Restorasyon Forum

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Restorasyon Forum - Reklam Alanı

Gönderen Konu: 5737 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında Genelge  (Okunma sayısı 8967 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

RestorasyonForum

  • Yönetici
  • *****
  • İleti: 739
5737 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında Genelge

T.C. BAŞBAKANLIK
Vakıflar Genel Müdürlüğü


Sayı : B.02.1.VGM.0. 24/04/2008


Konu : 5737 sayılı KanunGENELGE2008/1Bilindiği üzere 5737 sayılı Vakıflar Kanunu 27.02.2008 tarih, 26800 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik çalışmaları devam etmekte ise de; düzenleme yapılıncaya kadar uygulanmak üzere aşağıda belirtilen şekilde işlemler devam edecektir.

1- Yönetmelikler yayımlanıncaya kadar 5737 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam edecektir. Ancak, 27.02.2008 tarihinden önce tahakkuk ettirilip de taksite bağlanan alacaklara 6183 sayılı Kanun uygulanmayarak, alacağın taksite bağlandığı tarihteki mevzuat uygulanmaya devam edilecektir.

2- Yeniden düzenleme yapılıncaya kadar değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler Merkez ve Taşra Teşkilatında bu görevi yapan birimlerce yapılmaya devam edecektir.
3- Vakıf şerhleri ile ilgili davalarda ilgili Kanunun Geçici 5. maddesi hükümlerine uygun savunma ve beyanda bulunulacak, aleyhe verilen mahkeme kararları derhal temyiz edilecek, gerektiğinde karar düzeltme yoluna gidilecektir.


4- Kanunun 12. maddesi gereğince; vakıfların mal alımlarında İdaremizden izin almalarına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle,


a) Vakfın merkezi sicil veya esas defter numarası belirtilerek malları ile ilgili tasarrufta bulunmaya ehil, faal bir vakıf olduğunu,


b) Vakfın malları üzerindeki tasarrufa yetkili organının hangisi olduğunu,


c) Tapu Sicil Müdürlükleri'nde işlem yapmaya yetkili kişinin adı ve soyadını, kapsayan bir yazı ilgili Bölge Müdürlükleri'nce vakıf yetkilisine verilecektir.


5- Yeni vakıflar ile cemaat vakıflarının kuruluş malvarlığı dışında sonradan edindikleri taşınmazın mal satışında, 4. maddede belirtilen yazı vakıf yetkilisine verilecektir.


6- Kuruluş malvarlığının satışına ilişkin ise mahkemesince sorulacak hususlarla ilgili görüş Genel Müdürlük tarafından verilecektir. Vakıflar tarafından iktisap edilen veya değiştirilen taşınmazlarla ilgili, 1 ay içinde Bölge Müdürlüklerine yapılacak bildirimler titizlikle kayıt altına alınacaktır.


7- Mülhak vakıfların mal satışına Vakıflar Meclisi'nce karar verileceğinden, satışlarda, Vakıflar Meclisi kararını kapsayan bir yazı Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Vakıf yetkilisine verilecektir.

8- Yeni vakıfların şube ve temsilcilik açma ile ilgili İdaremizden izin alma zorunluluğu kaldırılmış olduğundan gerek şube ve temsilcilik açma gerekse şube ve temsilciliklerle ilgili yönetici değişikliği vb. işlemlerle ilgili hiçbir izin işlemi yapılmayacak, yalnızca şube ve temsilciliklerle ilgili beyanları muhafaza edilecektir.

9-Kanunla vakıflardan alınan teftiş ve denetleme giderlerine katılma payı kaldırılmıştır. Ancak, 2007 yılına ait veya önceki yıllarda tahakkuk etmiş teftiş ve denetim giderlerine katılma payı tahsil edilecektir.

10-Kanunun 77. maddesinde Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların Devlet malı imtiyazlarından yararlanacakları, haczedilemeyecekleri, rehnedilemeyecekleri ile tüm iş ve işlemlerin her türlü vergi, resim, harç ve katılım payından istisna olduğu hükmü yer almakta olduğundan bu hüküm hassasiyetle uygulanacaktır.

11- Genel Müdürlük tarafından açılacak davalarda teminat yatırı lmayacaktır.

12-27.02.2008 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğün ve mazbut vakıfların tahsil edilemeyen gelirleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun hükümlerine göre tahsil edilecektir.
13- Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonu ile ilgili ihaleler ve uygulamalar Kanun öncesi uygulanan mevzuata uygun olarak devam edecektir.
14-Yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulamaların nasıl olacağına ilişkin kamuoyunu yanıltacak, idareyi zor duruma sokacak hiçbir beyan ve görüş bildirilmeyecektir.
Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.
Bu Foruma yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz için öncelikle Kayıt olmalısınız. Üye olmayanlar Forumumuzda. Konu açamaz, Eklenti indiremez. Forumumuzu tam anlamıyla kullanmak için Üye olabilirsiniz..

 

* Bizi Takip Edin

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal