Merhaba

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?

Gönderen Konu: Restorasyon-Konservasyon Programı Ders İçerikleri  (Okunma sayısı 12350 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

RestorasyonForum

 • Yönetici
 • *****
 • İleti: 727
1.Yarıyıl
Zorunlu Dersler

COTP107 Matematik Sayılar (Rasyonel, irrasyone!, gerçek-gerçek sayılar) uslu çokluklar, köklü çokluklar ve kesirli üsler, yüzey hesapları, yüzde(%) hesapları, oran ve orantı, cebirsel çarpım, kümeler ve işlemler, fonksiyonlar.
 
COTP117 Kimya-1 Kimyanın temel ilkeleri ve konuşu, fiziksel ve kimyasal değişim, maddelerin sınıflandırılması, hal değişimleri ve ısı hesaplamaları, atomun temel tanecikleri, iyon kavramı, inorganik tuzların adlandırılması, allotropluk, mol sayışı, atom ve molekül kütlesi, mol hacmi konular île ilgili örnek çözümler.
 
CRSK101 Konservasyona Giriş Bozulma ve bozulmaya karşı korunma, nem tanımı, ölçümü ve denetimi. Kültürel varlıklara etkileri, sıcaklık etkisi, ışık ve ışığın bileşimi, etkileri ve denetimi, hava kirliliği ve etkileri, biyolojik etkenler.
 
CRSK103 Restorasyona Giriş Korumacılık, onarım ve restorasyonun temel kavramları. Dünyada restorasyon kavramının gelişmesi. Tarihi restorasyon, çağdaş restorasyon, Venedik Tüzüğü, Türkiye' de restorasyon kavramının gelişmesi, Türkiye' de restorasyonla ilgili kuruluşlar.
 
C RSK 105 Malzeme Bilgisi ve Laboratuarına Giriş Malzeme nedir? Öğrencilerin mesleki yaşamlarında karşılarına çıkacak buluntu ve eserlerde kullanılan malzemeler nelerdir? Geleneksel malzemeler ve çağdaş malzemelerin tanıtımı, malzemenin yapıları, malzemelerin sınıflandırılması, malzeme muayene yöntemleri, kil, alçı ve cam malzemelerin tanıtımı ve bunlarla ilgili uygulamalar.
 
C OTP 115 Teknik Resim -1 Kağıt, yazı ve çizgi normlarım teknik resim kuralları doğrultusunda kazanmak. Temel geometrik çizimleri teknik resim kurallarınca çizilebilmek.  ölçekli çizim kurallarım ve uygulamasını kazanabilmek, İzdüşüm, perspektif, kesit çizimleri yapabilme ve bu çizimler üzerine doğru ölçüler koyabilme becerisin! kazandırmak.
 
YAD 101   Yabancı Dil -1 (İngilizce, Almanca, Fransızca) Günlük ve mesleki hayatındaki ilişkilerinde kutlanacağı dilin temel zaman yapılarım, dil yapışım ve teknik terminoloji ite pratik kullanım dilinin gelişimim sağlamak. Bu amaca yönelik egzersizler ve uygulamalar yapmak.
 
TÜD101   Türk Dili-1  Dil nedir? Millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin ses özellikleri, imla kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulanması, kompozisyon yazmada planlama ve   uygulama, ilmi yazıların hazırlanmasında uyulması gereken kurallar (rapor hazırlama), doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi.
 
AİT 101    Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi -1 Atatürk ilke ve inkılap tarihinin amaçları ve tarihi seyri. İnkılap kavramının açıklanması. Osmanlı Devleti'nin yapışı ve özellikleri, geri kalmasının sebepleri, çöküşü, 1. Dünya savaşı ve yaşanan olaylar, milli mücadele ve Kurtuluş Savaşı, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu, Atatürkçülüklün esasları, Atatürkçü dünya görüşü, devlet anlayışı, laikliğin önemi, diğer sistemler arasındaki yeri. Atatürk ilke ve inkılaplarım n açıklanması.
 
 
2. Yarıyıl
Zorunlu Dersler

COTP108 Kimya-2 Periyodik cetvel, periyodik cetvelin bazı grupları (alkali, toprak alkali metaller), geçiş elementleri. Çözeltiler, çözelti türleri ve özellikleri, çözünürlük ve etki eden faktörler, çözeltilerin derişimi. Yüzde derişim , molar derişim, normal derişim. Asitler, bazlar, özettikleri. Asit ve bazların pH-pOH kavramları, kuvvetli asit - baz çözeltilerinde pH ve pOH hesaplaması. Nötrleşme.
 
CRSK102 Konservasyon-1 Temel   Konservasyon   laboratuarı   bilgisi,   Konservasyon   laboratuar malzemesinin tanımı- Laboratuarda bulunan organik çözücülerin tanımlanması ve emniyet önlemleri. Farklı pH derecelerinde çözelti hazırlamak, mekaniksel temizleme, metallerde oksit ve tuz tabakalarının farklı kimyasal maddelerle temizlenmesi.
 
C RSK 104 Restorasyon -1 Restorasyon  çalışması  yapılacak  yapıtın  korunacak  değerleri  ve değerlendirme ölçütleri, taşınabilir ve taşınmaz kültür varlıkları, restorasyonu yapılabilecek organik ve inorganik maddeler. Restorasyonda kullanılan hammaddeler ve malzemeler ve kullanış biçimleri, bunlarla ilgili uygulamalar.
 
C RSK 106 Malzeme Bilgisi Laboratuar-1 Malzeme konusuyla ilgili karşımıza çıkan terimlerin açıklanması- Terimlerle ilgili laboratuar şartlarında örnekler üzerinde deneylerin uygulanması. Maden çağından itibaren günümüze kadar ki metallerin tanıtımı, bunların elde ediliş ve işlenme yöntemleri, bunlarla yapılan alaşımlar, (bronz, pirinç, yumuşak ve sert lehim), İslam maden sanatında en çok kullanılan metaller ve işleme yöntemleri (kenet, kaynak ve lehim, dövme, alçak ve yüksek rölyef, kakma, döküm tekniklerinin tanıtımı, demir cinsi demir cinsi olmayan metaller, demir çeşitleri ve alaşımları, demirin şekillendirme yöntemleri)
 
C RSK 112 Teknik Resim - 2 Restorasyonu yapılacak farklı formlara sahip taşınabilir kültür varlıklarının üzerinden ölçü alınarak, uygun ölçekte üç görünüşlerinin ve kesitlerinin çizilebilmesi-Çizimlerin ölçülendirilmesi.
 
YAD 102   Yabancı Dil - 2 (İngilizce, Almanca, Fransızca) Günlük ve mesleki hayatındaki ilişkilerinde kullanacağı ditin temel zaman yapılarım, dil yapışım ve teknik terminoloji ile pratik kullanım dilinin gelişimim sağlamak. Bu amaca yönelik egzersizler ve uygulamalar yapmak.
 
TUD102   Türk Dili-2 Di) nedir? Millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin ses özellikleri, imla kuralları ve uygulanması, noktalama İşaretleri ve uygulanması, kompozisyon yazmada planlama ve uygulama, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyutması gereken kurallar (rapor hazırlama), doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi.
 
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - 2 Atatürk ilke ve İnkılap tarihinin amaçları ve tarihi seyri, inkılap kavramının açıklanması. Osmanlı Devleti'nin yapışı ve özellikleri, geri kalmasının sebepten, çöküşü, 1. Dünya savaşı ve yaşanan olaylar, milli mücadele ve Kurtuluş Savaşı, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu, Atatürkçülüklün esasları, Atatürkçü dünya görüşü, devlet anlayışı, laikliğin önemi, diğer sistemler arasındaki yeri. Atatürk ilke ve inkılaplarının açıklanması.
 
 
3. Yarıyıl
Zorunlu Dersler

Malzeme Bilgisi Laboratuarı-3: Geçmişte kullanılmış olan yapı malzemelereinin ve bağlayıcı malzemelerein tanıtımı. Çağdaş yapı malzemelerinin ve bağlayıcıların tanıtımı. Çimento ve betonun tanıtımı, çimento çeşitleri, harçlar ve agregalar, sıva harçları ve kireç. Kağıt malzeme, kemik ve fildişi, deri malzemelerin tanıtımı. Bunlarla yapılan eserler. Geçmişte ve günümüzde kullanılan doğal ve yapay tekstil malzemelreinin tanıtımı ve özellikleri. Tabii kök boyalar ve suni boyalar, boyama işlemleri hakkında kısa bilgiler.
 
Restorasyon-2: Toprak ve su altı buluntularına kazı alanında yapılacak ilk müdehaleler, pişmiş toprak eserlerin yapıştırılması, tümlenmesi, cam eserlerin restorasyon ve tümleme işlemleri, ahşap eserler ve kağıt eserlerin restorasyon işlemleri.

Konservasyon-2: Toprak ve su altından çıkan metallerin konservasyonu, pişmiş toprak eserlerde mekanik, kimyasal temizleme ile elektrokimyasal temizleme. 

İşletme: İşletmenin pazar taleplerini karşılarken dikkate alınması gerekenler. Pazarın üründen bekledikleri. Pazar, bilim, işletme, ürün ilişkileri, ürünün eleştirisi, tasarım yönetimi ve Ar-Ge. Tekniker görevleri ve sorumlulukları.

Bitirme Projesi (Seminer)-1: Bireysel veya küçük gruplar halinde konservasyon veya restorasyon projeleri hazırlama, uygulama, rapor ve belgeleme teknikleri.

Bezeme Teknikleri-1: Bezeme nedir? Gelişim basamaklarını kronolojik olarak tanıtımı. Malzeme ve bezeme özelliklerinin incelenmesi. Bezemeye kültürel etkiler. Değişik malzemelerle bezeme uygulamalarından örnek çalışmalar.

Teknik Resim: Mesleki çizimlerde gerekli olacak temel teknik resim çizim kurallarını, çizgi çeşitlerini, ölçekli çizimi, izdüşüm düzlemleri ve izdüşümü, perspektif ve perspektif çeşitlerini, ölçülendirmeyi uygulamalı olarak kazandırmak.

Seçmeli Dersler:
Mesleki Hukuk: Hukuk nedir? Mesleki hukukun içeriği ve kapsamı nelerdir? Mesleki faaliyetlerde özel ve tüzel kişiler kimlerdir ve bunlarla ilişkide bulunurkenuyulması gereken hukuksal kurallar nelerdir. Tarihi eser ve sanat eserleri için yürütülecek uluslararası prosedürler ve kanunlar.
Mimarlık Tarihi: Tarih öncesi dönemlerde mimari izleri, büyük kültürlerin mimari düzenlemeleri, mimari sınıflaması, mimari plan tipleri. Mimari malzeme ve teknoloji. Gelişmiş uygarlıklarda teknoloji, malzeme, mimari ilişkisi.
Sanat Tarihi-1: Seramik hakkında genel bilgi. Tarih boyunca seramik (paleolitik, mezolitik, neolitik, bronz çağı, demir çağı). Mezopotamya seramikleri, Mısır Asur, Hitit, lidya, Frigya, Girit, Minos, Miken, Yunan seramikleri. Roma-Bizans seramik sanatı. 
 
4. Yarıyıl
Zorunlu Dersler

Malzeme Bilgisi Laboratuarı-4: Kompozit malzemelerin tanıtımı ve özellikleri. Plastik malzemelerin tanıtımı ve özellikleri. Boyaların tanıtımı, boya tipleri ve boya sistemleri, boya seyrelticileri ve çözücüler, boyama uygulamaları. Bağlayıcı ve yapıştırıcı malzemeler. Doğal ve yapay yapıştırıcılar, diğer yapıştırıcılar, yapıştırma, yüzeylerin hazırlanması ve yapıştırma işlemi. Bağlama elemanları ve yöntemleri hakkında bilgiler. Geçmeler, kama ve pimler. Yağlar, yağlama va önemi. Yağ çeşitleri kullanım alanları.
Restorasyon-3: Mozaik, fresk, kalem işi, restore edilmiş eserlerin desenlerinin tümlenmesi, arkeolojik bulguların tasnifi. Demirbaş numarası verilmesi ve yapılarda muhafaza yöntemleri.
Konservasyon-3: Mozaik, fresk, kalem işi, restore edilmiş eserlerin desenlerinin tümlenmesi, arkeolojik bulguların tasnifi. Demirbaş numarası verilmesi ve yapılarda muhafaza yöntemleri. 
Bitirme Projesi (Seminer)-2: Bireysel veya küçük gruplar halinde konservasyon veya restorasyon projeleri hazırlama, uygulama, rapor ve belgeleme teknikleri.
Bezeme Teknikleri-2: Önceki dönem konuları ile kağıt üzerine desen alıştırmaları, sıva üzerine, tekstil malzemesi üzerine, metel malzeme üzerine bezeme uygulamaları, karışık tekniklerin kullanımı, mozaik tekniğinin uygulanması.
Mesleki Resim: Taşınabilir ve taşınamayan eserler ve buluntular üzerinde çizim uygulamaları, proje konusu ile ilgili çizimler.
Seçmeli Dersler:
Röleve: Röleve nedir? Röleve tanıtım ve prensipleri. Röleve uygulamalarında kullanılacak araç ve gereçler. Yakın çevredeki taşınamaz kültür varlıklarının konservasyon ve restorasyon çalışmalarında röleve uygulamaları.
Anadolu İkonografisi: Anadolu'da kronolojik olarak yaşatılan dinler çerçevesinde egelişen simge ve sembollerle ritüellelrin tanıtımı ve bunların çeşitli sanat dallarındaki yansıması, Anadolu halkının yaşam tarzındaki etkileri.
Sanat Tarihi: Seramik hakkında genel bilgi. Tarih boyunca seramik(ppaleolitik, mezolitik, neolitik, bronz çağı, demir çağı). Mezopotamya seramikleri, Mısır Asur, Hitit, lidya, Frigya, Girit, Minos, Miken, Yunan seramikleri. Roma-Bizans seramik sanatı. 
Bu Foruma yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz için öncelikle Kayıt olmalısınız. Üye olmayanlar Forumumuzda. Konu açamaz, Eklenti indiremez. Forumumuzu tam anlamıyla kullanmak için Üye olabilirsiniz..

timur tan
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 4
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: Restorasyon-Konservasyon Programı Ders İçerikleri
« Yanıtla #1 : 01 Aralık 2009, 15:30:24 »
lütfen sınavsorularını verebilirmisiniz.

efnan
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 6
 • Cinsiyet: Bayan
Ynt: Restorasyon-Konservasyon Programı Ders İçerikleri
« Yanıtla #2 : 11 Ekim 2010, 19:06:35 »
bu üniversitenin egitimi nasıl :))

edaaa
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 20
 • Cinsiyet: Bayan
Ynt: Restorasyon-Konservasyon Programı Ders İçerikleri
« Yanıtla #3 : 05 Aralık 2010, 15:20:28 »
çok iyi egitimi olduğu sölenemez ama kötüde değil. En güzeli Mimar Sinan hiç kuşkusuz. :)