Restorasyon Forum

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Restorasyon Forum - Reklam Alanı

Gönderen Konu: (TEBLİĞ NO: 2009/1)Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu Kapsamindaki...  (Okunma sayısı 5606 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

RestorasyonForum

  • Yönetici
  • *****
  • İleti: 741
(TEBLİĞ NO: 2009/1)Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu Kapsamindaki Kültür Varliklarinin Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağliklaştirma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunlarin Uygulamalari ile

27 Şubat 2009 CUMA


Resmî GazeteSayı : 27154TEBLİĞ

Kültür ve Turizm Bakanlığından:


KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ


KÜLTÜR VARLIKLARININ RÖLÖVE, RESTORASYON, RESTİTÜSYON


PROJELERİ, SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA, ÇEVRE DÜZENLEME


PROJELERİ VE BUNLARIN UYGULAMALARI İLE


DEĞERLENDİRME, MUHAFAZA, NAKİL İŞLERİ VE


KAZI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN MAL VE


HİZMET ALIMLARINDA PARASAL


LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ


HAKKINDA TEBLİĞ


(TEBLİĞ NO: 2009/1)

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Tebliğin amacı; 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik’in "Güncelleme" başlıklı 26 ncı maddesine dayanılarak Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2008 yılının Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 –
(1) Bu Tebliğ, 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik’in 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Güncellenen hususlar
MADDE 3 –
(1) "İhalenin ilanı ve şekli" başlıklı 14 üncü maddenin;
(a) bendinde belirtilen 310.620 YTL (Üçyüzonbin altıyüzyirmi Yeni Türk Lirası), 335.811,00 TL (Üçyüzotuzbeşbin sekizyüzonbir Türk Lirası), 1.242.482 YTL (Birmilyon ikiyüzkırkikibin dörtyüzsekseniki Yeni Türk Lirası), 1.343.247,00 TL (Birmilyon üçyüzkırküçbin ikiyüzkırkyedi Türk Lirası)
(b) bendinin 1 nolu alt bendinde belirtilen 310.620 YTL (Üçyüzonbin altıyüzyirmi Yeni Türk Lirası), 335.811,00 TL (Üçyüzotuzbeşbin sekizyüzonbir Türk Lirası), 621.242 YTL (Altıyüzyirmibirbin ikiyüzkırkiki Yeni Türk Lirası), 671.625,00 TL (Altıyüzyetmişbirbin altıyüzyirmibeş Türk Lirası), 1.242.482 YTL (Birmilyon ikiyüzkırkikibin dörtyüzsekseniki Yeni Türk Lirası), 1.343.247,00 TL (Birmilyon üçyüzkırküçbin ikiyüzkırkyedi Türk Lirası), 2.484.966 YTL (İkimilyon dörtyüzseksendörtbin dokuzyüzaltmışaltı Yeni Türk Lirası), 2.686.497,00 TL (İkimilyon altıyüzseksenaltıbin dörtyüzdoksanyedi Türk Lirası),
(b) bendinin 2 nolu alt bendinde belirtilen 621.242 YTL (Altıyüzyirmibirbin ikiyüzkırkiki Yeni Türk Lirası), 671.625,00 TL (Altıyüzyetmişbirbin altıyüzyirmibeş Türk Lirası), 2.484.966 YTL (İkimilyon dörtyüzseksendörtbin dokuzyüzaltmışaltı Yeni Türk Lirası), 2.686.497,00 TL (İkimilyon altıyüzseksenaltıbin dörtyüzdoksanyedi Türk Lirası)
2- “Pazarlık usulü” başlıklı 25 inci maddenin;
(d) bendinde belirtilen 124.249 YTL (Yüzyirmidörtbin ikiyüzkırkdokuz Yeni Türk Lirası), 134.326,00 TL (Yüzotuzdörtbin üçyüzyirmialtı Türk Lirası)
3- “Doğrudan temin” başlıklı 27 nci maddenin;
(d) bendinde belirtilen 30.763 YTL (Otuzbin yediyüzaltmışüç Yeni Türk Lirası), 33.258,00 TL (Otuzüçbin ikiyüzellisekiz Türk Lirası), 10.253 YTL (Onbin ikiyüzelliüç Yeni Türk Lirası), 11.085,00 TL. (Onbirbin seksenbeş Türk Lirası)
olarak güncellenmiştir.
1 Şubat 2009 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Parasal limitlere ilişkin değerler ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.
Yürürlük
MADDE 4 –
(1)Bu Tebliğ 1/2/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 –
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.EK-1KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ KÜLTÜR VARLIKLARININ


RÖLÖVE, RESTORASYON, RESTİTÜSYON PROJELERİ, SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA, ÇEVRE


DÜZENLEME PROJELERİ VE BUNLARIN UYGULAMALARI İLE DEĞERLENDİRME,


MUHAFAZA, NAKİL İŞLERİ VE KAZI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN MAL VE HİZMET


ALIMLARINA DAİR YÖNETMELİKTE GEÇEN PARASAL LİMİTLERİN


01.02.2009-31.01.2010 DÖNEMİNE AİT GÜNCELLENMİŞ


DEĞERLERİNE İLİŞKİN


TABLO2008 YILI YÖNETMELİKTEKİ DEĞERİ


PARASAL LİMİTLER


01.02.2009-31.01.2010 DÖNEMİ DEĞERİ


PARASAL LİMİTLERMADDE 14 (a)


YTL


TL310.620,00335.811,00
1.242.482,00
1.343.247,00MADDE 14 (b)-1


310.620,00335.811,00
621.242,00
671.625,00
1.242.482,00
1.343.247,00
2.484.966,00
2.686.497,00MADDE 14 (b)-2


621.242,00671.625,00
2.484.966,00
2.686.497,00MADDE 25 (d)


124.249,00134.326,00MADDE 27 (d)


30.763,0033.258,00
10.253,00
11.085,00
Bu Foruma yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz için öncelikle Kayıt olmalısınız. Üye olmayanlar Forumumuzda. Konu açamaz, Eklenti indiremez. Forumumuzu tam anlamıyla kullanmak için Üye olabilirsiniz..

 

* Bizi Takip Edin

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal