Restorasyon Forum

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Restorasyon Forum - Reklam Alanı

Gönderen Konu: Üsküdar Rölöve ve Restitüsyon Çalışması  (Okunma sayısı 18062 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

JeoPardy

 • Restorasyon Forum
 • ****
 • İleti: 356
 • Cinsiyet: Bay
Rölöve Projesi
(Rölöve Raporu)

1.YAPININ KONUMU:


   İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ali Mahallesi, Üzüm sokak, no:-- de bulunan ahşap konut --pafta, --- ada,-- parselde kayıtlıdır.
   
   Ahşap konuta ana giriş Üzüm sokak üzerindendir ayrıca bahçeye açılan bir kapısı daha bulunmaktadır.

           Geç devir İstanbul ahşap sivil mimarisi örneklerindendir. Bodrum katıyla birlikte dört katlı cephesinde ateş tuğlası ile süslemeler bulunan bir binadır.

    Yapının şu an hiçbir işlevi olmayıp terk edilmiş bir haldedir. Yapının bugünkü durumu da incelendiğinde en üst katının çatısının ve kısmen döşemesinin çökmüş olduğu gözlenmiştir. İkinci katında büyük bir bölümü hasar görmüş, yer yer çökmeler ve kopmalar mevcuttur. 


2.TARİHÇE:

  İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ali Mahallesi, Üzüm sokak da bulunan ahşap konut günümüze kadar gelmiştir, fakat işlevini yitirmiştir. Taşınmaz konuta ait en eski bulunan belge 1966 hava fotoğrafıdır. Evin mimarı, kaç yılında inşa edildiği ve sahipleri bilinmemektedir.   3.1.1. Yapım Tekniği :


   Bodrum kata girilemediği için mevcut durumu bilinmemektedir. İç duvarlar ve tavanlar düzgün kesilmemiş bağdadi çıtalar ve üzeri kireç harçlı, saman katkılı sıva vardır. Dış duvarlar ise ateş tuğlalarıyla örülmüştür.

   Döşemeler ahşap kirişleme üzeri tahta kaplamadır.

   Çatı konstrüksiyonu ahşap döşeme kirişlemesi üzerine oturtma çatı olarak çözülmüştür.4*8 mertekleri vardır. Kaplama tahtası üzerinde Marsilya kiremit örtüsü mevcuttur. Ortalama %33 eğimi olduğu düşünülmektedir. Orijinal pencereler sadece zemin kat ve kısmen birinci katta gözükmektedir. Giriş kapısı sökülmüş, yerine demir bir kapı eklenmiştir.

Yapı genelinde, aşırı tahribat ve her yönde sarkmalar tespit edilmiştir.
Çatı örtüsü nerdeyse tamamen yıkık ve harap haldedir. Kiremit örtüsü ve çinko aksamı hiç kalmamış, kiremit altı kaplaması az miktarda görülmektedir. Yola bakan odalarda birinci ve ikinci kat çok harap durumda olup kapıları ve pencereler mevcut durumlarının sürdürememiştir.3.1.2. Kat Planları :

Plan şeması ve cephe detaylarıyla oldukça sade bir konut olan yapı bitişik nizamdır. Plan şemasına göre;

BODRUM KAT  : B01 bu bölüme girilememiştir. Mevcut durumu bilinmemektedir.

ZEMİN KAT  : Z01 Sofa, Z02 Oda, Z03 Oda şeklinde yerleşmektedir. Bu katın taşıyıcısı ahşap karkas sistemdir.

Z01 Giriş: Sofa mekan olarak yapıya giriş ve üst katlara çıkılan merdivene ve zemin kattaki odalara açılır. Ayrıca Üzüm Kızı sokaktan yapının ana giriş (kapısının değiştirildiği gözlenmektedir), sağ yan duvarda geniş ve yüksek nişler bulunmaktadır. Yapı kullanılmadığı için bu bölüm keresteler ve molozlarla kaplıdır.
Döşemesi seramik olduğu düşünülmektedir. Tavanı ahşap pasa üzeri yağlı boyalıdır ve oldukça sade olup genel olarak iyi durumdadır. Duvarlar ahşap ve sıvalıdır.

Z02 Oda: Bu bölüm yoğun bir şekilde ahşap kerestelerle doludur. Bu sebepten yapıya ait Z02 no’lu kısma girilememiştir.

Z03 Oda: Odaya giriş dar bir holden yapılmaktadır. Üzüm Kızı sokağa açılan pencereler ahşap kanatlı penceredir. Doğramalar hasar görmüş fakat işlevlerini sürdürmektedirler. Odanın Z02’ ye bakan duvarında gömme dolap ve parsel 11’e bakan duvarında ise kapaklı nişler bulunmaktadır.

Döşeme kaplaması ahşaptır. Tavanın büyük bir kısmında sıvaların döküldüğü görülmektedir. Duvarlar ahşap ve sıvalıdır.


NORMAL KAT  :101 Sofa, 102 Oda ve 103 Odadan oluşmaktadır. Bu kat ve üstünün taşıyıcısı ahşap karkas sistemdir. Üzüm Kızı Sokak tarafına bakan kısmında cumba mevcuttur.

101 Sofa: Bu bölüme çıkılan merdivende yer yer  çökmeler vardır ve  tavan kaplamaları kısmen iyi  durumdadır. Ara ara delikler mevcuttur. Döşemesi ahşaptır ve yer yer hasara maruz kalmıştır.


102 Oda: Yapının arka cephesine bakan iki pencere mevcuttur. Döşemede ve tavanda çökmeler ve kırılmalar görülmektedir. Tavan kaplamalarının özgün olmadığı düşünülmektedir. Oda da 103 Oda ile arasındaki holü kaplayan bir gömme dolap bulunmaktadır.


103 W.C.: Üzüm Kızı sokağa bakan cumba bu bölümde bulunmaktadır. Odaya giriş kapısı iyi durumdadır ama pencereler aynı şekilde şimdiye kadar dış etkenler sebebiyle sağlam kalamamışlardır. Üstte bulunan 204’lu odaya ait olan döşeme tamamen çökmüş ve tüm molozlar bu odanın zeminin neredeyse tamamını kaplamıştır. Duvarlarında kağıt kaplamalar görülmektedir. Bazı kısımlarında duvarlarda sıva dökülmeleri bulunmaktadır.


İKİNCİ NORMAL KAT  : Bu bölüme ait tavan kaplamaları 202 ve 203 no’lu kısımlar dışında tamamen çökmüştür. Yapı içinde en kötü durumda olan kısım burasıdır. Yerlerde çoğunlukla çatıya ait marsilya tipi kiremitler ve çatıya ait ahşaplar bulunmaktadır.


201 Sofa  : Tavan kaplamaları çökmüş durumdadır.  Döşemesinde yer yer kaymalar görülmektedir.


202 W.C. : Sofaya bakan bir kapısı ve arka cepheye bakan bir penceresi bulunmaktadır. Yapıya ait tek w.c. olarak göze çarpmaktadır. Girişinde şu an yerinde olmayan özgün bir lavabonun kalıntıları kalmıştır. Özgün bir helâ vardır. Bu iki bölümü 2cm’lik bir ahşap ayırmaktadır.


203 Oda  :  Arka cepheye açılan bir pencere ve arkada bulunan demir balkona açılan birde kapı bulunmaktadır. Döşemesi çok kötü durumdadır. Yer yer çökmeler görülmekte ve tavandan düşen parçalarla kaplıdır. Tavan kaplamaları ise yoğun bir şekilde kırılmış ve çömüştür.

204 Oda  :  Bu kısım yapının en hasarlı bölümüdür, döşemesi ve tavanı tamamıyla çökmüş durumdadır. Bu sebeple bu bölüme girilememiştir.


3.1.3. Cepheler :

   Cepheler genel cephe kurgusu olarak özgünlüğünü korumuştur. Dönemin özelliklerini gerek pencere oranlarıyla, gerekse plan kurgu şemasıyla yansıtmaktadır.(1800 başları)Cephe süslemeleri olarak oldukça mütevazi bir yapıdır.
   
   Ahşap binanın kagir bodrum kat duvarları sıvalıdır. Kapı ve pencere boşlukları değişmemiş kapı demir malzeme ile değiştirilmiş fakat zemin kat pencereleri özgün kalabilmiştir. Pencere doğramaları özgün ancak bir hayli yıpranmış, camlarında kırıklar mevcuttur. Üzüm Kızı Sokak ana giriş ve arka kısmından giriş vardır.

 Ahşap üst katlarda pencereler sökülmüş veya dış duvarlar yıkılmıştır. Pencere doğramaları özgün ancak bir hayli yıpranmış, camlarında kırıklar mevcuttur. Pencere pervaz süslemelerinde parça kaybı mevcuttur.
Üzüm Kızı Sokak tarafına cumbası vardır. Ön tarafta cephe kaplaması dış etkenler, vs. nedeniyle oldukça yıpranmıştır. Ayrıca parça kopmaları da mevcuttur.  Arka cephenin kaplama bilgileri bilinmemektedir. Şuan sıva üzeri boya şeklinde bulunmaktadır.

3.1.5. Sonuç:

Yukarıda ayrıntılı olarak sunduğumuz İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Selami Ali Mahallesi, Üzüm Kızı Sokak, no:33, 57 pafta, 156 ada, 10 parsel sayılı Kültür varlığı olarak tescilli olan bu yapının içinde yaşanılmaması, bakımının yapılmaması sonucu her geçen gün tahribata uğramaktadır. Bu yapının bir an önce korunarak yaşatılması gerekmektedir.


Restitüsyon Projesi1.YAPININ KONUMU:

   İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, i Ali Mahallesi, Üzüm sokak, no:-- de bulunan ahşap konut -- pafta, --- ada,-- parselde kayıtlıdır.
   
   Konuta ana giriş Üzüm Sokak üzerindendir, ayrıca bahçeye açılan bir kapısı daha bulunmaktadır.

           Geç devir İstanbul sivil mimarisi örneklerindendir. Bodrum katıyla birlikte dört katlı cephesinde ateş tuğlası ile süslemeli bir ahşap balkon bulunan bir binadır.

    Yapının şu an hiçbir işlevi olmayıp terk edilmiş bir haldedir. Yapının bugünkü durumu da incelendiğinde en üst katının çatısının ve kısmen döşemesinin çökmüş olduğu gözlenmiştir. İkinci katında büyük bir bölümü hasar görmüş, yer yer çökmeler ve kopmalar mevcuttur. 

2.TARİHÇE:             İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ali Mahallesi, Üzüm sokak da bulunan ahşap konut günümüze kadar gelmiştir, fakat işlevini yitirmiştir.

    Evin mimarı , kaç yılında inşa edildiği ve sahipleri bilinmemektedir.   
   3.YAPIYA AİT TANIMLAR


3.1.1. Yapım Tekniği :

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Mahallesi, Üzüm sokak, no:--, -- pafta, --- ada,-- parsel sayılı yerdeki ahşap yapı bir bodrum, bir zemin, bir normal ve ikinci normal kattan oluşmaktadır.

   Bodrum kata girilemediği için mevcut durumu bilinmemektedir. İç duvarlar ve tavanlar düzgün kesilmemiş bağdadi çıtalar ve üzeri kireç harçlı, saman katkılı sıva vardır. Dış duvarlar ise ateş tuğlalarıyla örülmüştür.

   Döşemeler ahşap kirişleme üzeri tahta kaplamadır.

   Çatı konstrüksiyonu ahşap döşeme kirişlemesi üzerine oturtma çatı olarak çözülmüştür.4*8 mertekleri vardır. Kaplama tahtası üzerinde Marsilya kiremit örtüsü mevcuttur. Ortalama %33 eğimi olduğu düşünülmektedir. Orijinal pencereler sadece zemin kat ve kısmen birinci katta gözükmektedir. Giriş kapısı sökülmüş, yerine demir bir kapı eklenmiştir.

Yapı genelinde, aşırı tahribat ve her yönde sarkmalar tespit edilmiştir.
Çatı örtüsü nerdeyse tamamen yıkık ve harap haldedir. Kiremit örtüsü ve çinko aksamı hiç kalmamış, kiremit altı kaplaması az miktarda görülmektedir. Yola bakan odalarda birinci ve ikinci kat çok harap durumda olup kapıları ve pencereler mevcut durumlarının sürdürememiştir.


3.1.2. Kat Planları :

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ali Mahallesi, Üzüm sokak, no:--, -- pafta, -- ada,-- parsel sayılı yerdeki ahşap yapı bir bodrum, bir zemin, bir normal ve ikinci normal kattan oluşmaktadır. Yapıya ait olmadığı düşünülen 2. Normal kattaki arka kısımda yer alan balkon kaldırılmıştır. Ayrıca bodrum kata inen bir merdiven eklenmiştir. Bazı kısımlardaki çökmeler nedeniyle harap olmuş olan döşeme ve tavan planları yenilenmiş ve yapının özgün görünümüne uygun bir şekilde restitüe edilmiştir.
Plan şeması ve cephe detaylarıyla oldukça sade bir konut olan yapı bitişik nizamdır. Plan şemasına göre;


Bodrum Kat: B01 bu bölüme girilememiştir. Mevcut durumu bilinmemektedir.

Zemin Kat: Z01 Sofa, Z02 Oda, Z03 Oda şeklinde yerleşmektedir. Yapının bu bölümünde moloz yığınlar kaldırılarak yapı restitüe çalışmalarına başlanmıştır. Zemin kata ait bölümlerin restitüe kararları aşağıdadır.

Z01 Giriş: Bu bölümde zeminde bulunan molozlar kaldırılmış ve yer kaplaması ortaya çıkarılmıştır. Tavan süslemelerinde ve duvarlarında bulunan çatlak ve kopmalar onarılarak restitüe edilmiştir.

Z02 Oda: Molozlar kaldırılmış ve odaya çift kanatlı bir göbekli kapı eklenmiştir. Odanın döşemelerinin ahşap olduğu var sayılarak bu yönde restore edilmiştir. Duvarları ve tavanı düzenlenmiş arka bahçeye bakan kapı ve pencereleri onarılmıştır.


Z03 Oda:  Odada bulunan gömme dolapların özgün olduğu düşünülerek aynı şekliyle bırakılmıştır. Döşemlerdeki kırıklıklar ve hasarlar onarılıp ahşap kanatlı pencerelerdeki bozulmalar nedeni ile aynı ölçülerde yeni ahşap kanatlı pencereler önerilmiştir.

Normal Kat:101 Sofa, 102 Oda ve 103 Odadan oluşmaktadır. Bu kat ve üstünün taşıyıcısı ahşap karkas sistemdir. Üzüm Kızı Sokak tarafına bakan kısmında cumba mevcuttur.

101 Sofa: Bu bölüme çıkılan merdivende yer yer çökmeler onarılıp merdivenler sağlamlaştırılmıştır. Tavan kaplamaları iyileştirilip aynı şekilde korunmuştur. Döşemlerdeki kırıklıklar giderilmiş, duvarlardaki sıva çatlakları düzeltilmiştir.


102 Oda: Yapının arka cephesine bakan iki pencere aynı ölçülerde yernilenmiştir. Döşemede ve tavandaki çökmeler ve kırılmalar giderilmiştir. Oda da 103 Oda ile arasındaki holü kaplayan bir gömme dolap özgün olduğu düşünülerek aynı şekilde bırakılmıştır.103 Oda: Üzüm Kızı sokağa bakan cumba bu bölümde bulunmaktadır. Odaya giriş kapısı hafifi bir onarımla kullanılabilir bir hale getirilebilir. Fakat pencereler aynı şekilde ve aynı ölçülerde yenilenmiştir. Üstte bulunan 204’lu odaya ait olan döşeme kalıntıları kaldırılarak bu bölümün döşemesi onarılmıştır. Duvarlarındaki kâğıt kaplamalar kaldırılarak sıva üzeri boya uygulanmıştır.

İkinci Normal Kat: Bu bölüme ait tavan kaplamaları yapının özgün görünümüne uygun olarak yenilenmiştir. Döşemelerdeki molozlar kaldırılarak temizlenmiş ve gerekli restitüe kararları alınmıştır.


201 Sofa: Döşemesinde yer yer kaymalar giderilerek sağlamlaştırılmıştır. Tavan yapısı yapıya ait özgün biçimde uyarlanmıştır. Duvarlardaki sıva dökülmeleri ve molozlar temizlenerek bu bölüm restitüe edilmiştir.


202 W.C. : Sofaya bakan kapısı özgün hali göz önüne alınarak aynı ölçülerde hazırlanmıştır. Yapıya ait tek w.c. olarak göze çarpmaktadır. Bu bölüme hemen girişte kalıntıları bulunan özgün lavabo yenilenerek yerine eklenmiştir. Yapıya ait bu bölümde bulunan tuvalet taşanında özgün hali ile bırakılması uygun görülmüştür.


203 Oda:
Arka cepheye açılan pencere ve arkada bulunan demir balkona açılan kapı işlevlerini kaybettikleri için aynı ölçülerde ve özgün haline uygun olarak restitüe edilmiştir. Döşemesindeki zayıf olan elemanlar değiştirilerek kaymalar giderilmiş ve düzgün bir hale getirilmiştir. Tavan kaplamalarının onarılması ve sağlamlaştırılması yapılmıştır.

204 Oda: Bu kısımda çökmüş olan tavan ve döşeme yapıya uygun malzemeler kullanılarak yeniden yapılmıştır. Üzüm Kızı Sokak tarafına bakan pencereler ve ön cephede bulunan balkona çıkan kapı yerlerinde olmadığı için özgün haline uygun bir şeklide restitüe edilmiştir. Ayrıca ön cephede bulunduğu eski fotoğrafından anlaşılan ahşap balkon özgün haline uygun bir şekilde eklenmiştir.

Çatı: yapının mevcut durumunda çökmüş olan çatı örtüsü eski fotoğraflardan yararlanılarak düzenlenmiş baca yerleri şu anki halindeki gibi bırakılmıştır. Çatı kalıntılarında Marsilya tipi kiremitler gözlemlenmiş onları alaturka tipi kiremitlerle özgün haline uygun bir şekilde restitüe edilmiştir.3.1.3. Cepheler :

   Cepheler genel cephe kurgusu olarak özgünlüğünü korumuştur. Dönemin özelliklerini gerek pencere oranlarıyla, gerekse plan kurgu şemasıyla yansıtmaktadır.(1800 başları)Cephe süslemeleri olarak oldukça mütevazi bir yapıdır.
   
   Ahşap binanın kagir bodrum kat duvarları sıvalıdır. Kapı ve pencere boşlukları değişmemiş kapı demir malzeme ile değiştirilmiş fakat zemin kat pencereleri özgün kalabilmiştir. Pencere doğramaları özgün ancak bir hayli yıpranmış, camlarında kırıklar mevcuttur. Üzüm Kızı Sokak ana giriş ve arka kısmından giriş vardır.

 Ahşap üst katlarda pencereler sökülmüş veya dış duvarlar yıkılmıştır. Pencere doğramaları özgün ancak bir hayli yıpranmış, camlarında kırıklar mevcuttur. Pencere pervaz süslemelerinde parça kaybı mevcuttur.

 Üzüm Kızı Sokak tarafına cumbası vardır. Ön tarafta cephe kaplaması dış etkenler, vs. nedeniyle oldukça yıpranmıştır. Ayrıca parça kopmaları da mevcuttur.  Arka cephenin kaplama bilgileri bilinmemektedir. Şuan sıva üzeri boya şeklinde bulunmaktadır.

Yapıya Ait Fotograflar
Tarihi Bilinmeyen Eski Fotoğrafı


vecih

 • Restorasyon Forum
 • ****
 • İleti: 363
 • Cinsiyet: Bay
 • Okul: MSGSÜ
Ynt: Üsküdar Rölöve ve Restitüsyon Çalışması
« Yanıtla #1 : 01 Temmuz 2009, 14:45:30 »
paylaşım için teşekkürler... elinize sağlık

zafer de ne poz vermiş be :):)
Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkilaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır.”   M.KEMAL ATATÜRK

aslan38

 • Mimar
 • Admin
 • ******
 • İleti: 828
 • Cinsiyet: Bay
 • Ya en iyi olacaksın! Yada en iyilerden olacaksın!
 • Okul: Kutahya Dumlupinar University - Azerbaijan University of Architecture and Construction
Ynt: Üsküdar Rölöve ve Restitüsyon Çalışması
« Yanıtla #2 : 01 Temmuz 2009, 15:06:16 »
eliniz  sağğlık arkdaşlar  paylaştığınız  için teşekürler ama resimler  biraz  pixelleri  büyük herhalde  biraz donma yaşadı internt ama güzel bir çalışma..
ZArifoglu
Sinan'in izinden giden mimar.

evren
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 8
Ynt: Üsküdar Rölöve ve Restitüsyon Çalışması
« Yanıtla #3 : 12 Temmuz 2009, 16:30:50 »
teşşekür ederiz paylaşımınız için
güzel bir çalışma olmuş elinize sağlık

honour007
 • Restorasyon Forum
 • **
 • İleti: 55
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: Üsküdar Rölöve ve Restitüsyon Çalışması
« Yanıtla #4 : 28 Temmuz 2009, 19:29:05 »
gerçekten güzel bi paylaşım teşekkürler !!!
((: SoNGoKu :))

özz
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 48
 • Cinsiyet: Bayan
 • GÖZLERİNE BİR LAHZA IŞIK DÜŞMEMİŞ OLAN KARANLIKTA
Ynt: Üsküdar Rölöve ve Restitüsyon Çalışması
« Yanıtla #5 : 28 Temmuz 2009, 19:34:20 »
EMEĞİNİZE SAĞLIK GÜZEL Bİ ÇALIŞMA OLMUŞ...
güvenç inşaat

freeman19
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 39
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: Üsküdar Rölöve ve Restitüsyon Çalışması
« Yanıtla #6 : 29 Temmuz 2009, 21:12:46 »
çok güzel paylaşım ölçüleri alırken zorlandınızmı :) orda baya ahşap yıgıntılar görüyorum civi batması gibi

cblnts

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
 • Cinsiyet: Bayan
Ynt: Üsküdar Rölöve ve Restitüsyon Çalışması
« Yanıtla #7 : 18 Ekim 2010, 21:04:20 »
Merhaba ben iç mimarlık öğrencisiyim.Benden röleve-restorasyon dersi için eski bir yapının  hazır rölevesini getirmem istendi ve internette araştırırken kendimi bu sitede buldum ve cok az zamanım kaldı sahafları gezmeme rağmen röleve bulamadım.Üsküdardaki röleve -  restitüsyon çalışmanız bana cok uygun sızden rıca etsem bana dwg sını yollayabılır mısın?perşembe son günüm ve çaresiz kaldım yollayabilirseniz sevinirim teşekkürler.

BurhanGuvenkaya

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 13
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: Üsküdar Rölöve ve Restitüsyon Çalışması
« Yanıtla #8 : 05 Ocak 2011, 12:57:55 »
cblnts .. dönüp dolaşıp piyasada iş arayacaksın mezun olduğunda ! emek sarfetmeden kopyaladıklarını referans göstereceksin belki de .. ama gel gör ki "saha" da ve "masa" başında daha ilk aşamalarda şişeceksin .. 15 günden fazla kandıramazsın kimseyi, iyi si mi "hazıra konma" düşüncenden vazgeçip, programını da "yumurta kapıya gelmeden" yapıp ona göre hayata hazırlanmalısın .. yoksa senden hiçmi hiç umudum yok .. ha bir de röleve mi RÖLÖVE mi ! bir araştır istersen önce ödevinin ADINI ! .. bir abinden nasihat varsay .. başarılar sana

Dayanamadım bir de espri yapayım sana :

Röleve mi ? ne rölevesi la .. bazarda pardon sahaflarda röleve ne arar :P

Not:
JeoPardy ellerine sağlık başarılı bir iş olmuş ..

 

* Bizi Takip Edin

Son Mesajlar

Find Girls in your city for night Gönderen: mrs.troy
[Bugün, 21:43:33]


Top-notch Ğ¡asual Dating - Genuine Ladies Gönderen: manken35
[Bugün, 03:19:58]


Optimal Ğ¡asual Dating - Legitimate Girls Gönderen: zgtasoluk
[Dün, 23:37:52]


Prettys Girls from your town for night Gönderen: Combatant
[Dün, 07:55:48]


Optimal Ğ¡asual Dating - Real-life Girls Gönderen: zgtasoluk
[12 Haziran 2024, 21:29:50]


Pretty Womans from your town for night Gönderen: hdnr54
[12 Haziran 2024, 17:56:28]

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal