Restorasyon Forum

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Restorasyon Forum - Reklam Alanı

Gönderen Konu: Müzeler ve Müzelere Bağlı Mekanların Video, Film ve Fotoğraflarının Çekilmesine  (Okunma sayısı 6983 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

RestorasyonForum

  • Yönetici
  • *****
  • İleti: 739
Müzeler ve Müzelere Bağlı Mekanların Video, Film ve Fotoğraflarının Çekilmesine İlişkin Yönerge

(Bakanlık Makamının 04/02/1993 tarih ve 441 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir)

AMAÇ
Madde 1-
Bu Yönergenin amacı, Bakanlığımız Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müze ve bağlı mekanlarında tanıtım ve eğitim amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler tarafından video, film ve fotoğraflarının çekilmesi esaslarını belirlemektir.
KAPSAM
Madde 2-
Bu Yönerge, müze ve müzelere bağlı mekanlarda video, film ve fotoğraflarının çekilmesi ile ilgili izin alınmasına, izin için başvuru şekline, çalışmada uygulanacak esaslara ve çalışmalar için alınacak ücretlere dair esasları kapsar.
KISALTMALAR
Madde 3-
Bu Yönergede geçen;
Bakanlık ;Kültür Bakanlığını,
Müze ve Mekanlar ; Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müze ve mekanlarını,
Genel Müdürlük ; Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünü ifade eder.
BAŞVURU
MADDE 4-
Müzeler ile müzelere bağlı mekanlarda bilimsel çalışma dışında video, film, slayt ve fotoğraf çekimi isteyen Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler;
a)Yapacakları faaliyetin yeri ve zamanı,
b)Filmin senaryosunu,
c)Çekim ekibinin tüm üyelerinin fotoğraflı, adres, kimlik bilgilerini içeren kendi el yazıları ile yazılmış başvuru formlarını,
d)Adına çekim yapılacak kişi veya kuruluşun izin onayını,
e)Çekim sırasında doğabilecek her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu belirten yazılı belgeyi,
çekimin yapılacağı tarihten en az 15 gün önce Bakanlığa verirler. Süre uzatımı yapılmaz.
DEĞERLENDİRME
Madde 5-
Yapılacak faaliyetle iligili değerlendirmede;
a)Faaliyetin kültürel amaçlı olup olmadığı,
b)İdeolojik amaç taşıyıp taşımadığı,
c)Bölge turizmine katkısı olup olmadığı,
d)Film ve fotoğraf çekilmek istenen alanı yada kültürel varlığın çekime uygun olup olmadığı,
e)Film ve fotoğraf çekilmek istenen yerdeki ziyaretin engellenmemesi, teşhir düzeninin bozulmaması,
f)Her türlü güvenlik önleminin sağlanması,
g)Çekimi istenen yerdeki sabit eserlerin yerinden oynatılmaması, kültürel varlıklara zarar verilmemesi, sağlığının korunması,
h)Bilhassa film çekimlerinde, yüksek güçlü flaş takımının kullanılıp kullanılmayacağı,
ı)Çekim ekiplerinin özel bir giysi veya işaretle belirlenmesi ve müze müdürlüğünce verilecek yaka kartlarını görünür bir yerde taşımaları
gibi hususlar gözönüne alınır.
İZİN
Madde 6-İzin talebi uygun görülenlere çalışma yerini, süresini ve konusunu açıkça belirten bir belge-yazı verilir.
Madde 7-Çalışma sırasında taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına zarar verici her türlü hareketten kaçınmak ve müze idaresinin belirleyeceği her türlü kaidelere uymak zorunludur.
Madde 8-çalışmalar sırasında meydana gelen her türlü zarar ve ziyan müracaatçı tarafından tazmin edilir.
Madde 9-Çekilen film ve fotoğraflardan birer kopya Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne verilir.
ÜCRET
Madde 10
-Bu Yönergenin 2. maddesinde bahsi geçen işlemler karşılığında;
a)Video ve film çekimleri için saat başına 3.000.000.TL sı,
b)Çekimler sırasında müzeye ait elektrikten yararlanılması durumuna, saat başına 750.000 TL sı,
c)Renkli fotoğraf çekimi için çekim başına 300.000 TL sı,
d)Siyah-beyaz fotoğraf çekimi için çekim başına 150.000 TL sı,
e)Slayt çekimi için çekim başına 300.000 TL sı
ücret alınır.
Türk uyruklulardan bu ücretlerin yarısı alınır.
Yabancılar adına müracaat eden Türk uyruklulardan bu ücretlerin üçte ikisi alınır.
Alınacak ücretler, çekim yapılmadan önce Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünün ilgili bankadaki hesabına yatırılır.
Üniversitelerin arkeoloji-sanat tarihi, antropoloji, mimarlık ve sinema ile ilgili bölümleri öğrenci ve öğretim görevli/üyeleri bağlı bulundukları kurumlardan belge getirmeleri ve ticari amaçla kullanılmamaları koşulu ile staj ve öğretim amacı ile Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve müze müdürlüklerinin belirleyeceği koşullarda ücretsiz slayt, fotoğraf ve film çekimi yapabilirler.
Türkiye televizyonları, haber programlarında gösterilmek üzere yapılan çekimlerden ücret alınmaz. Bu ücretler Kültür Bakanlığı tarafından her yıl yeniden belirlenir.
DİĞER HUSUSLARMadde 11-Bu Yönerge hükümlerine aykırı hareketi tespit edilenlere bir daha izin verilmez.
Madde 12- Bu Yönergede yer almayan hususlarda genel hükümlere göre hareket edilir.
Madde 13- Bu Yönerge hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.
Madde 14- Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Foruma yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz için öncelikle Kayıt olmalısınız. Üye olmayanlar Forumumuzda. Konu açamaz, Eklenti indiremez. Forumumuzu tam anlamıyla kullanmak için Üye olabilirsiniz..

 

* Bizi Takip Edin

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal