üstlerinde yük hafifletici tuğla kemerler bulunmaktadır.Mevcut kapı ve pencerelerin doğal taş söveleri vardır.

   Çatı üst örtüsünün başladığı kottan itibaren tuğla örgü başlamaktadır.Bu tuğla örgünün bir kısmı üst kotta üstü kemerli bir su kanalına dönüşmektedir.Yine bu tuğla örgü üzerinde bir kuş evinin yapıldığı görülmektedir.

   Yapının üst örtüsü tonoz dur.Dış etkenlere karşı oda çeşmesi üzerinde alaturka kiremit görülmesine karşın su haznesi kısmında horasan harçla yapıştırılmış tuğla plaklar görülmektedir.2.2.2. Kat Planı :

   Yapı tek kattan oluşmaktadır.Dikdörtgen planlı olup iki kısımdan ibarettir. Su haznesi ve oda çeşmesi’nden oluşan bu iki kısım birer hacimden oluşmakta olup, büyük hacim su haznesi, küçük kısım ise oda çeşmesidir.Genel olarak bütünlüğünü korumaktadır.
   Su haznesinin uzantısı olan duvar parçasının mevcut izlerinden şu anki yerinde bitmediği devam ettiği görülmekte olup 1990 tarihli krokide de devam ettiği vurgulanmıştır.Yine J.P. haritasında ve 1990 tarihli rölöve ve fotoğraflarda bahçe tarafında 28 parselle sınır olan kısımda bir taş duvar olduğu görülmüş ve restitüsyonda kullanılmıştır. B duvarın muhtemelen okul bahçesini genişletmek amacıyla yıkıldığı düşünülebilir.Ayrca bu bahçede 1990 fotoğraflarında şu an olmayan bir kuyusu vardır, restitüsyon projesinde yeri gösterilmiştir.


   Su Haznesi Kısmı:

   Su haznesi kısmının iç yüzeyi su geçirimsiz bir sıva ile sıvanmıştır ve köşeleri yuvarlatılmıştır.Ulaşımm 64 cm genişliğindeki pencereden olmaktadır.üst kısmı tonoz ile örtülüdür.Orjinal haliyle bütünlüğünü koruduğundan sadece dış kagir duvarındaki eksilmeler tamamlanmıştır.Oda Çeşmesi Kısmı:

   Oda çeşmesine ulaşım bahçe tarafından bir kapı ve bu kapının karşısında hazire kısmına açılan diğer kapıdan olmaktadır. Hazire ye bakan kapı şu an kapatılmış vaziyettedir.Bu kapı nın açılarak ve diğer mevcut kapıya bakılarak aynı karakterde restitüsyonu yapılmıştır.Bu kapının
1990 yılında da kapalı olduğu çizilen krokiden anlaşılmaktadır.

   Hazire ye bakan duvarda raflı niş mevcut olup şu an rafları mevcut olmayıp tamamlanmıştır.

   Giriş kapısının bulunduğu duvarda ise bir de doğal taş taş söveli demir parmaklık ve demir kapaklar bulunmaktadır. Odaya girildiğinde sağ duvarda bulunan pencere de kapalıdır.Sonradan moloz doldurulduğu görülen pencere boşluğu açılıp mevcut pencereden faydalanılarak restitüsyonu yapılmıştır.Süsleme özelliği bilinmemektedir.

   Odaya girildiğinde sol duvarda hazneye yaslı yarım daire planlı ve kemerli bir niş içerisinde yalak taşı bulunmaktadır ve muhtemel ayna taşı yerinde olmayıp o kısımda sıva olmayışı orda ayna taşının olduğuna işaret etmektedir.Buraya sökülen sıva formuna uygun yapıldığı dönem özelliği olan istiridye motifli bir ayna taşı konularak restitüsyonu yapılmıştır.Ayrıca bu nişin içerisinde üst kısmında üzeri boyanmış bir süsleme kısmen de olsa görülmektedir.Bu süslemenin dikkatli bakıldığında nişin bitim kısımlarınını bir kısmında barok perde izleri ve orta kısmında simetrik yılankavi form vardır.Bu formların eksik kısımları mevcutlarına göre tamamlanmış ancak yine de üzerine sürülen boya tabakası temizlenerek orijinal süslemeye ulaşılacaktır.

   Kemerli yalak taşının bulunduğu nişin sağ ve solunda dar uzun iki adet simetrik niş ve rafları bulunmaktadır.

   Giriş kapısının bulunduğu duvarda kısmi olarak bir korniş şeklinde çiçek motifleri görülmektedir.Ayrıca tonoz köşe çizgilerinin bir kısmında bu motif görülmekte bundan yola çıkarak süslemenin büyük bir kısmının sıva altında kaldığı düşünülmüş ve tamamlanmıştır.

   Yer kaplaması olarak şu an şap mevcut olup  ancak orijinal döşemesinin mermer olduğu düşünülerek restitüsyonu yapılmıştır.

   Sadece bir duvar köşesinde duvara yapışık  bozulmuş iki adet seramik vardır. Bu seramiklerin el yapımı olduğu görülmüş eksik kalan sökülmüş kısımlar tamamlanmıştır.

   Ayrıca eskiden su haznesinin dış cephesinde bulunduğu bilinen (söküldüğü yer bellidir) mermer bir selsebil bir kısmı kırık bır sekilde  oda çeşmesinde duvara yaslanmış ve yalağı da yerde bulunmuştur.Selsebil yekpare mermerden oyularak yapılmış,beş göz ve yalağından sular dökülmekte imiş.Bu sebil yerine konularak restitüsyonu yapılmıştır.

 

2.2.3. Cepheler :

   Cepheler kapatılmış pencereler hariç cephe kurgusu olarak özgünlüğünü korumuştur ancak fiziksel olarak tahribata uğramıştır.

   Yapının bahçe girişi cephesinde daha sonradan yapılan muhdes bir ocak mevcuttur.Bu ocak kaldırılmıştır.Ayrıca oda çeşmesinin içinde olduğunu bahsettiğimiz selsebilin söküldüğü yer bellidir.Buraya selsebil yerleştirilmiştir.

   Yapının cephesine dayanan hazireyle okul bahçesini ayıran bir muhdes duvar vardır.Bu duvar kaldırılmıştır.1990 tarihinde de bu muhdes duvar yoktur.Ancak J.P. haritalarında parsel sınırı bu muhdes duvarın yerinde olan bir duvarla oluşturulduğu görülmektedir.Su haznesinin uzantısı olan duvar parçasının mevcut izlerinden şu anki yerinde bitmediği devam ettiği görülmekte olup 1990 tarihli krokide de devam ettiği vurgulanmıştır.2.2.4. Çatı Konstrüksiyonu :

   Yapının üst örtüsü tonoz dur.Dış etkenlere karşı oda çeşmesi üzerinde alaturka kiremit görülmesine karşın su haznesi kısmında horasan harçla yapıştırılmış tuğla plaklar görülmektedir.Kiremitlerde eksikler görülmektedir.Eksik kiremitler tamamlanmıştır.

   Çatı üst örtüsünün başladığı kottan itibaren tuğla örgü başlamaktadır.Bu tuğla örgünün bir kısmı üst kotta üstü kemerli bir su kanalına dönüşmektedir.

   Su kanalının bir ucunda doğal taş taşma kabı bulunmakta ve tabanında iki adet yuvarlak 5cm çapı civarı delik bulunmakta ve gelen su haznenin içine akmaktadır. Ayrıca haznenin üstünde 3 adet 24cm çapında delik vardır.

 

2.3. ….. PAFTA …. ADA ….. PARSEL ÇEŞME

 

2.3.1. Yapım Tekniği ve Geçmiş Dönem Mevcut Durum :

İstanbul İli, …….. İlçesi, ………. Mahallesi, …….. caddesi, …. pafta, …. ada,….parsel sayılı yerde çeşme bulunmaktadır.

   Çeşme hazire ön duvarı (yığma taş) üzerinde ve mermerdendir.Çeşmenin kitabesi yoktur.Yığma taş üzerinin 1985 tarihli 1990 tarihli fotoğraf ve rölövede alaturka kiremitle örtülü olduğu görülmektedir.Bu bilgiler doğrultusunda restitüsyonu yapılmıştır.
   
   Nitekim bu tarihteki fotoğrafta süslemeli ön yalak taşı görülmesine karşın 2008 yılında üst üste yapılan kaldırım taşları nedeniyle büyük bir kısmı yeraltında kalmıştır.Restitüsyon projesinde orijinal kotuna inilmiştir.

   Yalağın üzerinde mermer söveli ve kirişli bir çerçeve içinde pirinç hacet penceresi mevcuttur.Bu pencere arkadaki hazirenin dua penceresidir.Hacet penceresi 1930 tarihinde taş duvarla örülmüş ve 1999 yılında bu duvar yıkılarak mütevelli evinde korunmakta olan pirinç şebekesi yerine yerleştirilmiştir.

   Çeşmenin kabartma motifleri süslü, ensiz ayna taşı ve geniş yalağı mermerdendir.Ayna taşının iki yanına birer kuzu çeşmeciği yapılmıştır.Ancak küçük yalakları kırılmıştır. Süslemelerde, ve çeşmenin tamamında deformasyon ve bozulmalar  mevcuttur.  Eksilen kısımlar tamamlanmıştır.
KAYNAKLAR:


*Mülhak ve Yeni Vakıflar Dairesi Başkanlığının 16/08/2006 tarihli ve 9484 sayılı yazı ile günümüz Türkçesine çevrilmiş vakfiye ve zeyiller.

*Yüzyıllar Boyunca Üsküdar-Cilt III. N. Haksan /Üsküdar Beld. Yay.

*Üsküdar Mahalleleri Osmanlı Dönemi Su Uygarlığı Eserleri(H.Besim Çeçener)

 *J. Pervititch Haritası 1932    

*Anıtlar Kurulu Kendi Dosya Arşivi ( 1990 yılı fotoğraf ve 1990 yılı onaylı rölövesi)

*Türk Mimarisinde Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde Su Yapıları(Prof. Dr. Yılmaz Önge) T.T.K. Yayınları
Bu Foruma yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz için öncelikle Kayıt olmalısınız. Üye olmayanlar Forumumuzda. Konu açamaz, Eklenti indiremez. Forumumuzu tam anlamıyla kullanmak için Üye olabilirsiniz..

kiraze
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 23
 • Cinsiyet: Bayan
Ynt: Rölöve ve Restitüsyon Raporu
« Yanıtla #2 : 08 Eylül 2009, 23:50:01 »
ellerinize sağlık gerçekten çok başarılı ve bilgi verici bir kaynak. özellikle bu işe yeni başlayanlar için çok çok iyi bir sunum ve örnek ...

mdy

 • YMDY
 • Restorasyon Forum
 • **
 • İleti: 80
 • Cinsiyet: Bayan
Ynt: Rölöve ve Restitüsyon Raporu
« Yanıtla #3 : 15 Aralık 2009, 20:21:40 »
TEŞEKKÜRLER EMEK VERİP YÜKLEDİĞİNİZ İÇİN
MiMaR

tubaaa
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2
 • Cinsiyet: Bayan
Ynt: Rölöve ve Restitüsyon Raporu
« Yanıtla #4 : 26 Mart 2010, 11:37:08 »
Paylaşım için teşekkürler...

mrvmlk

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
 • Cinsiyet: Bayan
Ynt: Rölöve ve Restitüsyon Raporu
« Yanıtla #5 : 27 Ekim 2010, 15:40:11 »
 alkışla

gulekenn
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 3
 • Cinsiyet: Bayan
Ynt: Rölöve ve Restitüsyon Raporu
« Yanıtla #6 : 13 Ocak 2011, 18:40:27 »
paylaşım için teşekkürler,fikir vermesi açısından gerçekten çok iyi oldu

şeydem
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
 • Cinsiyet: Bayan
Ynt: Rölöve ve Restitüsyon Raporu
« Yanıtla #7 : 20 Ocak 2011, 03:07:53 »
teşekkürler çok yardımcı oldu .. :)

nesimi

 • Restorasyon Forum
 • ****
 • İleti: 279
 • Cinsiyet: Bay
 • Nesimi KILIÇASLAN
 • Okul: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ynt: Rölöve ve Restitüsyon Raporu
« Yanıtla #8 : 28 Şubat 2012, 09:48:46 »
rölöve raporunu ayrı bir yazı ile yazabilir. Resimleride albüm halinde verebiliriz içeri arkadaşlar.Öylede kabul ediliyor.bu örnek çok abartı bence.
Tarihini ve kültürlerini bilmeyen,korumayan her toplum cehalet ve fukaralığa mahkumdur.

safranbolu-78

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 17
 • Cinsiyet: Bayan
Ynt: Rölöve ve Restitüsyon Raporu
« Yanıtla #9 : 27 Mart 2012, 18:45:38 »
nerden ındırecegımı bulamadım  :(

nudem mimarlık
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 3
 • Cinsiyet: Bayan
Ynt: Rölöve ve Restitüsyon Raporu
« Yanıtla #10 : 21 Ağustos 2012, 16:07:16 »
guzel yapmışsın

ramazankinay
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: Rölöve ve Restitüsyon Raporu
« Yanıtla #11 : 28 Aralık 2012, 15:19:19 »
tebrikler

cgr
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: Rölöve ve Restitüsyon Raporu
« Yanıtla #12 : 16 Nisan 2013, 20:40:04 »
tebrikler çok kaliteli ve öğretici

 

* Bizi Takip Edin

Son Mesajlar

Find Girls in your city for night Gönderen: mrs.troy
[Bugün, 21:43:33]


Top-notch Ğ¡asual Dating - Genuine Ladies Gönderen: manken35
[Bugün, 03:19:58]


Optimal Ğ¡asual Dating - Legitimate Girls Gönderen: zgtasoluk
[Dün, 23:37:52]


Prettys Girls from your town for night Gönderen: Combatant
[Dün, 07:55:48]


Optimal Ğ¡asual Dating - Real-life Girls Gönderen: zgtasoluk
[12 Haziran 2024, 21:29:50]


Pretty Womans from your town for night Gönderen: hdnr54
[12 Haziran 2024, 17:56:28]

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal