Restorasyon Forum

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Restorasyon Forum - Reklam Alanı

Gönderen Konu: 2008 Yılı Yatırım Programı Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Projelerin Alt...  (Okunma sayısı 4971 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

RestorasyonForum

  • Yönetici
  • *****
  • İleti: 741
2008 Yılı Yatırım Programı Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Projelerin Alt Proje Seçimi ve Ödenek Tahsisi Hakkında Usul ve Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç
Madde 1-
Bu usul ve esasların amacı, Bakanlığımız Yatırım Programında tadat edilmeyen toplulaştırılmış proje olarak yer alan projelerin alt projelerinin seçimi ve ödenek tahsisine ilişkin uygulama esaslarını oluşturmaktır.
Kapsam
Madde 2-
Bu usul ve esaslar, 2008 Yılı Yatırım Programında yer alacak tadat edilmeyen toplulaştırılmış projelerin seçimi ve ödenek tahsisinde uyulacak hususları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3-
Bu usul ve esaslar, 18 Ekim 2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2007/12701 Sayılı “2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ının 5’inci maddesi (b) bendi gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 4-
Bu usul ve esaslarda geçen:

Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
Bütçe Kaynağı: Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödenekleri,
Bütçe Dışı Kaynak: Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödenekler dışındaki her türlü kaynağı,
Ek Ödenek: Yılı Yatırım Programıyla kamu idarelerine tefrik edilen ve kuruluş bazında yatırım tavanlarını artıracak mahiyetteki ilave ödenek tahsislerini,
Projeler Arası Ödenek Aktarması: Proje bazında ödenek tavanını değiştirmesine rağmen bakanlık bazında yatırım tavanını değiştirmeyen ödenek revizyonları,

İz Ödenek: Ekonomik konjonktür itibariyle yatırımın durdurulmasına karar verilen ancak yatırım programında muhafazasında yarar görülen projelere tahsis edilen 1.000 YTL. tutarındaki ödenekleri,
Alt Proje: Yatırım Programlarında tadat edilmeyen toplulaştırılmış projeler içerisinde yer alan ve ad, yer, karakteristik, kümülatif harcama, süre(başlama-bitiş yılı), maliyet ve ödeneği gibi proje parametreleri ve niteliği itibariyle bağımsız özelliklere sahip projeleri,
Toplulaştırılmış Proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç kapsımı itibariyle toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi,

Proje Parametreleri: Projenin; ad, yer, karakteristik, kümülatif harcama, süre (başlama-bitiş yılı), maliyet ve ödeneğini,
Karar: 18 Ekim 2007 tarih ve 26674 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2007/12701 Sayılı 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı,
ifade etmektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hususlar
Madde 5-
2008 Yılı Yatırım Programında yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılamaz. Proje ödenekleri yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamaz. Proje ödenekleri arasında 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda belirtilen esaslar dışında aktarma yapılamaz.
Alt Proje Seçimi
Madde 6-
Alt proje seçiminde göz önünde bulundurulması gereken hususlar;
- Kamu kaynaklarının daha etkin, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasına olanak veren yatırımlar,

- Kalkınmada öncelikli yörelerde devam eden ve yeni yapılacak yatırımlar ile 2008 yılı içerisinde tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek yatırımlar,
- Önemli derecede fiziki gerçekleşmenin sağlandığı yatırımlar,
- Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program çerçevesinde Kültür ve Turizm alanında gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar.
Toplulaştırılmış Alt Projeler
Madde 7-
Kararda yer alan toplulaştırılmış proje ile ilgili limitler çerçevesinde alt proje parametrelerindeki değişiklikler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bilgi vermek kaydıyla bakan onayı ile yapılır. Alt proje deşiklikleri nedeniyle kararın ilgili hükümlerindeki limitleri aşan toplulaştırılmış proje revizyonu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından sonuçlandırılır.
Toplulaştırılmış projelerin Yatırım Programında tadat edilen alt projelerindeki revizyonlar, kararın 6 ve 7’nci maddelerindeki hükümler çerçevesinde sonuçlandırılır. Alt proje değişiklikleri nedeniyle ihtiyaç duyulan toplulaştırılmış proje revizyonu kararın 7’nci maddesindeki limitlere bakılmaksızın, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından sonuçlandırılır.
Maliyet Değişiklikleri
Madde 8-
Kararda belirtilen alt projeleri tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt projelerinde yapılacak maliyet değişiklikleri nedeniyle ihtiyaç duyulan ana proje maliyet değişikliklerinden yüzde 10’a kadar olanlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bilgi vermek kaydıyla bakan onayı ile, bu oranı aşanlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından sonuçlandırılır.
Ödenek Tahsisi
Madde 9-
Yatırım Programında yer alan toplulaştırılmış proje ödeneğinin alt projeler tahsisinde toplulaştırılmış proje için belirlenen ödenek tavanının aşılmaması, toplulaştırılmış proje ödeneğinin seçilen alt projelere tahsisinde devam eden alt projeler ile yeni alt projeler arasında alt proje seçiminde belirlenen öncelikler dikkate alınarak dengeli bir dağılımın gerçekleştirilmesi esastır.
Ödenek Değişikliği
Madde 10-
Geçmiş yıllarda başlatılmış olup, 2008 yılı içinde bitecek projelerden diğer projelere aktarma yapılmaması kaydıyla yıllık projeler de dahil olmak üzere; ödenek ilave edilecek projenin başlangıç ödeneğinin yüzde 20’sine veya 1 milyon YTL. ye kadar ödenek aktarmaları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bilgi vermek kaydıyla bakan onayıyla yapılır. Aynı sektör kapsamında yer alan projelerde ise bu oran yüzde 50 olarak uygulanır. Bunun haricindeki her türlü ödenek aktarması Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca sonuçlandırılır.
Bütçe kaynaklarından Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca proje bazında yapılacak ek ödenek tahsisleri toplamı 3 milyon YTL.yi geçemez. Bu limiti aşan ek ödenek tahsisleri Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanır. Bu limitler toplulaştırılmış projelerde alt proje bazında uygulanır.
Yıl İçinde Programa Proje Alınması ve Programdan Proje Çıkartılması
Madde 11-
2008 Yılı içinde zorunlu haller dışında Yatırım Programına yeni proje alınması teklif edilemez. Zorunlu hallere münhasır olmak kaydıyla toplulaştırılmış projeye yeni alt proje alınması hali durumunda; toplulaştırılmış projeye yeni alt proje alımı, kararda belirlenen usul ve limitler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Yatırım Programından proje çıkarılmasıyla ilgili talepler Yüksek Planlama Kurulu tarafından sonuçlandırılır.
SON HÜKÜMLER
Yürürlük
Madde 12-
Bu usul ve esaslar Bakan tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13-
Bu usul ve esasları Bakan yürütür.

Bu Foruma yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz için öncelikle Kayıt olmalısınız. Üye olmayanlar Forumumuzda. Konu açamaz, Eklenti indiremez. Forumumuzu tam anlamıyla kullanmak için Üye olabilirsiniz..

 

* Bizi Takip Edin

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal