Restorasyon Forum

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Restorasyon Forum - Reklam Alanı

Gönderen Konu: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ  (Okunma sayısı 6336 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

RestorasyonForum

  • Yönetici
  • *****
  • İleti: 741
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ

Tebliğ

Kamu İhale Kurumundan:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ

4734 sayılı Kanun ve bu çerçevede Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilen ihalelerde bazı idarelerce yapılan benzer iş belirlemelerinin Kanunun 5 inci maddesindeki rekabet ilkesine ve anılan Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki benzer iş tanımına aykırı olduğu görülmüştür. İdarelerce işin niteliğine uygun ve rekabeti artıracak şekilde benzer iş belirlemesi yapmasına esas olmak üzere ekte yer alan “Benzer İş Grupları Listesi” oluşturulmuştur. Bu listede sekiz (8) ana başlık ve bu başlıkların altında çeşitli gruplar düzenlenmiş olup bu gruplar da kendi içinde alt gruplara ayrılmıştır. İdareler, ilanda ve idari şartnamede ihale edecekleri yapım işinin ekteki “Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dahil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle benzer iş belirlemesi yapacaklardır.
Söz konusu belirleme yapılırken ihale konusu işin içinde bulunduğu gruba atıf yapılabileceği gibi işin niteliğine göre birden fazla gruba da atıf yapılabilecektir. Örneğin: “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/II Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde belirleme yapılabileceği gibi, “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/VII ve A/XIV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.”şeklinde belirleme de yapılabilecektir. Bununla birlikte, ayrıştırma yapılmak suretiyle herhangi bir grupta sayılan işlerden bazılarının seçilerek benzer iş olarak belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Örneğin: “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/IV Grubundaki 4,5,6 ve 7 nolu işler benzer iş sayılacaktır.” şeklinde bir belirleme yapılamayacaktır.
Listedeki işlerle ilgili, tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri vb. yapım işlerine ilişkin benzer işler, bu listedeki gruplar göz önüne alınarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenebilecektir.
Ayrıca, listede yer alan işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale edilen işler için (Örn: asansör tesisatı, klima tesisatı, kazan dairesi, telefon santrali, vb. yapımı/yenilemesi), benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale edilecek işi de içeren yapım işlerine ait iş deneyim belgesi yanında sadece ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin de sunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir. Örneğin: B/II Grubuna dahil bir yapının sadece asansör tesisatına yönelik bir ihalede, o ihale için benzer iş olarak kabul edilen grup veya gruplara ilişkin iş deneyimine sahip bir istekli teklif verebileceği gibi, asansör imalatı - montajı yaparak buna ilişkin iş deneyimine sahip olan bir istekli de teklif verebilecektir.
İhale konusu işin Benzer İş Grupları Listesinde bulunan hiçbir gruba dahil olmadığı ya da edilemediğinin tespiti halinde ise, bu husus bir tutanağa bağlanacak, benzer iş belirlemesi işin niteliğine göre, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır.
Aldıkları akademik eğitime göre, hangi mühendis ve mimarların ihale konusu işe teklif verebileceklerinin idareler tarafından ilan ve idari şartnamede ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilân edilmiş olan işler, yazılı olarak duyurulduğu veya ilân edildiği tarihte yürürlükte olan hükümlere göre sonuçlandırılır.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.

Ek:


BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİ


(A) ALT YAPI İŞLERİ
I. GRUP : BARAJLAR VE GÖLETLER
1. Dolgu barajlar
2. Beton barajlar
3. Göletler
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
II. GRUP: DİĞER SU YAPILARI
1. I.Grup İşler
2. Büyük su yapıları, regülatörler,tersip bendleri, nehir Islahı işleri, sedde ve dolgu işleri
3. Sulama ve drenaj tesisleri, grup içme suyu inşaatı,
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
III.GRUP: TEMEL-TÜNEL, KAPALI DRENAJ , GALERİ İŞLERİ
1. Kapalı drenaj işleri
2. Su tünelleri, derivasyon ve enerji tünelleri, galeriler
3. Demiryolu ve karayolu tünelleri
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
IV.GRUP: İÇMESUYU , ATIK SU ARITMA İŞLERİ
1. İçme suyu arıtma,damıtma ve/veya tasfiye tesisleri
2. Atık su arıtma tesisleri
3. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler

V.GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ
1. Kanalizasyon ve/veya yağmur suyu şebekeleri
2. Yer altı ve/veya yer üstü sulama suyu tesisleri, su isale hatları
3. Su depoları, su kuleleri, terfi hatları, pompa istasyonları
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
VI. GRUP: ATIK DEPOLAMA VE İŞLEME TESİSLERİ
1.Katı atık işleme ve/veya depolama tesisleri
2. Tehlikeli, tıbbi, özel ve evsel nitelikli atık depolama ve/veya yakma tesisleri
3.Tehlikeli, özel ve evsel nitelikli transfer istasyonları
4.İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
VII. GRUP: YER ÜSTÜ GENİŞ KAZI İŞLERİ
1. Dekapaj
2. Her türlü yer altı ve üstü madencilik faaliyetleri
3. Her türlü geniş derin kazı işleri
4. Kazı içeren taş ocağı işletmeciliği
5. Kazı içeren açık ocak işletmeciliği
6. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
VIII.GRUP: BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM YENİ YOL YAPIMI İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)
1. Otoyol/Devlet /il yolu yapımı işleri
2. Devlet ve/veya il yolu yapımı işleri
3. Köy yolu/Belediye/cadde/sokak yapımı işleri
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
IX.GRUP: SATHİ KAPLAMA VEYA DİĞER YENİ YOL YAPIMI İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)
1. VIII. Grup İşler
2. Otoyol/Devlet /il yolu yapımı işleri
3. Devlet ve/veya il yolu yapımı işleri
4. Belediye/cadde/sokak yapımı işleri
5. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
X.GRUP: BİTÜMLÜ SİCAK KARIŞIM YOL ÜSTYAPISI İŞLERİ
1.VIII. Grup İşler
2. Otoyol/Devlet /il yolu işleri
3. Cadde/sokak üstyapı işleri
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
XI.GRUP: SATHİ KAPLAMA VE DİĞER YOL ÜSTYAPISI İŞLERİ
1.IX. Grup İşler
2. X. Grup İşler
3. Devlet ve/veya il yolu işleri
3. Cadde/sokak üstyapı işleri
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
XII.GRUP : ALT-ÜST GEÇİT-KÖPRÜ İŞLERİ
1. Köprü, viyadük, akadük yapımı işleri
2. Alt-üst geçitler ve/veya kavşak işleri
3. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
XIII.GRUP: KÖY YOLLARI VE SANAT YAPISI İŞLERİ
1.Köy ve/veya orman içi yolları, küçük sanat yapıları, parke ve patika yol yapımı
2.Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları
3.Tahkimat işleri
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
XIV.GRUP: TEMEL VE ALT TEMEL MALZEME TEMİNİ İŞLERİ
1.Ariyet ocağından, yarma ve yan ariyetten malzeme temini/temini ve nakli işleri
2. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
XV. GRUP: KARAYOLU TRAFİK İŞARETLEME İŞLERİ
1. Yatay İşaretleme İşleri
2. Düşey İşaretleme İşleri
3. Otokorkuluk Yapımı İşleri
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
XVI. GRUP: TRAFİK İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİ
1. Otoyollarda Elektronik Ücret Toplama Sistemleri İşi
2. Merkezi Kontrollü Optik Sonlandırma ve Network Ağı Kurularak Veri ve
Görüntü Aktarımı ile Kontrol Sistemi Yapım İşi
3. Büyük Ölçekli Merkezi Kontrollü Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi İşi
4. Büyük Ölçekli Haberleşme Sistemleri ve Veri Toplama ve Kontrol Sistemi İşi
5. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
XVII. GRUP: ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETİ İŞLERİ
1. Arazi Toplulaştırma İşleri
2. Tarla İçi Geliştirme İşleri
3. Haritalama, Rölöve, Tersin ve Tescil İşleri
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
(B) ÜSTYAPI (BİNA) GRUBU İŞLER
I.GRUP İŞLER
1. Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eserler niteliğinde olup yıkılarak orijinaline uygun olarak yeniden yapılan yapılar
2. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
II.GRUP İŞLER
1. Radyo-TV istasyonları, kuleleri ve binaları
2. Özelliği olan askeri yapılar
3. Özelliği olan ihtisas hastaneleri
4. Bakanlık binası, borsa binaları
5. Üniversite kampüsleri
6. Kültür ve kongre merkezleri
7. Müze, sergi, kütüphane kompleksleri
8. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market v.b. bulunan)
9. Olimpik spor tesisleri
10. Bilimsel araştırma binaları
11. Havaalanı terminal binaları, havaalanı kontrol kulesi
12. Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri
13. Özelliği olan sığınaklar
14. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
III. GRUP İŞLER
1. II.Grup işler
2. Özelliği olan büyük okul yapıları (spor salonu,konferans salonu v.b. ek tesisleri olan eğitim yapıları)
3. Liman binaları (Liman, iskele ve diğer ulaşım yolları daha önce yapılmış ise)
4. İl tipi idari binalar
5. Büyük cezaevler
6. Büyük yurtlar (Yüksek öğrenim yurtları)
7. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri
8. Araştırma binaları ve laboratuarlar
9. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
10. Arşiv binalar
11. Banka binaları
12. Hastaneler, doğumevleri, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
13. Yaşlılar huzur evi, kreş ve gündüz bakım evleri
14. Kaplıca ve şifa evleri
15. Müstakil spor köyleri (kapalı-açık yüzme havuzları, spor salonları, hipodromlar, stat ve stadyumlar)
16. Aqua parklar
17. Rekreasyon merkezleri, büyük parklar
18. Otel ve moteller
19. Eğitim ve eğlence amaçlı yapılar (toplantı, eğlence ve düğün amaçlı),
gençlik merkezleri
20. Fuarlar, satış ve sergi binaları (showroomlar)
21. Misafirhaneler
22. İbadethaneler (Dini yapılar)
23. Organize sanayi bölgeleri
24. Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesisler, fabrika ve imalathaneler
25. Villalar, teras evleri ve dağ evleri
26. Çevre düzenlemesi gerektiren toplu konut, siteler veya müstakil konutlar
27. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve özel konutlar,
28. İş hanları, ticari bürolar
29. Büyük mağazalar, alışveriş merkezleri
30. Otobüs terminalleri, otogarlar, istasyon binaları
31. Katlı garajlar (yer altı-yer üstü)
32. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
IV.GRUP İŞLER
1 .III.Grup işler
2. Çiftlik binaları ve depoları
3. Okul ve mahalle ölçeğinde spor tesisleri (temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları vb.)
4. Temel eğitim okulları
5. İlçe tipi idari binalar
6. Yurtlar
7. Cezaevleri
8. Basımevleri, matbaalar
9. Konutlar
10. Tatil köyleri, kampingler v.b.
11. Gece kulübü, lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
12. Küçük sanayi siteleri (Atölye, ticarethane, depo vb.)
13. Entegre tarım ve endüstri yapıları
14. Depolar, soğuk hava depoları, mezbahalar
15. Manej sahaları
16. Hal binaları
17. Sağlık tesisleri (sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri)
18. Sağlık merkezleri, poliklinikler ve benzeri sağlık yapıları v.b.
19. Jeoloji, botanik ve tema parkları
20. Çevre düzenlemesi ve peyzaj işleri
21. İtfaiye istasyonları
22. Benzin istasyonları
23. Prefabrik yapı montaj ve kurma işleri
24. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
V.GRUP İŞLER
1.IV.Grup işler
2. Kuleler, ayaklı su depoları
3. Seralar
4. Kayıkhane
5. Basit atölyeler
6. Pnömatik ve şişirme yapılar
7. Hangar yapıları
8. Tek katlı dükkan ve ofisler
9. Mescit
10. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları
11. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı prefabrike binalar, tesisat ağırlıklı ağıllar, tahıl ve Patates vb. depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri v.b.)
12. Kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları
13. Basit kümes ve tarım yapıları
14. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar
15. Yardımcı yapılar (müştemilat)
16. Gölgelikler-çardaklar
17. Açık pazar yerleri
18. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları
19. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
(C) ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ
I.GRUP: HİDROELEKTRİK SANTRALLER
1. Hidroelektrik Santraller
2. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
II.GRUP: TERMİK SANTRALLER
1. Termik Santraller
2. İdarece Belirlenecek Benzer Nitelikteki İşler
III.GRUP: JEOTERMAL SANTRALLER
1. Jeotermal Santraller
2. İdarece Belirlenecek Benzer Nitelikteki İşler
IV.GRUP: DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALLERİ
1. Doğalgaz Çevrim Santralleri
2. İdarece Belirlenecek Benzer Nitelikteki İşler
V.GRUP: RÜZGAR SANTRALLERİ
1. Rüzgar Santralleri
2. İdarece Belirlenecek Benzer Nitelikteki İşler
VI.GRUP: NÜKLEER SANTRALLER
1. Nükleer Santraller
2. İdarece Belirlenecek Benzer Nitelikteki İşler
VII.GRUP: BİOENERJİ TESİSLERİ
1. Bioenerji Tesisleri
2. İdarece Belirlenecek Benzer Nitelikteki İşler
(D) ELEKTRİK İŞLERİ
I.GRUP : ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM HAVAİ HATLARI
1. Enerji İletim Havai Hatları
2. Enerji Dağıtım Havai Hatları
3. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
II.GRUP: YERALTI KABLOLAMA İŞLERİ
1. AG Kablolama
2. OG Kablolama
3. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
III.GRUP: ŞEBEKE VE TESİS İŞLERİ
1. Şalt Tesisleri
2. Trafo Merkezleri ve OG Kompanzasyon Tesisleri
3. OG Dağıtım Şebeke İşleri
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
IV.GRUP: ELEKTROMEKANİK İŞLER, RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİFİKASYON İŞLERİ
1. Elektromekanik İşler
2. Raylı Sistemler Elektrifikasyon İşleri
3. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
V.GRUP: AG SİSTEMİ İŞLERİ
1. Aydınlatma ve Kuvvet Dağıtım Tesisatı
2. Dizel Jeneratör Tesisatı
3. Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisatı
4. Topraklama ve Yıldırımdan Koruma Sistemleri
5. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
VI.GRUP: HAVAALANI PİSTİ ÖZEL AYDINLATMA SİSTEMİ
1. Havaalanı Pisti Özel Aydınlatma Sistemi
2. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
(E) MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
I.GRUP: SIHHI TESİSAT İŞLERİ
1. Sıhhi Tesisat İşleri
2. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
II.GRUP: ISITMA TESİSATI İŞLERİ
1. Isıtma Tesisatı İşleri
2. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
III.GRUP: HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ
1. Havalandırma Tesisatı İşleri
2. İklimleme Tesisatı İşleri
3. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
IV.GRUP: ASANSÖR TESİSATI
1. Asansör Tesisatı İşleri
2. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
(F) TELEKOMÜNİKASYON VE OTOMASYON İŞLERİ
I.GRUP: TELEKOMÜNİKASYON, TV, GSM, KABLOLU YAYIN ŞEBEKELERİ VE
KULELERİ TESİSATI ŞEBEKE VE ANA HAT İŞLERİ
1. Telekomünikasyon, TV, GSM, Kablolu Yayın Şebekeleri ve Kuleleri Tesisatı Şebeke ve Ana Hat İşleri
2. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
II.GRUP: UYDU VE YER İSTASYONLARI, HAVA TRAFİK SEYRÜSEFER (VOR, DME, NDB, ILS, RADAR) SİSTEMLERİ, METEOROLOJİ (AWOS, ATİS, VB.) SİSTEMLERİ
1. Uydu ve Yer İstasyonları
2. Hava Trafik Seyrüsefer (VOR, DME, NDB, ILS, RADAR) Sistemleri
3. Meteoroloji (AWOS, ATİS) Sistemleri
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
III.GRUP: SİNYALİZASYON İŞLERİ
1. Karayolu Sinyalizasyon İşleri
2. Demiryolu Sinyalizasyon İşleri
3. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
IV.GRUP: BİNA VE ALAN OTOMASYON SİSTEMLERİ
1.Kapalı Devre Kamera ve Kartlı Geçiş Entegre Sistemleri
2. Güvenlik Sistemleri (X-Ray, Metal Arama Kapı Dedektörü)
3. Yangın İhbar ve Söndürme Sistemleri
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
V.GRUP: SCADA SİSTEMLERİ (İZLEME, KONTROL VE VERİ TOPLAMA)
1. Scada Sistemi
2. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
(G) DEMİRYOLU, RAYLI SİSTEMLER, HAVALİMANI, DENİZ YAPILARI İŞLERİ
I.GRUP: DEMİRYOLU, RAYLI SİSTEMLER İŞLERİ
1. Demiryolu inşaatı işleri
2. Metro ve raylı sistemler inş.
3. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
II.GRUP: HAVALİMANI İŞLERİ
1. Pist, apron ve taksirut inşaatları
2. Yüzey ve platform işleri
3. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
III.GRUP: DENİZ YAPILARI
1. Liman, dalgakıran inşaatları
2. Marinalar
3. Deniz dolguları, kıyı tahkimat, mahmuz işleri
4. Mendirekler
5. Yüzer iskele, iskele ve rıhtım inşaatları
6.Tersane ve/veya havuz inşaatları, çekek yeri inşaatı
7. Balıkçı barınakları
8. Denizaltı iskeleleri
9. Denizde kazık işleri
10. Deniz üstü platform inşaatları
11. Deniz altı boru hatları
12. Deniz içi tüp geçitleri
13. Deniz deşarj yapıları
14. Su altı kablo döşeme işleri
15. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
(H) BORU HATTI, YAKIT TESİSLERİ İŞLERİ
I.GRUP: BORU HATTI İŞLERİ
1. Akaryakıt boru hatları, gaz boru hatları, şehir doğalgaz şebekeleri, jeotermal su , kimyasal vb. madde boru hatları, jeotermal su dağıtım şebekeleri
2. Regülatör istasyonları, pompa istasyonları
3. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
II.GRUP: YAKIT TESİSLERİ
1.Gaz ve akaryakıtlara ilişkin silolar, tanklar, soğutma kuleleri
2. Rafineriler, petrokimya ve gaz tesisleri
3. Petrol terminalleri
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
Bu Foruma yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz için öncelikle Kayıt olmalısınız. Üye olmayanlar Forumumuzda. Konu açamaz, Eklenti indiremez. Forumumuzu tam anlamıyla kullanmak için Üye olabilirsiniz..

 

* Bizi Takip Edin

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal